Varautuminen koronaan

Etusivu / Suomeksi / Varautuminen koronaan

Tervetuloa opintoihin!

Julkaistu 6.8.2021

YSAOn syyslukukauden 2021 opetus alkaa vaiheittain pääsääntöisesti ke 11.8.2021 ja ma 16.8.2021. Opiskelija (ja alaikäisen opiskelijan huoltaja) näkee työjärjestyksensä Wilmasta. Uusilla opiskelijoilla opinnot alkavat pääsääntöisesti lähiopintoina kesäkirjeessä nimetyssä paikassa. Jo aikaisemmin YSAOlla opintonsa aloittaneilla opinnot jatkuvat HOKSin mukaisesti. Wilman tiedotteita ja ohjeita kannattaa seurata nyt aktiivisesti myös koronaohjeistukseen liittyen. 

Pidämme voimassa jo aiemmin päätetyt ohjeet hygienian ja muiden turvallisuusvälineiden käyttöön liittyen. Maskeja käytetään aina liikuttaessa YSAOn tiloissa. YSAO tarjoaa maskeja sekä henkilökunnan että opiskelijoiden käyttöön. Ruokailut järjestetään aiempien ohjeiden mukaisesti porrastetusti. Lisäksi voimassa ovat muut turvallisuusohjeet, kuten käsihygieniasta huolehtiminen ja turvavälit. YSAO suosittelee koronarokotteen ottamista.

Ulkopuolisia asiakkaita ja kumppaneita otetaan vastaan harkiten. Kaikissa palavereissa ja tilaisuuksissa suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti etäyhteyksiä. 

Etätyösuositus on edelleen voimassa kaikissa niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista.

Toimintaa järjestetään siten, että vältetään henkilöiden kohtaamisia eri yksiköiden ja ryhmien välillä mahdollisimman paljon.

Seuraamme aktiivisesti valtiohallinnon ja alueen viranomaisten ohjeistuksia ja muutamme annettua ohjeistusta tarvittaessa.

Nämä ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

 

YSAO jatkaa hybridimallia opetustoiminnassa

Julkaistu 15.1.2021

Palaamme ensi maanantaista 18.1.2021 alkaen hybridimalliin opetustoiminnassa, eli ennen joulua käynnistyneet järjestelyt ovat jälleen voimassa.

Pidämme voimassa jo aiemmin päätetyt ohjeet hygienian ja muiden turvallisuusvälineiden käyttöön liittyen. Sisätiloissa liikkuvia henkilöitä ohjataan ja ohjeistetaan maskien käytöstä. Maskeja sekä visiirejä käytetään aina sisätiloissa liikuttaessa, ja ruokailut järjestetään aiempien ohjeiden mukaisesti.

Ulkopuolisia asiakkaita ja kumppaneita otetaan vastaan harkiten. Kaikissa palavereissa ja tilaisuuksissa suositellaan etäyhteyksiä. 

Etätyösuositus on edelleen voimassa kaikissa niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista.

Toimintaa järjestetään siten, että vältetään henkilöiden kohtaamisia eri yksiköiden ja ryhmien välillä mahdollisimman paljon.

Seuraamme aktiivisesti valtiohallinnon ja alueen viranomaisten ohjeistuksia ja muutamme annettua ohjeistusta tarvittaessa.

Nämä ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

YSAO tarjoaa opiskelijoilleen kasvomaskeja

Julkaistu 20.10.2020

Syyslomakauden jälkeen Ylä-Savon ammattiopisto varautuu koronaan vahvemmalla hybridimallilla ja ottaa käyttöön kasvomaskit.

YSAOn henkilöstöjohtaja Outi Rautiala kertoo:
"Opetus järjestetään vahvennetulla hybridimallilla, jossa lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista hyödynnetään opiskelijoiden henkilökohtaisten suunnitelmien mukaan. Tavoitteena on vähentää YSAOn toimipaikoissa paikalla olevien henkilöiden määrää, jotta kohtaamiset ja kokoontumiset vähenevät ja voimme turvata riittävän väljät työ- ja oppimisympäristöt. Olemme mitoittaneet kaikki tilamme turvavälien mukaiseksi."

