Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto

Etusivu / Suomeksi / Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto

Eläintenkouluttamisen osaamisala

Eläinten kouluttamisen osaamisalan suorittanut osaa kouluttaa eläimiä itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä yrityksessä, joka tarjoaa eläinten kouluttamiseen tai käyttäytymiseen liittyviä palveluja. Eläinten kouluttamisen osaamisalan suorittanut henkilö osaa analysoida ja muokata eläinten käyttäytymistä soveltaen etologian ja oppimispsykologian perusteita. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa asiakkaan ohjaustyön huomioiden ihmisen oppimisen lainalaisuuksia ja toimimalla ammattieettisesti. 

Seuraava koulutus alkaa 24.8.2020. Koulutukseen on jatkuva haku: www.ysao.fi/koulutuseläintenkoulutus hevonen_700x530.jpg 

Valinnaisen tutkinnon osan kautta eläintenkouluttaja voi erikoistua eläintarhaeläinten hoidon suunnitteluun tai eläinten ongelmakäytöksiin tai toimia eläinten käytösneuvojana tai työ- tai kilpailueläinten kouluttajana tai valmentajana.

Toteutus
- Oppisopimuksena, joten opiskelijalla tulee olla valmiiksi työpaikka tai yritys, jossa hän tekee työpaikalla tapahtuvaa oppimista
- Monimuoto-opiskelu, lähiopetusta, etäopetusta sekä töypaikalla tapahtuvaa oppimista oppisopimuksella
- Opetus 24.8.2020-26.11.2021
- Opetushallituksen ammattitutkintolain nojalla hyväksymien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Tutkinnon osat, pakolliset

Eläinten käyttäytymisen muokkaaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 80 osp
- Etologian ja oppimispsykologian perusteet
- Eläimen käytöksen muokkaaminen
- Eläinten tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja eettinen kouluttaminen
- Hyvinvoinnin arviointimenetelmät
Ammattieettisesti ja vuorovaikutteisesti toimiminen eläintenkouluttajana 20 osp
- Eläintenkouluttajan vuorovaikutustaidot ja niiden kehittäminen
- Eläintenkouluttajan ammattietiikka

Tutkinnon osat, valinnaiset
- Eläinten ongelmakäytöksen hoito ja käytösneuvonta
- Työ- tai kilpailueläinten kouluttaminen ja fyysisestä kunnosta huolehtiminen
- Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Koulutus

Koulutus toteutetaan Opetushallituksen ammattitutkintolain nojalla hyväksymien tutkinnon
perusteiden mukaisesti.

Hinta
400 €

Kysy lisää
Outi Jäntti
0400 799 837
outi.jantti@ysao.fi


 

Päivitetty: 17.11.2020 minttu.harju@ysao.fi