EduSavo Oy

Etusivu / Suomeksi / Yrityksille / EduSavo Oy

EduSavo_logo_sloganilla_rgb.png

 

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on perustanut EduSavo Oy:n, jonka se omistaa kokonaisuudessaan itse. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Mira Repo.

EduSavon toiminta-ajatuksena on tuottaa erilaisia laadukkaita koulutus- ja kehittämispalveluita sekä muita palveluita Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän puolesta kustannustehokkaasti sekä nykyisille Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän asiakkaille ja myös uusille asiakasryhmille.

EduSavo tarjoaa sekä Ylä-Savon ammattiopiston että ammattiopiston kumppanien osaamista asiakkaille. Keskeisimmät palvelutuotteet ovat yritysten tarpeeseen vastaavat koulutus- ja kehittämistuotteet, ei-tutkintoon johtavat koulutukset, osaamisen kehittämispalvelut ja lyhytkoulutukset.

Haettavissa olevat EduSavon koulutukset

RekryKoulutus

Räätälöity RekryKoulutus on työnantajalle hyvä työkalu uuden henkilöstön hankkimiseen. RekryKoulutukselle on tarve silloin, kun työnantaja tai usean työnantajan ryhmä tarvitsee uusia, ammattitaitoisia työntekijöitä eikä heitä ole tarjolla työnhakijoina tai lähiaikoina valmistuvina opiskelijoina. Koulutus voidaan yhdistää laajempaan toiminnan kehittämisohjelmaan.

RekryKoulutus mahdollistaa työnantajalle koulutettua ja osaavaa työvoimaa kustannustehokkaasti. Räätälöimme aina työnantajan tarpeiden pohjalta RekryKoulutuksen ja osallistujat saavat pätevyyden tiettyyn ammattiin tai työtehtävään.

RekryKoulutus soveltuu laajasti monille aloille eikä organisaation koko ole ratkaiseva. Sen kautta tulleet työntekijät ovat erittäin motivoituneita, ja moni on valmis etenemään urallaan myös vaativampiin työtehtäviin.

Koulutuksen tavoitteena voi olla perus-, lisä-, täydennys- tai ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus. Se mahdollistaa nopean reagoinnin työnantajan osaamistarpeisiin ja osaajien pulaan.

 

TäsmäKoulutus

Räätälöity TäsmäKoulutus on työnantajalle hyvä kehittämistyökalu olemassa olevan henkilöstön osaamisen lisäämiseen ja tuo sitä kautta organisaatiolle liiketoiminnallista lisäarvoa.

TäsmäKoulutukselle on tarve silloin, kun yrityksessä tapahtuu teknologisia tai toiminnallisia muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän ja/tai henkilöstön osaamisen parantamista ja yrityksen henkilöstön ammattitaito ei enää vastaa muuttuneita olosuhteita. Toimintatapa säilyttää ennaltaehkäisevästi työpaikkoja ja pidentää työuria. Voidaan käyttää myös määräaikaisten lomautusten yhteydessä. Koulutus voidaan yhdistää laajempaan toiminnan kehittämisohjelmaan.

TäsmäKoulutus mahdollistaa työnantajalle olemassa olevan henkilöstön osaamisen laajentumisen muutos- ja kehittämistilanteissa. Räätälöimme TäsmäKoulutuksen aina työnantajan tarpeiden pohjalta, ja osallistujat saavat pätevyyden muuttuneessa tilanteessa. TäsmäKoulutus soveltuu laajasti monille aloille eikä organisaation koko ole ratkaiseva.

TäsmäKoulutus mahdollistaa nopean reagoinnin työnantajan muuttuviin osaamistarpeisiin ja yrityksen kehitystilanteisiin.

Yhteishankintakoulutukset

EduSavo ja TE-palvelutoimija ovat käytettävissäsi toiminnan käynnistämiseksi suunnittelusta toteutukseen.

RekryKoulutus: 10 pv – 9 kk, työnantajan maksuosuus kiinteästi 30 %
TäsmäKoulutus: 10 pv – 2 v., työnantajan maksuosuus 30–50 % yrityksen koosta riippuen
Pieni työnantaja (enintään 49 työntekijää ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma enintään 10 M€)
Työnantajan maksuosuus 30 % ja TE-hallinnon maksuosuus 70 %
Keskisuuri työnantaja (50–249 työntekijää ja vuosiliikevaihto enintään 50 M€ tai taseen loppusumma enintään 43 M€)
Työnantajan maksuosuus 40 % ja TE-hallinnon maksuosuus 60 %
Suuri työnantaja (vähintään 250 työntekijää ja vuosiliikevaihto yli 50 M€ tai taseen loppusumma yli 43 M€)
Työnantajan maksuosuus 50 % ja TE-hallinnon maksuosuus 50 %
 

Edu4Pro-konsepti

Edu4Pro-kuvio kopio.jpg

Edu4Pro tarjoaa organisaation käyttöön menestyksellisesti testatun toiminta- ja johtamismallin digialustalla, jolla voi aidosti mitata tuloksia ja vaikuttaa tuottavuuteen.
Edu4Pron avulla voidaan johtaa tiedolla ja toteuttaa strategia käytännön tuloksiksi. EduSavo Oy ja QL Partners Oy kehittivät tämän uuden Edu4Pro-konseptin yhdessä
virtaviivaistamaan organisaation toimintaa ja johtamista. Konseptissa hyödynnetään TCD Consulting Oy:n kehittämiä tietovarasto-, strategia- ja mittarituotteita.

