RekryKoulutus Infra-alan moniosaaja, Toivala

Etusivu / Suomeksi / RekryKoulutus Infra-alan moniosaaja, Toivala

RekryKoulutus: Infra-alan moniosaaja (nro 698184), Toivala

 

RekryKoulutuksen tavoitteena on työllistyä infra-alan moniosaajaksi maarakentamisen ja kunnallisteknisiin töihin. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät RekryKoulutuksessa mukana oleviin yrityksiin. Yhteistyöyritykset ovat Savon Kuljetus Oy, VMSV Oy ja Koneurakointi Matti Miettinen Oy.

RekryKoulutuksella saavutat maarakennusalan ammattitaidon ja siihen liittyvät tarpeelliset tiedot ja taidot, joita voit kehittää jatkuvasti. Koulutuksen myötä kykenet toimimaan omatoimisesti, vuorovaikutuksellisesti ja yhteistyökykyisesti eri toimijoiden kanssa. Työssäsi kykenet huomioimaan työturvallisuuden ja edistää kehittymistä alalla. Lisäksi tulet tietoiseksi rakentamisen ja siinä käytettävien materiaalien vaikutuksesta ympäristöön ja kykenet vastaamaan materiaalien käytön ja hävittämisen yhteydessä syntyvistä päästöistä ja jätehuollosta.

Koulutus alkaa 6.4.2021 Toivalassa, Siilinjärvellä.

 

Haku on nyt käynnissä, hae viimeistään 15.3.2021 mennessä osoitteesta www.te-palvelut.fi

 PIENI_maarakennustyöt_MON5530.jpg

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi Ylä-Savon ammattiopisto järjestää infra-alan moniosaajakoulutuksen yhteistyössä Savon Kuljetus Oy, VMSV Oy, Koneurakointi Matti Miettinen Oy ja TE-tomiston kanssa. Koulutukseen valitulla tulee olla voimassa oleva, vähintään B-luokan ajokortti, normaali kuulo ja näkö sekä hyvä käsien ja jalkojen motorinen toimivuus. Lisäksi hakijalla tulee olla valmiudet epäsäännöllisiin työaikoihin ja mahdollisuus työmatkoihin.

 

Toteutus & kesto
- Opiskelu monimuotoisesti lähi-, etä ja itsenäisenä opiskeluna
- Koulutusaika 6.4.-30.11.2021
- Työssäoppimispaikat järjestetään yhdessä osallistujan ja vastuukouluttajan kanssa
Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät RekryKoulutuksessa mukana oleviin yrityksiin 30.11.2021
- Lähitunnit YSAOn toimipisteessä Takojantie 9,70900 Toivala

 

Haku
Haku ma 15.3. mennessä www.te-palvelut.fi
- Esivalinta suoritetaan 17.3.2021
- Haastattelut järjestetään ke-to 24.-25.3.2021.

Koulutuksesta järjestetään TE-live -infolähetys 4.3.2021 klo 11.00 osoitteessa te-live.fi/live
Infolähetystä voi seurata myös Pohjois-Savon TE-palveluiden Facebook-sivuilla tai YouTube-kanavalla. Lähetyksestä jää myös tallenne.

 

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

 


 