Oppilaitoksessa kasvomaskisuositus on otettu käyttöön etupainotteisesti. Kasvomaskia suositellaan vahvasti käytettäväksi kaikissa YSAOn toimipaikoissa aina, kun liikutaan tai toimitaan yhteisissä tiloissa. Tämä koskee henkilöstöä, opiskelijoita sekä kaikkia toimipisteissä asioivia. Sellaisissa työ- ja opetustilanteissa, joissa turvavälejä ei voida taata, kasvomaskin käyttö on pakollista, kuten on ollut koko syksyn.

"Valtioneuvosto on linjannut, että jokaisen tulee hankkia kasvomaskit itse, ja että kotikuntien tulee järjestää maskit heikoimmassa asemassa oleville. YSAO on kuitenkin päättänyt tarjota opiskelijoille yhden kankaisen kasvomaskin sekä yhden kertakäyttöisen jokaista lähiopetuspäivää kohden. Loput tarvitsemansa kasvomaskit opiskelija hankkii itse." kertoo rehtori Kari Puumalainen.

Opiskelijoita, alaikäisten huoltajia sekä henkilöstöä on tiedotettu muutoksista viikolla 41.

Muut elokuussa annetut ohjeet ja määräykset pysyvät voimassa. YSAO haluaa muistuttaa kaikkia, että lähiopetukseen, työhön tai asioimaan tullaan vain terveenä, ja että turvavälien pitäminen ja käsihygieniasta huolehtiminen ovat kaikkien vastuulla.

 

Lisätietoja ohjeistuksesta antaa
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Outi Rautiala 
henkilöstöjohtaja
puh. 0400 793 153  

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Kari Puumalainen
kuntayhtymän johtaja, rehtori
puh. 040 1778 600

YSAO jatkaa opetusta lähi- ja etäopetuksena

Julkaistu 7.8.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päivittänyt 4.8.2020 ohjeistustaan koronavirustartunnan ehkäisemiseksi. Ohjeistus löytyy ministeriön sivustolta.

”Suosituksen mukaisesti kouluun tai työpaikalle ei jatkossa saa tulla hengitystieinfektio-oireisena ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä. Suosituksissa korostetaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa sekä tehostettua siivousta. 

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät sekä korkeakoulut voivat päättää joustavasti opetuksen tarkoituksenmukaisista ja turvallisista toteuttamistavoista ja järjestelyistä. Mikäli opetusta järjestetään suurelle osallistujajoukolle, on suositeltavaa hyödyntää etäyhteyksiä. 

Toimintaa rytmittämällä ja porrastamalla pyritään siihen, että samassa tilassa on mahdollisimman vähän henkilöitä. Myös henkilökunnan kokoontumisia tulisi välttää ja esimerkiksi opettajien kokoukset järjestää ensisijaisesti etäyhteyksillä. Isoja yhteistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi. Ruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa. Tyhjillään olevia opetukseen soveltuvia tiloja voidaan tarvittaessa ottaa opetuskäyttöön.”


Ylä-Savon ammattiopisto jatkaa 10.8.2020 jälkeen opetuksen toteuttamista lähi- ja etäopetuksena (ns. hybridimalli). Tämä tarkoittaa sitä, että opetus toteutetaan pääasiassa lähiopetuksena, mutta mahdollistamme etä- ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen opiskelijoiden henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien (HOKS) mukaisesti. 

