Tarjouspyyntö traktorin hankinnasta

28.10.2019 8:00

Hankintailmotus on julkaistu Hilmassa 28.10.2019

Alkutuotannon koulutuksen kehittäminen –hankkeen traktori -hankinnan avulla tavoitellaan Ylä-Savon ammattiopiston alkutuotannon opetuksen kehittämistä työelämän ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin pohjautuen. Hankittavan kohteen tulee vastata toisen asteen oppilaitoksen opiskelijoiden osaamistarpeita käytännön käyttöympäristöissä maatalouden töissä, jossa sitä tullaan käyttämään päivittäisissä oppimistehtävissä. Traktorilta edellytetään edistyksellistä moottori- ja sähkötekniikkaa edistämään vähähiilisyyttä. Traktorin ominaisuuksiin tulee voida yhdistää seurantaa-, mittausta-, etävalvontaa- sekä virtuaaliteknologiaa taloudellisten etujen hakemiseksi. Tavoitteena on, että traktorin ominaisuuksien kautta opiskelijat osaavat hyödyntää uutta teknologiaa mm. tehokkaampana työn suunnitteluna ja toteuttamisena. 

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste on halvin hinta.
Hankinta on EU-kynnysarvon alittava hankinta eli kansallinen hankinta.
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016, hankintalaki).
Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §).
Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta.
Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Tarjoukset on toimitettava kirjaamo@ysao.fi -sähköpostiosoitteeseen viimeistään 18.11.2019 klo 12. Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2019 saakka.

Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja sähköpostitse, lähettämällä kysymykset osoitteeseen kirjaamo@ysao.fi. Lähetä kysymykset 8.11.2019 kello 12:00 mennessä. Kirjoita sähköpostin aihekenttään ”Kysymykset Alkutuotannon traktori-hankinta”.

 

 

Päivitetty: 15.11.2019 minttu.harju@ysao.fi