Hankinnat

Etusivu / Suomeksi / Info / Hankinnat / Tarjouspyyntö tuntiveloituksella tehtävien rakennus-, lvi- ja sähkötöiden puitejärjestelyt 2020-2021, optiot vuosille 2022 ja 2023
Avoimet tarjouspyynnöt

Tarjouspyyntö tuntiveloituksella tehtävien rakennus-, lvi- ja sähkötöiden puitejärjestelyt 2020-2021, optiot vuosille 2022 ja 2023

7.2.2020 8:00

Hankinnan kohteena ovat sopimusvuosina tehtävät tuntihintaiset työt Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän toimitiloissa. Työkohteet sijaitsevat Iisalmessa osoitteissa Asevelikatu 4, Kotiteollisuuskuja 3, Ajoharjoittelurata Sonkajärventie 114 ja Peltoniemen yksikkö Kotikyläntie 254 sekä Kiuruvedellä Hingunniemen yksikkö osoitteessa Hingunniementie 84 sekä oppilasasuntola osoitteessa Museokatu 17.

Puitejärjestelyssä tehtävät työt ovat pääasiassa pieniä tai pienehköjä kunnossapitoon ja ylläpitoon liittyviä töitä sekä korjaus- ja muutostöitä. Suuremmat yksittäiset rakennushankkeet kuntayhtymä kilpailuttaa erikseen, eivätkä ne sisälly tämän puitejärjestelyn piiriin. Tämän kilpailutuksen perusteella valituilla urakoitsijoilla teetetään kiireelliset ja muut puitesopimusten perusteella toteutettavaksi soveltuvat työt. Työmäärä voi vaihdella vuosittain riippuen korjaustarpeesta, rahoituksesta ja rahoituksen kohdentamisesta. Hankkeet ovat sisällöltään, kooltaan ja kustannuksiltaan eri tyyppisiä. Tarjoajan tulee huomioida, että työt/projektit ovat kertaluonteisia, eikä yhtäjaksoinen työskentely ole todennäköistä.

Sopimuskohtaiset toimeksiannot koostuvat seuraavista töistä:
• Rakennustekniset työt
• LVI-työt
• Sähkötyöt

Kultakin alalta valitaan edullisimman hinnan perusteella kolme (3) palveluntarjoajaa alakohtaisen puitesopimuksen osapuoliksi. Hankekohtaiset tavoitteet määritellään tarvittaessa kussakin hankkeessa erikseen yhdessä tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan kanssa. Tilaaja ei sitoudu kiinteisiin tilausmääriin. Hankinnan suuruus vaihtelee, ja on arviolta vuositasolla 10.000-40.000 C.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset ovat kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:


Lisäkysymykset ja -vastaukset

Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja sähköpostitse, lähettämällä kysymykset osoitteeseen kirjaamo@ysao.fi. Lähetä kysymykset 17.2.2020 kello 12.00
mennessä. Kirjoita sähköpostin aihekenttään “Rakennusalan puitejärjestely/lisäkysymys rakennustyöt, lvi-työt tai sähkötyöt” alakohtaisen kysymyksen mukaan. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan tällä www-sivulla viimeistään 19.2.2020 klo 15 mennessä.

Tarjousten jättäminen

Tarjous on toimitettava liitteineen hankintayksikölle viimeistään 28.2.2020 kello 12.00 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ysao.fi. Sähköpostin aiheena tulee olla “Tarjous, xxxtöiden puitejärjestely”. Lähetetyn tarjouksen perille saapumisesta vastaa tarjoaja. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Päivitetty: 1.11.2018 kirsi.hukkanen@iisalmi.fi