Ponsse-polku

Ponsse-polku

Ylä-Savon ammattiopistossa on kehitetty laajennettua työssäoppimista hyödyntäen kone-ja tuotantotekniikan perustutkinto-opiskelijoille opintopolkumalli, jossa opiskelija suorittaa 35% opinnoistaan Ponsse Oyj:n eri toimipisteissä, opiskellen näin tutkinnon vaatimat tiedot ja taidot sekä suorittaen ammattiosaamisen näytöt työpaikalla (Ponsse-polku). Tällä kehitystyöllä on pyritty vastaamaan yrityksen työvoimatarpeisiin joustavammin ja nopeammin sekä varmistamaan tarvittava osaaminen.

Ponsse-polulla työssäoppimispaikan työpisteet ja niihin kuuluvat työtehtävät Ponsse Oyj:n eri toimipisteissä on kartoitettu tarkasti, jolloin työssäoppijan ohjaaminen ja arviointi ovat selkeää. Yhdellä työpisteellä työskennellään neljä viikkoa, jona aikana työpistekohtaiset työtehtävät on opittu sillä tasolla, että työssäoppija voi työskennellä sujuvasti. Toisin sanoen Ponsse-polkua voidaan kutsua myös perehdyttämisohjelmaksi, jonka suoritettuaan uusi työntekijä tekee tuottavaa työtä. 

Työssäoppimispisteitä on kartoitettu Venäjällä, Kiinassa, Uruguayssa ja Ruotsissa. Kansainvälisyyspakettiin on lisätty espanjan, ruotsin ja englannin kielen ja kulttuurin valmennusta, joista opiskelijat ovat saaneet arvosanat. Kansainvälinen opintopolku on mahdollistettu myös ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen opiskelijoille. Opiskelijan on mahdollista päästä tulevaisuudessa työssäoppimaan em. maihin. 

Ponsse-polkua esitellään kaikille halukkaille (esim. ysiluokkalaisille) ja heille järjestetään tutustumispäivä tehtaalle sekä koeajosavotta. Tutustumisen jälkeen opiskelija voi ilmoittautua hakijaksi Ponsse-polulle, jonka jälkeen järjestetään valintahaastattelut. Valituille opiskelijoilla on tutustumisjakso ensimmäisen vuoden aikana, jolloin heidät perehdytetään Ponsse käytännön mukaisesti ja tutustutetaan työpisteisiin, joissa Ponsse-polulla opiskellaan. Työssäoppiminen jatkuu Ponssen työpisteissä toisen ja kolmannen vuoden aikana suunnitellusti.


Ponssepolulle aikova hakeutuu suorittamaan kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoa.


Lisätietoja: Opettaja Miika Vaarasuo,  miika.vaarasuo(at)ysao.fi, p. 0400 792 832.

Päivitetty: 9.9.2020 anttoni.virpi@ysao.fi