Lähiopetus toteutetaan siten, että turvallisuudesta voidaan erityisen hyvin varmistua. Tämä tarkoittaa pienten ryhmäkokojen sekä riittävien etäisyyksien pitämistä opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien välillä. Opetustilanteissa voidaan antaa myös erillisiä turvallisuuteen liittyviä määräyksiä. Käytämme erilaisia henkilösuojaimia niissä opetus- ja työtilanteissa, joissa se turvallisuusarvion mukaan on tarpeellista. Porrastamme myös ruokailua ja kahvitunteja, siten, että yhdessä tilassa olevien ihmisten määrä pidetään mahdollisimman pienenä.

Lähijaksoille saa osallistua vain terveenä. Mikäli opiskelija tai hänen perheenjäsenensä kuuluu ns. riskiryhmiin tulee tästä ilmoittaa ohjaavalle opettajalle. Tällöin lähiopetuksen sijaan etsitään muita toteutusvaihtoehtoja. 

Henkilöstöä koskevat jo aiemmin annetut määräykset etätyöskentelystä sekä matkustamisesta. Henkilöstölle on annettu oma tarkempi ohjeistus korona aikana toimimisesta. Matkustamista rajoitetaan edelleen ja kuntayhtymän työntekijät osallistuvat muiden organisaatioiden kokouksiin pääsääntöisesti etänä. 

Vierailijaryhmiä ei myöskään toistaiseksi oteta vastaan. 

Nämä määräykset ovat voimassa, kunnes toisin ilmoitetaan.

Lisätietoa ohjeistuksesta antaa tarvittaessa henkilöstöjohtaja Outi Rautiala 0400 793 153. 


Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto
Kari Puumalainen
kuntayhtymän johtaja, rehtori

 

Katso ohjeet

Yleisohje YSAOlla vierailua varten: YSAO Korona yleisohje 2020 A4.pdf

 

YSAO Hingunniemen ohje oriasemalla, kengityspajalla ja valjasverstaalla vierailua varten: YSAO Korona Hingunniemi ohjeet 2020 A4.pdf

 

YSAO jatkaa etäopetusta - lähiopetusta tarvittaessa ja hallitusti

Julkaistu 6.5.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote: ”Lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, korkeakouluja ja vapaata sivistystyötä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5.2020 asti. Sen jälkeen, 14.5. alkaen edellä mainittujen oppilaitosten tilojen käyttöä opetukseen hallitaan tartuntatautilain mukaisilla toimilla. Lähiopetukseen on mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä ja aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun. Koulutuksen järjestäjät päättävät itse, missä määrin lähiopetusta tarvittaessa järjestetään. Kesällä lähiopetus järjestetään väljyys- ja hygieniaohjeita noudattaen.”

Ylä-Savon ammattiopisto jatkaa 14.5 jälkeen opetuksen toteuttamista ns. hybridimallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että opetus toteutetaan pääasiassa etänä, mutta mahdollistamme lähiopetuksena toteutettavat opintojaksot niille opiskelijoille, joiden osalta lähiopetus on opintojen etenemiseksi välttämätöntä. 

Lähiopetukseen osallistuvista opiskelijoista pidetään erillistä seurantaa, jossa lähiopetuksen peruste on kirjattu.

Lähijaksot toteutetaan siten, että turvallisuudesta voidaan erityisen hyvin varmistua. Tämä tarkoittaa pienten ryhmäkokojen sekä riittävien etäisyyksien pitämistä opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien välillä. Opetustilanteissa voidaan antaa myös erillisiä turvallisuuteen liittyviä määräyksiä.

Lähijaksoille saa osallistua vain terveenä. Mikäli opiskelija tai hänen perheenjäsenensä kuuluu ns. riskiryhmiin tulee tästä ilmoittaa ohjaavalle opettajalle. Tällöin lähiopetuksen sijaan etsitään muita toteutusvaihtoehtoja. 

Henkilöstöä koskevat jo aiemmin annetut määräykset etätyöskentelystä sekä matkustamisesta. Kaikki työtehtävät, joita voidaan tehdä etänä, tehdään etänä myös jatkossa. Matkustamista rajoitetaan edelleen eivätkä kuntayhtymän työntekijät osallistu muiden organisaatioiden järjestämiin kokouksiin fyysisesti.

