Avoimet työpaikatKuntayhtymällä on käytössä sähköisen rekrytoinnin työkalu, valtakunnallisen Kuntarekry.fi -palvelu.
 
Avoimen työpaikan kohdalla olevan linkin kautta pääset kirjautumaan hakulomakkeelle.

Avoimet työpaikat

KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ, luonnonvaraosaaminen

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä hakee koulutuspäällikköä luonnonvaraosaamisen vastuualueelle vakituiseen virkasuhteeseen 1.1.2019 alkaen. Luonnonvara-alan opetustoiminta koostuu tällä het-kellä maa- ja hevostalousalojen ammatillisesta koulutuksesta, joita toteutetaan Peltosalmen koulu-tusyksikössä Iisalmessa sekä Hingunniemen koulutusyksikössä Kiuruvedellä. 
Luonnonvara-ala on yksi strategisista koulutusaloista Ylä-Savon koulutuskuntayhtymässä ja alalla opiskelee noin 500 eri-ikäistä opiskelijaa. Alalle hakeutuu opiskelijoita ympäri Suomea yli 100:sta kunnasta.

Koulutuspäällikön tehtävän keskeiset painopistealueet ovat seuraavat:
-          oman vastuualueen operatiivinen johtaminen tulosvastuullisesti
-          kuntayhtymän strategian ja prosessien jalkauttaminen oman vastuualueen osalta
-          elinkeinoelämäyhteistyö sekä
-          oman vastuualueen toiminnan kehittäminen yhteistyössä kehittämispalveluiden kanssa

Edellytämme valittavalta koulutuspäälliköltä vankkaa kokemusta, osaamista ja näkemystä luon-nonvara-alan koulutuksen kehittämisestä ja johtamisesta. Yhteistyötaidot, kyky oppia uusia asioita ja kyky toimia joustavasti erilaisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ovat tehtävässä menestymisen edellytyksiä.

Edellytämme valittavalta henkilöltä soveltuvaa alan korkeakoulututkintoa sekä valtioneuvoston asetuksen 1150/2017, 5 luvun mukaista opettajan kelpoisuutta. 

Palkkaukseen ja palvelussuhteen ehtoihin sovelletaan OVTES:in mukaisia määräyksiä.

Tehtävään valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärin-todistuksen ja rikosrekisteriotteen (L504/2002). 

Vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo tulee toimittaa 16.10.2018 klo 15 mennessä sähköpos-titse outi.rautiala@ysao.fi 

Lisätietoa tehtävästä antaa kuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen, 040 1778 600, 
kari.puumalainen@ysao.fi

 

Avoimet työpaikat
Päivitetty: 3.10.2018