Tilinpäätös v. 2018: 100 opiskelijavuotta enemmän koulutusta, kuin saatua rahoitusta

2.4.2019 9:00


”YSAO kantoi yhteiskuntavastuuta kouluttamalla yli 100 opiskelijavuotta enemmän, kuin mihin rahoitusta myönnettiin. Rahassa tämä tarkoittaa miljoonan euron tukea alueen elinvoimaisuuden hyväksi” kommentoi kuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen.


Kuntayhtymä koulutti vuonna 2018 tutkintotavoitteista koulutusta yhteensä 1597 opiskelijavuotta, joka vastaa vuosien 2016 ja 2017 koulutusvolyymia. Oppisopimuskoulutuksen koulutusvolyymi säilyi korkeana Ylä-Savon alueen elinkeinoelämän hyvästä tilanteesta ja koulutustarpeesta johtuen. Kuntayhtymä sai rahoitusta kuitenkin vain 1491 opiskelijavuodesta, joten koulutimme n. 100 opiskelijavuotta ilman siitä saatua rahoitusta.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymällä oli tuloksellinen vuosi 2018. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän 56. toimintavuosi oli ammatillisen koulutuksen toimintakentän osalta suurta muutosten aikaa. Vuosi oli myös ensimmäinen uuden lainsäädännön mukainen toimintavuosi.  

Toiminnallisesti Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän vuosi 2018 oli hyvä. Saavutimme asetetut kokonaisopiskelijamäärätavoitteet. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osalta saavutimme tutkintotavoitteet, perustutkintojen osalta jäimme hieman asettamastamme tutkintotavoitteesta. Tutkintomäärä on kuitenkin samalla tasolla aiempien vuosien keskiarvon kanssa. Kuntayhtymän opiskelijavuodet ylittivät sekä talousarviossa asetetut omat tavoitteemme mutta myös Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen tavoitteet. 

Taloudellisesti kuntayhtymän toimintatuotot ylittivät vuodelle 2018 budjetoidun tason. Kuntayhtymän liikevaihdoksi muodostui 19 521 059 miljoonaa euroa, joka on n. 917 000 euroa enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. 

Tilikauden tulos oli 648 684 euroa ja ylijäämä 315 126 euroa. Talousarviossa tilikauden tulosarvio oli – 865 522 euroa ja alijäämä -704 528 euroa, joten tulos on merkittävästi parempi kuin toiminta- ja taloussuunni-telmassa arvioitu taso. 
Keskeisinä syinä arvioitua parempaan taloudelliseen tulokseen olivat loppuvuonna 2018 saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön 50 opiskelijavuoden lisärahoituspäätös, ns. laskennallisten erien tuloutus ao. vuodelle sekä toiminnan tehostamisohjelman kautta saadut kustannussäästöt. 

Oppilaitoksessa opiskeli vuoden aikana yhteensä 4052 opiskelijaa, jotka tulivat yli 150:stä kunnasta eri puolelta Suomea. Omistajakuntien ulkopuolelta tuli reilu kolmasosa kaikista opiskelijoista. Kaikista opiskelijoista 23,4% oli alle 20-vuotiaita ja 76,6% yli 20-vuotiaita.

Ylä-Savon ammattiopistosta valmistui vuoden 2018 aikana yhteensä 824 opiskelijaa erilaisiin ammatillisiin tutkintoihin. 
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän omistamalla osakeyhtiöllä EduSavo Oy:lla vuosi 2018 oli kolmas täysi toimintavuosi, jonka aikana sen liikevaihto kasvoi merkittävästi vuoteen 2017 verrattuna. Liikevaihto oli n. 1,2 miljoonaa euroa ja voitto verojen jälkeen oli 73 942,95 euroa. 

Yhtiön tehtävänä on tuottaa markkinoille niitä osaamisintensiivisiä palveluita, joita kuntalain muutoksista johtuen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ei voi itse enää tuottaa.

Lisätietoa tilinpäätöksestä antavat:
Kuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen ja talousjohtaja Päivi Harjula.

Kari Puumalainen 
kuntayhtymän johtaja
040 1778 600
kari.puumalainen@ysao.fi

Päivi Harjula
talousjohtaja
040 1772 807
paivi.harjula@ysao.fi


 
Päivitetty: 23.1.2019 sari.komulainen@ysao.fi