Vierailijaryhmiä ei myöskään oteta vastaan. Riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden tulee ilmoittaa riskiryhmään kuulumisesta lähiesimiehelleen, jotta työnantaja pystyy huomioimaan turvallisen työskentelyn edellytyksen työsuunnitelmien teossa.

Nämä määräykset ovat voimassa, kunnes toisin ilmoitetaan.

 

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto
Kari Puumalainen
kuntayhtymän johtaja, rehtori

YSAO ohjaa ja tukee opiskelijoitaan myös erikoisolosuhteissa

Julkaistu 9.4.2020

Valtioneuvoston aiempien päätöksien mukaisesti etäopetus YSAOlla jatkuu ainakin 13.5.2020 saakka.

Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskeluna, digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja hydöyntäen sekä tarvittaessa itsenäisellä opiskelulla.

Opetuksessa, jota ei ole mahdollista toteuttaa muutoin kuin lähiopetuksena, mutta joka on opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä, huolehditaan opiskelijoiden sekä opetushenkilöstön turvallisuudesta tila- ja hygieniajärjestelyin. Lähiopetus on mahdollista myös opiskelijoille, joiden opiskelu etänä ei ole käytännössä mahdollista. Nämä järjestelyt koskevat hyvin rajattua määrää opiskelijoitamme ja jokaisen opiskelijan osallistuminen lähiopetukseen hyväksytään erikseen. Näistä opiskelijoista pidetään myös erillistä seurantaa.

Opiskelijoiden ruokailun tukeminen

Ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä päivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää läsnäoloa koulutuspaikassa. Kun opetusta ja koulutusta järjestetään etäopetuksena ja itsenäisenä opiskeluna, ei oikeutta maksuttomaan ateriaan ole. Jos opiskelija opiskelee koulutussopimuksella työpaikalla tai oppimisympäristö on työpaikanomainen ja he muutoin ruokailisivat oppilaitoksen ruokalassa, opiskelijoiden suositellaan varautuvan omilla eväillä. Koulutuksen järjestäjä korvaa päivittäisen ruokailun opiskelijalle rahallisesti.

Ylä-Savon ammattiopisto haluaa kriisitilanteesta johtuen tukea myös niitä päätoimisia perustutkinto-opiskelijoita, joille ei lainsäädännön mukaisesti etäopiskelussa kuulu ruokailu tai rahallinen korvaus ruokailun järjestämisestä. Annamme kaikille oman opiskelusuunnitelmansa mukaisesti opiskeleville perustutkinto opiskelijoille (poislukien koulutus- tai oppisopimuksessa opiskelevat opiskelijat sekä työvoimakoulutuksessa opiskelevat) kevään 2020 ajalta 70 euron suuruisen tuen ruoka-aineiden hankintaan.

Tuki haetaan vastaamalla opiskelijalle lähetettävään WILMA-kyselyyn. 

- Ylä-Savon ammattiopisto haluaa kantaa vastuuta eri tilanteissa olevista opiskelijoistaan myös vaikeina aikoina. Opiskelijamme tulevat YSAOlle noin 150:stä kunnasta eri puolelta Suomea, joten emme voineet lähteä tarjoamaan ruokapaketteja kaikille opiskelijoillemme. Haluamme toimia vastuullisesti ja tasapuolisesti, jolloin päätöksemme oli antaa 70 euron suuruinen tuki ruokien hankintaan opiskelijalle sopivasta paikasta. Lähetämme opiskelijoille myös vinkkejä edullisiin ja terveellisiin aterioihin, joita saadulla tuella voi valmistaa, kommentoivat tehtyä päätöstä kuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen ja koulutusjohtaja Kirsi Pulkkinen.

