Varautuminen koronaan

Etusivu / Suomeksi / Varautuminen koronaan

YSAO Opiskelijan Tukilinja avattu

Julkaistu 26.3.2020

ysao_opiskelijan_tukilinja_2020 kopio.jpg

Ylä-Savon Ammattiopiston opiskelijat voivat ottaa yhteyttä tukilinjaan, jos jokin etäopiskelun arjessa mietityttää tai opiskelijalla on haasteita pysyä etäopintojen tahdissa. 

Tukilinjan tehtävänä on poikkeusolojen aikana tukea opiskelijan opintojen etenemistä ja hyvinvointia ohjaamalla opiskelijaa oikeiden palvelujen piiriin niin teknisissä, opintoihin liittyvissä kuin opiskeluhuollollisissa asioissa. Poikkeusoloissa opiskeluhuolto palvelee opiskelijoita puhelimitse ja Wilmassa.

YSAO Opiskelijan Tukilinja vastaa opiskelijoiden WhatsApp-viesteihin numerossa 050 435 0439 arkisin ma-pe klo 9-15. Tukilinjalla päivystää YSAOn hyvinvointitiimi.

 

Koronaviruksen vaikutus maksuihin

Julkaistu 19.3.2020

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä tukee koronaviruksen aiheuttamiin yritysten kassakriiseihin ja mahdollisiin yksityishenkilöiden maksuvaikeuksiin seuraavasti:

- Käymme läpi kaikki tälle vuodelle suunnitellut hankinnat ja aikaistamme niitä hankintoja, jotka pystymme tekemään välittömästi.

- Myönnämme yrityksille ja yksityishenkilöille lisää maksuaikaa sopimuksen mukaan.

- Maksamme ostolaskut nopeutetulla aikataululla yritysten kassatilanteen helpottamiseksi. Pienyritysten osalta maksamme laskut välittömästi, korkeintaan kahden päivän viiveellä, niiden saavuttua.

Maksujärjestelyjen osalta voi ottaa yhteyttä laskutukseen


Merja Ruotsalainen 
puh. 040 1778 510 

Ostolaskut
Anita Nousiainen
puh. 040 1778 517

 

Koronatiedote 3

Julkaistu 18.3.2020

Ylä-Savon ammattiopistossa siirrytään etäopetukseen/opiskeluun 18.3.2020 alkaen. Etäopetus jatkuu 13.4.2020 saakka.

Tiedotamme opiskelijoita kunkin opiskelijan opintoihin liittyen osittain keskitetysti, osittain vastuuohjaajan kautta. Viestikanavana toimii Wilma.

Opiskelijoiden opintoja viedään myös etäopiskelun aikana eteenpäin kunkin HOKSin (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) -mukaisesti. HOKSeihin tehdään päivityksiä lähiaikoina, jotta muuttunut tilanne voidaan opinnoissa huomioida.

Joidenkin opiskelijoiden osalta on Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaisesti mahdollista toteuttaa myös lähiopetusta pienimuotoisesti turvallisuus- ja hygieniamääräykset huomioiden. Tämä on mahdollista erityiseen harkintaan perustuen niissä tilanteissa, joissa opiskelija on valmistumassa lähiaikoina ja hänen opinnoistaan puuttuu sellaista osaamista, jota voidaan tarjota vain lähiopetuksena. Oppilaitos voi tarjota lähiopetusta rajoitetusti myös niille opiskelijoille, jotka eivät aidosti kykene opiskelemaan etäopetuksessa. Päätöksen näistä tilanteista tekee oppilaitos harkintaan perustuen opiskelijakohtaisesti. Näissäkin tilanteissa opetusjärjestelyissä huomioidaan erityisesti opiskelijan turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät asiat.

Opiskelijoiden ja henkilökunnan kv-liikkuvuudet tämän kevään osalta on peruttu juhannukseen saakka. Oppilaitos ei myöskään ota vastaan vierailijaryhmiä. Henkilökunta on siirtynyt etätöihin niiden töiden osalta, jossa etätyö on mahdollista. 

