Ylä-Savon talousaluerahaston myöntämät huomionosoitukset vuonna 2018

21.12.2018 8:00

Ylä-Savon ammattiopiston valmistujais- ja joulujuhlan yhteydessä torstaina 20.12. jaettiin Ylä-Savon talousaluerahaston myöntämät kaksi 1000 euron stipendiä. Stipendien saajat olivat Tuomo Lahtinen ja Heidi Tuomainen.

Ylä-Savon talousaluerahaston johtokunnan valintaperustelut palkituista:

Lehtori Tuomo Lahtinen

Tuomo Lahtinen on esimerkillisellä tavalla toiminut Ylä-Savon ammattiopiston näkyvyyden lisääjänä ja ammatillisen koulutuksen puolesta puhujana. Hän on kehittänyt sähköalan opetusta yhteistyössä alan yritysten kanssa ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteita vastaavaksi jo ennen reformin voimaan tuloa.

Tuomo on aktiivinen koulutusmallin esittelijä ja hän on käynyt esittelemässä koulutusmallia eri tilaisuuksissa ja toimintamalliin on käyty laajalti tutustumassa eri puolelta Suomea.

 

Heidi Tuomainen

Heidi Tuomainen on opiskellut Ylä-Savon ammattiopistossa logistiikka-alaa. Hän on rohkaissut muita naisia opiskelemaan alalle ja näyttänyt, että naisetkin pystyvät työskentelemään ja menestymään hyvin miesvaltaisella alalla. Hän on myös aktiivisesti ja positiivisesti tuonut esille opiskeluaan ja toimialaa sosiaalisessa mediassa.

 

Ylä-Savon talousaluerahasto

Ylä-Savon talousaluerahasto on vuonna 2015 perustettu rahasto, jonka pääomana on Ylä-Savon Kehitys Oy:n lahjoittamat Ylä-Savon talousalueen liiton rahaston varat.

Rahaston säännöissä on mainittu, että rahasto myöntää stipendejä seuraavasti: "3 § Rahaston tarkoitus ja tuoton jakaminen Rahaston tarkoituksena on jakaa stipendejä ja huomionosoituksia Ylä-Savon ammattiopiston opiskelijoille, työntekijöille sekä muille yksityishenkilöille, jotka ovat omalla toiminnallaan merkittävästi edistäneet Ylä-Savon ammattiopistoa ja Ylä-Savon aluetta, niiden elinvoimaisuutta, tunnettuutta ja yläsavolaisuutta merkittävällä tavalla." Rahaston varojen käytöstä päättää rahaston johtokunta.

Stipendin saaja voi olla nykyinen tai entinen Ylä-Savon ammattiopiston työntekijä tai opiskelija tai oppilaitoksen ulkopuolinen henkilö, joka täyttää rahaston sääntöjen mukaiset vaatimukset.

Lisätietoja
Kuntayhtymän johtaja
Kari Puumalainen
040 1778 600

Päivitetty: 10.10.2018