 

YSAO Opiskelijan Tukilinja avattu

Julkaistu 26.3.2020

ysao_opiskelijan_tukilinja_2020 kopio.jpg

Ylä-Savon Ammattiopiston opiskelijat voivat ottaa yhteyttä tukilinjaan, jos jokin etäopiskelun arjessa mietityttää tai opiskelijalla on haasteita pysyä etäopintojen tahdissa. 

Tukilinjan tehtävänä on poikkeusolojen aikana tukea opiskelijan opintojen etenemistä ja hyvinvointia ohjaamalla opiskelijaa oikeiden palvelujen piiriin niin teknisissä, opintoihin liittyvissä kuin opiskeluhuollollisissa asioissa. Poikkeusoloissa opiskeluhuolto palvelee opiskelijoita puhelimitse ja Wilmassa.

YSAO Opiskelijan Tukilinja vastaa opiskelijoiden WhatsApp-viesteihin numerossa 050 435 0439 arkisin ma-pe klo 9-15. Tukilinjalla päivystää YSAOn hyvinvointitiimi.

 

Koronaviruksen vaikutus maksuihin

Julkaistu 19.3.2020

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä tukee koronaviruksen aiheuttamiin yritysten kassakriiseihin ja mahdollisiin yksityishenkilöiden maksuvaikeuksiin seuraavasti:

- Käymme läpi kaikki tälle vuodelle suunnitellut hankinnat ja aikaistamme niitä hankintoja, jotka pystymme tekemään välittömästi.

- Myönnämme yrityksille ja yksityishenkilöille lisää maksuaikaa sopimuksen mukaan.

- Maksamme ostolaskut nopeutetulla aikataululla yritysten kassatilanteen helpottamiseksi. Pienyritysten osalta maksamme laskut välittömästi, korkeintaan kahden päivän viiveellä, niiden saavuttua.

Maksujärjestelyjen osalta voi ottaa yhteyttä laskutukseen


Merja Ruotsalainen 
puh. 040 1778 510 

Ostolaskut
Anita Nousiainen
puh. 040 1778 517

 

Koronatiedote 3

Julkaistu 18.3.2020

Ylä-Savon ammattiopistossa siirrytään etäopetukseen/opiskeluun 18.3.2020 alkaen. Etäopetus jatkuu 13.4.2020 saakka.

Tiedotamme opiskelijoita kunkin opiskelijan opintoihin liittyen osittain keskitetysti, osittain vastuuohjaajan kautta. Viestikanavana toimii Wilma.

Opiskelijoiden opintoja viedään myös etäopiskelun aikana eteenpäin kunkin HOKSin (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) -mukaisesti. HOKSeihin tehdään päivityksiä lähiaikoina, jotta muuttunut tilanne voidaan opinnoissa huomioida.

Joidenkin opiskelijoiden osalta on Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaisesti mahdollista toteuttaa myös lähiopetusta pienimuotoisesti turvallisuus- ja hygieniamääräykset huomioiden. Tämä on mahdollista erityiseen harkintaan perustuen niissä tilanteissa, joissa opiskelija on valmistumassa lähiaikoina ja hänen opinnoistaan puuttuu sellaista osaamista, jota voidaan tarjota vain lähiopetuksena. Oppilaitos voi tarjota lähiopetusta rajoitetusti myös niille opiskelijoille, jotka eivät aidosti kykene opiskelemaan etäopetuksessa. Päätöksen näistä tilanteista tekee oppilaitos harkintaan perustuen opiskelijakohtaisesti. Näissäkin tilanteissa opetusjärjestelyissä huomioidaan erityisesti opiskelijan turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät asiat.

Opiskelijoiden ja henkilökunnan kv-liikkuvuudet tämän kevään osalta on peruttu juhannukseen saakka. Oppilaitos ei myöskään ota vastaan vierailijaryhmiä. Henkilökunta on siirtynyt etätöihin niiden töiden osalta, jossa etätyö on mahdollista. 