Oppilaitoksen eri toimipaikat on suljettu oppilaitoksen ulkopuolisilta asiakkailta (ei koske henkilökuntaa, ulkopuolisia palveluntuottajia, luottamushenkilöitä eikä opiskelijoita, joiden opintoja toteutetaan oppilaitoksen toimipisteissä). Kaikissa tilanteissa yhdessä tilassa olevien henkilöiden määrä rajoitetaan 10 henkeen.

Opetusmaatilojen ja tiloilla olevien eläinten turvallisuus ja hyvinvointi turvataan myös poikkeusolosuhteissa. 
Työpaikalla tapahtuva oppiminen jatkuu normaalisti.

Tiedotamme muutoksista opiskelijoita Wilman kautta ja henkilökuntaa sähköpostitse aina kun tiedotettavaa syntyy.


Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto
Kari Puumalainen
kuntayhtymän johtaja, rehtori


Suomen hallituksen tiedonanto 16.3.2020:

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtioneuvoston-linjaus-suosituksista-varhaiskasvatuksen-esiopetuksen-perusopetuksen-lukio-ja-ammatillisen-koulutuksen-korkeakoulutuksen-vapaan-sivist

Tätä tiedonantoa täydennettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön tarkemmalla ohjeistuksella:

https://minedu.fi/documents/1410845/4449678/Suositukset+16.3.2020/cc750ec2-9603-c2fd-79a7-ebc56c71a4b7/Suositukset+16.3.2020.pdf/Suositukset+16.3.2020.pdf

 

Koronatiedote 2

Julkaistu 16.3.2020

Ylä-Savon ammattiopistossa siirrytään vaiheittain etäopetukseen ja opiskeluun ke 18.3.2020 alkaen.

Seuraa tiedotusta päivittäin. Tiedotamme opiskelijoita kunkin opiskelijan opintoihin liittyen osittain keskitetysti, osittain vastuuohjaajan kautta. Viestikanavana toimii Wilma.

Opintoja viedään myös etäopiskelun aikana eteenpäin, kunkin HOKSin eli henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. HOKSeihin tehdään päivityksiä lähiaikoina, jotta muuttunut tilanne voidaan opinnoissa huomioida.

Opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainväliset liikkuvuudet tämän kevään osalta on peruttu toukokuun loppuun saakka.

Oppilaitos ei ota vastaan vierailijaryhmiä.

Henkilökunta on siirtynyt etätöihin niiden töiden osalta, jossa etätyö on mahdollista.

Oppilaitoksen toimipaikat ovat edelleen auki ja suurin osa oppimisympäristöistä on käytössä.

Opiskelijaravintolat ovat auki.

Jotkut oppimisympäristöt, joissa tehdään henkilökohtaisia asiakaspalvelutöitä, kuten Ravintola Oppimestari ja Parturi-Kampaamo Hiustaiturit on suljettu ke 18.3.2020 alkaen.

Opiskelijoiden ja työntekijöiden osalta on ohjeistettu, että sairaana ei saa tulla töihin tai opiskelemaan. Niin sanotuista flunssa–tyyppisten oireiden osalta töihin tai opiskelemaan voi tulla vasta ensimmäisen oireettoman päivän jälkeen.

Ulkomailta tulevien opiskelijoiden ja työntekijöiden osalta noudatetaan 14 vuorokauden varoaikaa. Näissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä oppilaitokseen joko vastuuohjaajaan tai esimieheen.

Tiedotamme muutoksista opiskelijoita Wilman kautta ja henkilökuntaa sähköpostitse aina, kun tiedotettavaa syntyy.

 

 

Koronatiedote 1

Julkaistu 13.3.2020

YSAO lähetti opiskelijoille ja henkilökunnalle perjantaina 13.3. sisäisen tiedotteen koronavirustilanteesta. Opiskelijoita ja henkilöstöä kehoitetaan seuraamaan YSAOn sisäistä tiedotusta. Opiskelijoita tiedotetaan Wilman kautta.