Prosessijohtaminen auttaa liiketoiminnan kehitystyötä kustannustehokkuuden näkökulmasta lyhyelläkin aikavälillä. Pitkällä aikavälillä se luo mahdollisuuden kilpailukyvyllä erottautumiseen. Hyvällä prosessien hallinnalla voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä ja kilpailuetua markkinoilla.

Prosessinkuvauksen hyödyt
- ajankäytön tehostaminen (siirtoajat, odotusajat, varastointiajat jne.)
- resurssiongelmien tunnistaminen
- prosesseille mittareiden avulla saadun datan hyödyntäminen
- lisäarvoa tuottavien ja tuottamattomien vaiheiden selkeytys
- ympäristönäkökulmien kartoitus
- vaarojen tunnistaminen
- automatisointi-, yhdistämis-, yksinkertaistamis- ja eliminointimahdollisuuksien arviointi

Tiedolla johtamisen hyödyt yritykselle
Suurin hyöty tiedolla johtamisessa on ennen kaikkea paremmassa päätöksenteossa. Kun yrityksessä on dataan pohjautuva kulttuuri, siellä tehdään nopeampia ja parempia päätöksiä: päätöksiä, jotka perustuvat tietoon, joka on etsitty ja analysoitu kulloinkin käsillä olevaa tilannetta varten. 

Ydinajatus on se, että kerätyn tiedon perusteella pystytään ennakoimaan eri toimenpiteiden ja tapahtumien syy-seuraussuhteita ja vaikutusta tulevaisuudessa. Parhaimmillaan tieto muuttuu tietämykseksi. Tiedolla johtaminen auttaa kehittämään toimintaa ja kohdentamaan voimavaroja sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty.
Oleellisin tiedolla johtamisen hyöty tulee tulevaisuuden ennakoimisesta. 

1. Edu4Move – Kartoitus tarvittavasta muutoksesta
2. Edu4Create – Kehityspaketti virtaviivaiseen prosessimalliin
3. Edu4Manage – Tiedolla johtamisen työkaluasennukset, tavoitteet ja niiden mittarit
4. Edu4Learn – EduSavon koulutus-, konsultointi- ja arviointipalvelut kehittämiseen 
 

Ota yhteyttä

toimitusjohtaja
Mira Repo
040 550 7151
mira.repo(at)edusavo.fi

asiakkuuspäällikkö
Hannu Juntunen
0400 793 151
hannu.juntunen(at)ysao.fi 

asiantuntija, kouluttaja
Veikko Koljonen
040 828 8985
veikko.koljonen(at)edusavo.fi

EduSavo Oy

EduSavo tarjoaa sekä Ylä-Savon ammattiopiston että ammattiopiston kumppanien osaamista asiakkaille. Keskeisimmät palvelutuotteet ovat yritysten tarpeeseen vastaavat koulutus- ja kehittämistuotteet, ei-tutkintoon johtavat koulutukset, osaamisen kehittämispalvelut ja lyhytkoulutukset.

EduSavon osaamisen vahvuudet
Elintarvikeala
Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala
Hius- ja kauneudenhoitoala
Luonnonvara-ala (hevos- ja maatalous)
Tieto- ja viestintätekniikka
Kone- ja tuotantotekniikka 
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Logistiikka-ala
Maanrakennusala
Autoala
Esimiesvalmennukset
Myynnin johdon ja myyntihenkilöstön valmennus (B2B ja B2C)
Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys

Täydennys- ja lyhytkoulutukset
Anniskeluasiakirjatesti
Hygieniaosaamistesti
Muoviputken hitsaus- ja asennuskoulutus
Tulityökortti
Työturvallisuuskortti
Yleinen sähkötyöturvallisuus SFS 6002

Referenssit:
VainioYhtiöt_vaakalogo_skaalautuva.jpg

ponsse-logo.jpg

 

EduSavo Oy
Y-tunnus 2708836-4

Ensisijainen laskutusosoite:

Verkko-lasku: 003727088364
Operaattori: Maventa
Välittäjän tunnus: 003721291126

 
Päivitetty: 15.11.2021 minttu.harju@ysao.fi