Oppilaitoksen eri toimipaikat on suljettu oppilaitoksen ulkopuolisilta asiakkailta (ei koske henkilökuntaa, ulkopuolisia palveluntuottajia, luottamushenkilöitä eikä opiskelijoita, joiden opintoja toteutetaan oppilaitoksen toimipisteissä). Kaikissa tilanteissa yhdessä tilassa olevien henkilöiden määrä rajoitetaan 10 henkeen.

Opetusmaatilojen ja tiloilla olevien eläinten turvallisuus ja hyvinvointi turvataan myös poikkeusolosuhteissa. 
Työpaikalla tapahtuva oppiminen jatkuu normaalisti.

Tiedotamme muutoksista opiskelijoita Wilman kautta ja henkilökuntaa sähköpostitse aina kun tiedotettavaa syntyy.


Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto
Kari Puumalainen
kuntayhtymän johtaja, rehtori


Suomen hallituksen tiedonanto 16.3.2020:

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtioneuvoston-linjaus-suosituksista-varhaiskasvatuksen-esiopetuksen-perusopetuksen-lukio-ja-ammatillisen-koulutuksen-korkeakoulutuksen-vapaan-sivist

Tätä tiedonantoa täydennettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön tarkemmalla ohjeistuksella:

https://minedu.fi/documents/1410845/4449678/Suositukset+16.3.2020/cc750ec2-9603-c2fd-79a7-ebc56c71a4b7/Suositukset+16.3.2020.pdf/Suositukset+16.3.2020.pdf

 

Koronatiedote 2

Julkaistu 16.3.2020

Ylä-Savon ammattiopistossa siirrytään vaiheittain etäopetukseen ja opiskeluun ke 18.3.2020 alkaen.

Seuraa tiedotusta päivittäin. Tiedotamme opiskelijoita kunkin opiskelijan opintoihin liittyen osittain keskitetysti, osittain vastuuohjaajan kautta. Viestikanavana toimii Wilma.

Opintoja viedään myös etäopiskelun aikana eteenpäin, kunkin HOKSin eli henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. HOKSeihin tehdään päivityksiä lähiaikoina, jotta muuttunut tilanne voidaan opinnoissa huomioida.

Opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainväliset liikkuvuudet tämän kevään osalta on peruttu toukokuun loppuun saakka.

Oppilaitos ei ota vastaan vierailijaryhmiä.

Henkilökunta on siirtynyt etätöihin niiden töiden osalta, jossa etätyö on mahdollista.

Oppilaitoksen toimipaikat ovat edelleen auki ja suurin osa oppimisympäristöistä on käytössä.

Opiskelijaravintolat ovat auki.

Jotkut oppimisympäristöt, joissa tehdään henkilökohtaisia asiakaspalvelutöitä, kuten Ravintola Oppimestari ja Parturi-Kampaamo Hiustaiturit on suljettu ke 18.3.2020 alkaen.

Opiskelijoiden ja työntekijöiden osalta on ohjeistettu, että sairaana ei saa tulla töihin tai opiskelemaan. Niin sanotuista flunssa–tyyppisten oireiden osalta töihin tai opiskelemaan voi tulla vasta ensimmäisen oireettoman päivän jälkeen.

Ulkomailta tulevien opiskelijoiden ja työntekijöiden osalta noudatetaan 14 vuorokauden varoaikaa. Näissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä oppilaitokseen joko vastuuohjaajaan tai esimieheen.

Tiedotamme muutoksista opiskelijoita Wilman kautta ja henkilökuntaa sähköpostitse aina, kun tiedotettavaa syntyy.

 

 

Koronatiedote 1

Julkaistu 13.3.2020

YSAO lähetti opiskelijoille ja henkilökunnalle perjantaina 13.3. sisäisen tiedotteen koronavirustilanteesta. Opiskelijoita ja henkilöstöä kehoitetaan seuraamaan YSAOn sisäistä tiedotusta. Opiskelijoita tiedotetaan Wilman kautta.

