Blogit

Etusivu / Suomeksi / Ajankohtaista Ylä-Savon ammattiopistossa / Blogit / Oppivelvollisuus uudistuu - yhteistyö tiivistyy

Oppivelvollisuus uudistuu - yhteistyö tiivistyy

1.4.2021 10.00

Uusi oppivelvollisuuslaki on astunut voimaan. Käytännöt muuttuvat 1.8 alkaen. MIkä muuttuu?

Kevään 2021 blogisarjassani pohdin oppivelvollisuuden laajenemisen vaikutuksia opintojaan aloittavan 2.asteen opiskelijan, oppilaitoksen sekä huoltajien näkökulmasta. Blogisarjan punaisena lankana on yhteistyö eri toimijoiden parissa. Blogit olen nimennyt seuraavasti:

1) OPPIVELVOLLISUUS UUDISTUU - YHTEISTYÖ TIIVISTYY

2) OPPIVELVOLLISUUS UUDISTUU - MIKÄ MUUTTUU MAKSUTTOMAKSI?

3) OPPIVELVOLLISUUS UUDISTUU - JOITAKIN ERITYISNOSTOJA

oppivelvollisuus_laajenee_kuva1.png

Haasteelliset ajat vaativat haasteellisia toimia. Oppivelvollisuuslaki on astunut voimaan 1.1.2021 alkaen ja toisen asteen käytännöt alkavat käytännössä muuttua seuraavan ikäluokan siirtyessä 1.8.2021 alkaen perusopetuksesta 2.asteen opintoihin. Vallinneen perinteen mukaan huoltajien ”julkinen velvoite” huolehtia nuorten koulunkäynnistä on pääosin päättynyt peruskoulun suorittamiseen. Oppivelvollisuusuudistuksen hengessä huoltajilla, kaikilla toisen asteen toimijoilla sekä nuorten asuinkunnilla on nyt entistä isompi vastuu huolehtia yhdessä nuoren tuesta, kunnes hän on täysi-ikäinen tai tutkinnon suorittanut. Oikeus aloitettujen opintojen maksuttomuuteen sen sijaan säilyy 20 vuoteen asti.

Nuorten tulee kasvaa vastuuseen ja oman polkunsa rakentamiseen. Parhaita onnistumisia me ammatillisen koulutuksen parissa koemme ja myötäelämme, kun opiskelija löytää oman suuntansa ja rakentaa omaa ammatillista identiteettiään kohti tulevaisuuden haasteita. Peruskoulusta lähdettäessä monen nuoren siivet ovat jo hieman auenneet ja kun ne meillä koulutuspoluilla vahvistuvat, niin omille siiville nousu on upeaa katsottavaa. Tässä tavoitteessa me tarvitsemme entistä enemmän myös huoltajien ja verkostojen tukea. Keskeistä on että yhteistyötä tehdään niin ammattialoilla kuin opiskelijan hyvinvoinnin tukemisessakin pitkin matkaa, ei vasta sitten kun kapuloita arjessa on liikaa tai kun opintojen keskeytyminen uhkaa.

2. asteen opintojen keskeyttäminen on ollut valtakunnallisesti nousussa vuodesta 2017 alkaen. Juuri tällä hetkellä keskeyttämisen kriittisiä kohderyhmiä ovat naiset ja alle 20-vuotiaat nuoret. Myös koronan jälkivaikutukset ovat valtakunnallisissa selvityksissä nousseet yhä vahvemmin pintaan ja tuen tarve on noussut. Mediat ovat viime aikoina nostaneet varsin negatiivisia ja raflaaviakin otsikoita ja tuoneet mielestäni liian yksipuolista näkemystä mm reformin ja valtionosuussäästöjen vaikutuksista ammatillisen koulutuksen arkeen. Mediassa on tehty liikaa yleistyksiä asioista jotka eivät niitä ole. Suurin osa opiskelijoistamme näet pärjää edelleen yllättävän hyvin ja opinnot etenevät osalla nyt poikkeusoloissa jopa normalia lähiopetusta paremmin. Huolta kannamme kuitenkin niistä opiskelijoista, joiden arki ei suju.  YSAOlla saimme viime vuonna taitettua huonon keskeyttämisen trendin merkittävästi parempaan suuntaan ja opintojen keskeyttäminen alenikin vuodessa hienosti 26%. Käynnissä on laaja toimenpideohjelma, jolla keskeyttämisen ehkäisyyn panostetaan vahvasti. Uuden lain hengessä opintojen keskeyttäminen ei ole enää elokuusta alkaen opintonsa aloittavilla mahdollista muutoin kuin poikkeustilanteissa. Jos esim opiskelija siirtyy ulkomaille muun opiskelun tai työn merkeissä, jos hänellä on terveydellinen syy tai asevelvollisuuden suorittaminen päällä, niin opinnot voidaan laittaa pitoon. Oppilaitoksen ja asuinkunnan vastuu kuitenkin säilyy, kunnes hän on palannut tai aloittanut muissa 2.asteen opinnoissa. Laki velvoittaa nuoren asuinkuntaa varmistamaan ettei kukaan jää tyhjän päälle. Tavoite on kova ja vaatii hyvää vaakatason yhteistyötä.