Koulutuksen sisältö
1. Työturvallisuus infra-alalla:
Turvallisuusohjeet infra-alalla, kaivantoturvallisuus, liikenteenohjaus infra-alan työmaalla
MVR-mittaus, perehdytykset, koneiden käyttöönottotarkastukset,
Tieturva 1, työturva, tulityöt, hätä ea, vesityökortti (Vesijohtoverkostot). Kaapelinäytöt.
2. Rakentamisen perusteet infra-alalla:
Maa- ja kiviainekset, tiivistäminen, veden vaikutus maarakennustöihin, routaroutivuus, ympäristöasiat, lakiasiat mm. muinaismuistolaki, vesilaki, ympäristölaki ja rakennuslaki, kiviainestenjalostus, kiviaineksien rakeisuudet, laatuasiat infra ryl: kantavuusmittaukset ja tiiveysmittaukset.
3. Pientalon perustaminen ja jätevesien käsittely:
Pientalon pohjan rakennustyöt, mittaustyöt, suunnitelmien tulkinta, anturoiden rakentaminen, laudoitustyöt, raudoitustyöt, betonointityöt, sokkelin rakentaminen, sisä- ja ulkopuoliset täyttötyöt, eristystyöt, kapilaarikerroksen rakentaminen, radon, sadevesi-, jätevesi viemärin rakentaminen ja kiinteistöpumppaamon rakentaminen, vesijohdon rakentaminen pientalolle
Haja-asutuksen jätevesi järjestelmien rakentaminen. Luvan hakeminen, suunnitelmien tulkinta- ja rakentaminen.
4. Käsillä tehtävät maarakennustyöt :
Suunnitelmien tulkinta, asemapiirros, pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus, detalj -piirrokset, mittakaavat, skaala-tikun käyttö, karttamerkinnät (vesihuolto karttamerkinnät, tie ja katu alueen karttamerkinnät), Materiaalien tunteminen ( kiviainekset ja vesihuolto rakenteet). Pientyökalut ja niiden käyttö.
5. Putkilinjojen rakentaminen :
Sadevesilinjojen, Jätevesilinjojen vesijohtojen rakentaminen, paineviemärien rakentaminen, kaasulinjojen rakentaminen, linjapumppaamojen rakentaminen. Palopostien rakentaminen. Laadukkaat asennustyöt, haaroitukset, satulat, putkiliitokset muovi-, valurautaputkiin. taloliittymän rakentaminen paineelliseen runkolinjaan.
6. Muoviputkien hitsaustyöt :
Muoviputkien pusku- ja sähköhitsaustyöt, hitsauspöytäkirjat, hitsauslaitteiston tarkastuspöytäkirjat, Kiwa Inspecta Oy:n auditoiman 4 pv muoviputkien hitsauspätevyyskoulutus. Hitsaustyöt työmaaolosuhteissa.
7. Verkostojen kunnossapito ja huolto:
Verkostojen korjaus ja huolto. Verkostojen tarkastukset, huuhtelut, kuvaukset, painekokeet, näytteiden otto.
8. Suunnitelmien tulkinta ja digitalisaatio :
Karttamerkinnät infra-alan rakentamisessa. Asemapiirrokset, pituusleikkaukset, tyyppipoikkileikkaukset, detalji piirrokset, mittakaava, digitaaliset piirrokset, koneohjauksen 3 D mallit.
9. Vihertyöt ja leikkivälineiden asentaminen:
Vihertyöt, laatoituspohjien rakentaminen, kiveys ja laatoitustyöt, leikkivälineiden asentaminen.
10. Työmaamittaukset:
Korkeuden ja sijainnin mittaustyöt infra-alan työmaalla, mittaustyöt: tasolaserin-, putkilaserin käyttö ja vaaituskoneen käyttö. Tarkemittaukset infra-alan työmaalta ja mittausten dokumentointi. Maarakennuskoneiden 3 D mittauksen perusteet. Gps- mittauksen perusteet.
11. Pohjatutkimukset:
Pohjatutkimusmerkinnät, koekuopat, kairausdiagrammit, painokairaus, siipikairaus.

 

Ilmoittautuminen on sitova. Peruuttaminen viikkoa ennen koulutuksen alkamista on maksuton. Peruutus viikon sisällä ennen koulutusta, veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. Peruutus koulutuspäivänä, osallistumismaksu peritään kokonaisuudessaan, jos ei ole esittää lääkärintodistusta.


Kysy lisää

Kari Julkunen, opettaja
0400 793 121
kari.julkunen@ysao.fi


Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin.

Päivitetty: 4.3.2021 minttu.harju@ysao.fi