Opetustoimintaa jatketaan normaalisti, mutta myös opetustilanteissa pyritään hyödyntämään etäopiskeluun liittyviä mahdollisuuksia. Opetustilaisuuksia ei siis peruta. Mikäli tilanne muuttuu, niin tiedotamme asiasta välittömästi.

YSAOlla varaudutaan ennakoivasti koronaviruksen ehkäisyyn tästä päivästä alkaen, seuraavasti:


1) Kaikki matkat ulkomaille perutaan/siirretään, samoin kotimaan matkat, ellei matkustaminen ole aivan välttämätöntä. Sovitut palaverit yms. pyritään hoitamaan etäyhteyksien avulla.

2) YSAOlla kaikki ne työntekijät, joiden työtehtävää voi hoitaa etänä siirtyvät etätöihin maanantaista 16.3. alkaen. Työt tehdään normaalisti, mutta hyödynnetään käytössä olevia järjestelmiä ja laitteistoja. Jos työtä ei voi tehdä etänä, niin silloin työt tehdään normaalisti YSAOn toimipisteissä.

3) Keväälle ei suunnitella uusia laajempia yleisötapahtumia.

4) Mikäli työntekijä tai opiskelija on ollut ulkomailla vapaa-ajallaan, niin hänen tulee ennen töihin tai kouluun paluuta olla yhteydessä esimieheen/henkilöstöjohtajaan/opettajaan ennen koululle saapumista. Jokaisen on jäätävä ”vapaaehtoiseen” karanteeniin kaksi viikkoa ennen oppilaitokseen tulemista.

5) Koulutussopimus- tai oppisopimusjaksolla olevien opiskelijoiden työpaikkoja tiedotetaan oppilaitoksen toimintaan liittyen. Opiskelijan koulutussopimus-/oppisopimusjakso jatkuu, mikäli yrityksessä voi edelleen toimia.

6) Flunssaoireissa YSAOlaisten on syytä jäädä matalalla kynnyksellä kotiin sairastamaan. Noudatamme toistaiseksi seitsemän vuorokauden oman ilmoituksen poissaolosääntöä (ilmoitus esimiehelle tai opettajalle). 

7) Vierailijaryhmät: emme ota vastaan kevään aikana kansainvälisiä vierailijaryhmiä, kotimaisten ryhmien osalta suosittelemme vierailun siirtämistä myöhemmäksi.Aiemmat ohjeet hyvästä käsihygieniasta ovat edelleen voimassa.

  THL_käsienpesuohje.jpg THL_yski_oikein.jpg 

Ylä-Savon SOTEN ohjeistus 

Suomen hallitus piti 12.3.2020 tiedotustilaisuuden Korona-viruksesta ja sen leviämisen ehkäisemisestä. Tiedote on luettavissa osoitteesta: 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/suositus-sosiaali-ja-terveydenhuollon-seka-oppilaitosten-henkilostolle-ja-tyonantajille-koronavirustilanteessa

 

YSAO will proactively prevent Coronavirus disease from today. 

1) All trips abroad are canceled or postponed, as well as domestic trips, unless traveling is absolutely necessary. Scheduled meetings should be carried out by remote access.

2) Visitor groups: We do not accept international visiting groups during the spring. We recommend that you postpone visits of domestic groups as well.

These instructions will be valid instantly until further notice.

We hope you all stay in good health.

More information:

Due to the recommendations of Finnish goverment YSAO follows the instructions preventing Coronavirus (COVID-19 virus).

Governmental bulletin in English:

https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/1271139/suositus-sosiaali-ja-terveydenhuollon-seka-oppilaitosten-henkilostolle-ja-tyonantajille-koronavirustilanteessa

 
Päivitetty: 6.8.2021 minttu.harju@ysao.fi