Suomen Vanhempainliitto on julkisesti haastanut meitä kaikkia ryhtiliikkeeseen toisen asteen oppilaitosten ja kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Liitto nostaa aivan aiheesta esille yhteistyön heikkoja kohtia ja korostaa oppivelvollisuuslain edellyttämää yhteistyön tiivistämistä. Tunnettu tosiasia on että nuorten opiskelupaikan valintaan vaikuttavat isosti huoltajien näkemykset ja arvostukset.  Opintojen onnistumisen kannalta tärkeintä on, että nuori löytäisi itselleen mahdollisimman motivoivan ja soveltuvan opiskelupaikan ja saisi läheisiltään tukea valitsemallaan koulutuspolulla. Myös ystävien näkemyksillä on edelleen iso painoarvo.

Olemme tänä keväänä käynnistäneet YSAOlla ison päivitystyön liittyen opiskeluhuolto-suunnitelmaan ja sen eri toiminnalliseen osa-alueiseen liittyen. Päivityksessä ovat niin päihdehuoltosuunnitelma, tasa-arvosuunnitelma, sote- yhteistyö, kuin huolenpidon portaatkin. Merkittävin uusi päivitystyö liittyy kuitenkin yhteistyöhön huoltajien kanssa. Emme halua rakentaa yhteistyöfoorumiksi uusia raskaita kokouskäytänteitä, vaan enemmän matalan kynnyksen vuorovaikutusta ja kehittävää otetta nuortemme tulevaisuuden vahvistamiseen. Toivomme että ko foorumilla voivat olla mukana erilaisten nuorten erilaiset huoltajat, joita kutenkin yhdistää ko. iso yhteinen tavoite. Nyt jos koskaan on se hetki kun nuoret tarvitsevat meidän aktiivista ja rakentavaa yhteistyötä. Tulevissa Tervetuloa – infoissa, opinto-ohjauksessa, 8- ja 9-kurkistuksissa, asuntolainfoissa ja eri tapahtumissa toivomme että voimme tuoda esille myös oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyviä seikkoja ja uutta ohjeistusta. Toukokuun lopussa toivomme voivamme kutsua huoltajia avoimeen ”Uusi oppivelvollisuus – infoon”.

Juuri näinä viikkoina meilläkin YSAOlla on aktivoitumassa THL:n koordinoima kouluterveyskysely, joka piirtää luvuiksi opiskelijoidemme terveyttä ja henkistä vointia. Lisäksi käynnissä on Pohjois-Savon liiton nuorten tulevaisuutta luotaava tulevaisuuskartoitus. Näiden ja omien selvitystemme ja seurannan kautta saamme lisävalaistusta siihen miten nuoret tänään voivat ja mihin suuntaan fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin viisarit osoittavat. Teemme kaikkemme että YSAOlla opiskelevien nuorten ja aikuisten tuki voisi olla riittävää. Siinä työssä tarvitsemme kuitenkin sekä verkoston että huoltajien apua ja yhteistyötä. Oppivelvollisuuden laajeneminen haastaa nyt meitä monissa käytännön asioissa, mutta samalla se avaa meille mahdollisuuksia uusiin käytänteisiin ja myös uuteen ajatteluun, entistä laajempaan ja joustavampaan ajatteluun. Laulun sanoin: ennen oli ennen ja nyt on nyt!

Seuraavassa blogissani toukokuussa tarkastelen oppivelvollisuuden laajenemisen kuluja ja maksuttomuutta, joka johtaa siirtymäajalla (noin 2 vuotta) meidät tilanteeseen, jossa osalle jatkavista opiskelijoista opiskelu tuottaa edelleen kuluja, mutta samalla toisille opinnot ovat maksuttomia. Tästäkin päästään maaliin, kunhan tiedotusta ja yhteistyötä on riittävästi.

Kaj Jääskeläinen, opiskeluhyvinvointipäällikkö

 Ylä-Savon ammattiopisto

 kaitsu2_pikkukuva.jpg

Päivitetty: 1.4.2021 kaj.jaaskelainen@ysao.fi