Opetustoimintaa jatketaan normaalisti, mutta myös opetustilanteissa pyritään hyödyntämään etäopiskeluun liittyviä mahdollisuuksia. Opetustilaisuuksia ei siis peruta. Mikäli tilanne muuttuu, niin tiedotamme asiasta välittömästi.

YSAOlla varaudutaan ennakoivasti koronaviruksen ehkäisyyn tästä päivästä alkaen, seuraavasti:


1) Kaikki matkat ulkomaille perutaan/siirretään, samoin kotimaan matkat, ellei matkustaminen ole aivan välttämätöntä. Sovitut palaverit yms. pyritään hoitamaan etäyhteyksien avulla.

2) YSAOlla kaikki ne työntekijät, joiden työtehtävää voi hoitaa etänä siirtyvät etätöihin maanantaista 16.3. alkaen. Työt tehdään normaalisti, mutta hyödynnetään käytössä olevia järjestelmiä ja laitteistoja. Jos työtä ei voi tehdä etänä, niin silloin työt tehdään normaalisti YSAOn toimipisteissä.

3) Keväälle ei suunnitella uusia laajempia yleisötapahtumia.

4) Mikäli työntekijä tai opiskelija on ollut ulkomailla vapaa-ajallaan, niin hänen tulee ennen töihin tai kouluun paluuta olla yhteydessä esimieheen/henkilöstöjohtajaan/opettajaan ennen koululle saapumista. Jokaisen on jäätävä ”vapaaehtoiseen” karanteeniin kaksi viikkoa ennen oppilaitokseen tulemista.

5) Koulutussopimus- tai oppisopimusjaksolla olevien opiskelijoiden työpaikkoja tiedotetaan oppilaitoksen toimintaan liittyen. Opiskelijan koulutussopimus-/oppisopimusjakso jatkuu, mikäli yrityksessä voi edelleen toimia.

6) Flunssaoireissa YSAOlaisten on syytä jäädä matalalla kynnyksellä kotiin sairastamaan. Noudatamme toistaiseksi seitsemän vuorokauden oman ilmoituksen poissaolosääntöä (ilmoitus esimiehelle tai opettajalle). 

7) Vierailijaryhmät: emme ota vastaan kevään aikana kansainvälisiä vierailijaryhmiä, kotimaisten ryhmien osalta suosittelemme vierailun siirtämistä myöhemmäksi.Aiemmat ohjeet hyvästä käsihygieniasta ovat edelleen voimassa.

  THL_käsienpesuohje.jpg THL_yski_oikein.jpg 

Ylä-Savon SOTEN ohjeistus 

Suomen hallitus piti 12.3.2020 tiedotustilaisuuden Korona-viruksesta ja sen leviämisen ehkäisemisestä. Tiedote on luettavissa osoitteesta: 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/suositus-sosiaali-ja-terveydenhuollon-seka-oppilaitosten-henkilostolle-ja-tyonantajille-koronavirustilanteessa

 

YSAO will proactively prevent Coronavirus disease from today. 

1) All trips abroad are canceled or postponed, as well as domestic trips, unless traveling is absolutely necessary. Scheduled meetings should be carried out by remote access.

2) Visitor groups: We do not accept international visiting groups during the spring. We recommend that you postpone visits of domestic groups as well.

These instructions will be valid instantly until further notice.

We hope you all stay in good health.

More information:

Due to the recommendations of Finnish goverment YSAO follows the instructions preventing Coronavirus (COVID-19 virus).

Governmental bulletin in English:

https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/1271139/suositus-sosiaali-ja-terveydenhuollon-seka-oppilaitosten-henkilostolle-ja-tyonantajille-koronavirustilanteessa

 
Päivitetty: 26.3.2020 minttu.harju@ysao.fi