Koulutusten rahoitusvaihtoehdot

Etusivu / Suomeksi / Yrityksille / Koulutukset yrityksille / Koulutusten rahoitusvaihtoehdot

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutus on työnantajan osittain tai kokonaan kustantamaa koulutusta. Henkilöstökoulutusta on esimerkiksi päivän mittainen työturvallisuuskoulutus tai tutkinnon suorittaminen ja siihen liittyvä valmistava koulutus.
 

Yhteishankintakoulutus

Yhteishankintakoulutuksella yritys voi kouluttaa nopeasti, joustavasti ja kustannustehokkaasti nykyisiä tai uusia työntekijöitään yhteistyössä Ylä-Savon ammattiopiston, Työ- ja elinkeinotoimiston sekä ELY-keskuksen kanssa. Yhteishankintakoulutuksissa työnantaja osallistuu koulutuksen suunnitteluun, rahoitukseen ja opiskelijavalintaan.
 

  

Yhteishankinnan koulutusmuodot

 
Rekrykoulutus


Tarkoitettu rekrytointitilanteisiin, joissa tarve kouluttaa uusia työntekijöitä tuleviin tehtäviin.

Muutoskoulutus

Tarkoitettu toiminnan sopeuttamisvaiheisiin, esimerkiksi pitkät lomautukset ja irtisanomistilanteet.

Täsmäkoulutus

Täsmäkoulutus on yrityksen ja henkilöstön tarpeisiin räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta. Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaneet opiskelijat sijoittuvat saman työnantajan palvelukseen.

 

 

Päivitetty: 22.6.2020 anttoni.virpi@ysao.fi