Hankinnat

Etusivu / Suomeksi / Info / Hankinnat / Tarjouspyyntö henkilöautokortin (B-luokan) ajo-opetuksesta ajalle 1.1.-31.12.2022 + optiovuosi 2023
Avoimet tarjouspyynnöt

Tarjouspyyntö henkilöautokortin (B-luokan) ajo-opetuksesta ajalle 1.1.-31.12.2022 + optiovuosi 2023

24.11.2021 11.00

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä pyytää tarjousta B-luokan ajokorttiopetuksesta Ylä-Savon ammattiopiston logistiikka- ja maarakennusalojen opiskelijoille Iisalmen ja Siilinjärven toimipisteissä. Tarjousten jättö viimeistään to 9.12.2021 klo 12.

Tarjouspyyntö koskee B-luokan ajokorttiopetuksen hankintaa Ylä-Savon ammattiopiston logistiikka- ja maarakennusaloja opiskeleville opiskelijoille.

Kyseisten koulutusalojen koulutuksissa B-luokan ajokorttiopetusta tarjotaan noin 30–50 opiskelijalle vuosittain. Opiskelijat opiskelevat YSAOn Iisalmen ja Siilinjärven toimipisteissä, joista myös ajo-opetustunnit käynnistyvät ja päättyvät. Suuremmat määrät ajo-opetuksista toteutetaan Iisalmessa ja Siilinjärvellä max. 15/vuodessa. Ajo-opetus toteutetaan pääosin arkisin klo 8–15 välisenä aikana, joko Ylä-Savon ammattiopiston ajoneuvoilla tai palvelun toimittajan omalla kalustolla.

Iisalmen toimipaikat sijaitsevat osoitteissa:
- Sankariniemen kampus, Asevelikatu 4
- Ajoharjoittelurata, Sonkajärventie 114 ja
- Peltoniemen kampus, Kotikyläntie 254

Siilinjärven toimipaikka osoitteessa Takojantie 9, Toivala.

Tilaaja ei sitoudu B-kortin suorittajien määrään perustuvan koulutuksen ostomäärään, vaan se voi olla myös pienempi tai suurempi, koska ajokorttiopetusta järjestetään myös oppilaitoksen sisäisten resurssien puitteissa. Tilaaja määrittää myös ajo-opetuksen toteutustavan liittyen kenen kalustoa ajotunnilla käytetään (YSAOn / Palvelun toimittajan).


Tilaaja huolehtii opiskelijoiden EAS- ja RKT-teoriatuntien pitämisestä ennen ajo-opetuksen aloittamista. Palvelun tarjoaja huolehtii ko. sisältöjen ajo-opetuksen, joka sisältää:

• Yhteydenotot ajo-opetustunneille tuleviin opiskelijoihin YSAOn toimittaman opiskelijalistauksen perusteella.

• Ajo-opetustuntien kirjaukset WEB-auto järjestelmään

• Ajo-opetus ja ajokoe, joka suoritetaan manuaalivaihteisella autolla.

• Opiskelijan käyttö ajokokeessa ja ko. ajan varaaminen


Kilpailutuksen perusteella valitaan yksi (1) Palveluntuottaja.

Valintaperusteena on halvin hinta 100 %.

Tarjoushintojen (alv 0 %) tulee sisältää yhden henkilön ajo-opetuksen ja ajokokeen kustannukset riippumatta henkilön tarvitsemasta ajotuntimäärästä tai ajokokeiden määrästä. Tarjouksen hintojen tulee olla voimassa sopimuskauden ajan. Tarjousten vertailuhintana käytetään ajo-opetuksen hinnan keskiarvoa, joka muodostuu alla olevista hinnoista:
Ajo-opetuksen hinta YSAOn kalustolla € / opiskelija (alv 0) 
Ajo-opetuksen hinta PALVELUN TOIMITTAJAN kalustolla € / opiskelija (alv 0)  

Hintojen tulee sisältää kaikki kulut (matkakulut yms.) / palvelusta aiheutuvat kustannukset.

 

Tarjouspyyntöasiakirjat:

Tarjous tehdään tarjouslomakkeelle (liite 1). Tarjouslomake on tarjouksen jättämisen yhteydessä palautettava täydellisesti/ohjeen mukaan täytettynä. Kuntayhtymällä on oikeus hylätä tarjous, joka sisältää puutteellisesti täytetyn tarjouslomakkeen. Hankintapäätös annetaan sähköisesti tiedoksi kaikille tarjoajille. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouslomakkeella sähköpostiosoite, johon päätös voidaan toimittaa. 

Tarjous on toimitettava liitteineen viimeistään 9.12.2021 klo 12 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ysao.fi. Sähköpostin aiheena tulee olla ”Ajo-opetus tarjous”. Lähetetyn tarjouksen perille saapumisesta vastaa tarjoaja. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Liite 1 tarjouslomake.docx

Liite 2 Sopimusluonnos B-luokan ajokorttiopetuksesta 1.1.-31.12.2022 + optio 2023.pdf

Lisätietopyynnöt ja -vastaukset 

Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa viimeistään 1.12.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostiosoitteella kirjaamo@ysao.fi. Pyyntöihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tällä sivulla 2.12.2021.

Tarjoajien on tarkistettava mahdolliset lisätiedot em. osoitteesta ja otettava ne tarjouksessaan huomioon. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin ei vastata puhelimitse.

Yhteenveto kysymyksistä ja vastauksista: 
Lisätietokysymykset ja vastaukset 2.12.2021.pdf

Päivitetty: 24.11.2021 kirsi.hukkanen@ysao.fi