Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto

Etusivu / Suomeksi / Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto

Opiskele maaseudun kehittäjäksi ja hankeosaajaksi! maaseudun_kehittämisen_eat_2018.jpg

Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto, Ylä-Savon ammattiopisto, Peltosalmi, Kotikyläntie 254, Iisalmi.
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Työpaikalla tapahtuva oppiminen suoritetaan koulutus- tai oppisopimuksella yritysten kehittämis- ja hanketehtävissä.

Koulutuksen sisältö: Maaseudun kehittäjänä toiminen, yrittäjyys maaseudulla ja maaseudun ja maaseutuelinkeinojen hankeosaaminen.

Hae www.ysao.fi/koulutus

Kysy lisää! Arja Aalto, puh. 0400792802, arja.aalto@ysao.fi.

Mitä hyötyä tutkinnon suorittajalle? Koulutus antaa laaja-alaiset taidot työskennellä joustavasti, ammattitaitoisesti ja tuloksellisesti erilaisissa maaseudun kehittämis-, asiantuntija- ja hanketehtävissä.

Maaseudun kehittäjät toimivat työtehtävissä, joiden tavoitteena on kehittää ja monipuolistaa maaseudun yritystoimintaa ja elävänä pysymistä. He toimivat yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien apuna, ja heidän tavoitteenaan on havaita ja hyödyntää erilaisia maaseudun yritystoiminnan mahdollisuuksia. Maaseudun kehittäjät ovat kohteisiinsa nähden ulkopuolisia, yritystoimintaan ja sen muutosprosesseihin perehtyneitä asiantuntijoita. He ovat erikoistuneet antamaan tietoa ja osaamista, tuomaan esiin erilaisia vaihtoehtoja sekä olemaan muulla tavoin apuna yrityksen johtamiseen ja kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Maaseudun kehittäjät toimivat useimmiten asiantuntijoina työsuhteessa johonkin yhteisöön tai yhteisöihin. Tällaisia yhteisöjä voivat olla alueviranomaiset, elinkeinoyhteisöt, kunnat, metsä-keskukset, maaseutumatkailuorganisaatiot, maaseudun neuvontajärjestöt, seudulliset monipalvelukeskukset, paikalliset toimintaryhmät, rahoittajatahot, seutukunnat, yrittäjäjärjestöt, oppilaitokset, 4h-järjestö ja muut alan yritykset. He voivat toimia myös itsenäisinä yrittäjinä.

Mitä hyötyä yritykselle? Laadukkaampaa ja innovatiivisempaa työvoimaa

Mitä uutta opitaan? uusia hanketoimintamalleja, yritysten kehittämistapoja, ihmisten ohjaamista ja verkostoitumista

 

Tiedostot
Päivitetty: 15.5.2018