Ravitsemis- ja puhdistuspalvelualan koulutus

Etusivu / Suomeksi / Ravitsemis- ja puhdistuspalvelualan koulutus

pupa_ravitsemis_FB_1JS8009.jpg

Katso ajankohtaiset ravitsemis- ja puhdistuspalvelualan koulutukset (alla) ja hae koulutuksiin jatkuvasti www.ysao.fi/koulutus

Elintarvike-, majoitus- ja ravitsemisala
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, paivi.honkanen@ysao.fi, 0400 792 836
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kotityöpalvelujen tai puhdistuspalvelujen osaamisala, minna.kastarinen@ysao.fi, 040 179 8165
Laitoshuoltajan ammattitutkinto, tea.korolainen@ysao.fi, 0400 793 029
Dieettikokin erikoisammattitutkinto, paivi.honkanen@ysao.fi, 0400 792 836
Elintarvikealan perustutkinto, anna-riitta.koski-vahala@ysao.fi,0400 792 856
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisamm.tutkinto, paivi.honkanen@ysao.fi, 0400 792 836
Luonnontuotealan ammattitutkinto, eine.pihavaara@ysao.fi, 0400 792 814
Suurtalouskokin ammattitutkinto, paivi.honkanen@ysao.fi, 0400 792 836

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat saada itselleen tarjoilijan tai kokin perustietoihin ja taitoihin työelämälähtöisen ammattitaidon. Omaat myönteisen palveluasenteen ja olet yhteistyökykyinen sekä arvostat vuorovaikutustaitoja. Haluat toimia tulevaisuudessa aloilla, jotka tarjoavat palveluita ”vauvasta vaariin” ympäri vuoden, työpaikoilla, vapaa-ajalla, lomien aikana, liikenneasemilla, matkailukeskuksissa, sairaaloissa jne.

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto, ruokapalvelun osaamisala, Kokki tai
Asiakaspalvelun osaamisala, Tarjoilija

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat saada itselleen tarjoilijan tai kokin perustietoihin ja taitoihin työelämälähtöisen ammattitaidon. Omaat myönteisen palveluasenteen ja olet yhteistyökykyinen sekä arvostat vuorovaikutustaitoja.

Hakeminen: Nuoret ja aikuiset voivat opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin. Peruskoulun 9.-luokkaiset ja abit (yo-linjoille) hakevat keväisin helmi-maaliskuussa valtakunnallisen yhteishaun www.opintopolku.fi kautta perustutkintoihin. Muut hakijat voivat hakea perustutkintoihin jatkuvasti www.ysao.fi/koulutus  Valinnan jälkeen opiskelijat henkilökohtaistetaan joko opetussuunnitelma tai näyttöperusteiseen koulutukseen.


Pakollinen tutkinnon osa
 - Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen

Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija
-  Asiakaspalvelu ja myynti
-  Annosruokien ja juomien tarjoilu

Ruokapalvelun osaamisala, kokki
-   Lounasruokien valmistus
-   Annosruokien valmistus

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kolme)
-   À la carte -ruoanvalmistus
-   À la carte -tarjoilu
-   Juomien myynti ja tarjoilu
-   Kahvilapalvelut
-   Kokouspalvelut
-   Majoitusliikkeen varaustoiminnot
-   Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot
-   Pikaruokapalvelut
-   Suurkeittiön ruokatuotanto
-  Tilaus- ja juhlaruokien valmistus
-  Tilaus- ja juhlatarjoilu
-  Yritystoiminnan suunnittelu
-  Tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista
-  Tutkinnon osa ammattitutkinnosta
-  Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta

 Haku: www.ysao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja: Päivi Honkanen, 0400 792 836, paivi.honkanen@ysao.fi

 

Dieettikokin erikoisammattitutkinto

Dieettikokin erikoisammattitutkinto suoritetaan pääasiassa verkossa. Lähipäiviä on kork. 1 krt/kk ja lähipäivistä ja esim. niiden iltapäivä/ilta painottuneisuudesta sovitaan alussa ryhmän kanssa.

Tutkinto on tarkoitettu ammatti - ja /tai suurkeittiössä ja /tai ravintolassa työskenteleville henkilöille, jotka haluavat täydentää ja syventää osaamistaan erityisruokavalioiden suunnittelussa ja valmistamisessa sekä suorittaa erikoisammattitutkinnon. Koulutukseen voivat hakeutua sellaiset henkilöt, joilla on vankka ammattitaito kokin työssä.

Tutkinto tai sen osat suoritetaan näyttötutkintona henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Näyttötutkinnoissa osaaminen osoitetaan ja arvioidaan pääsääntöisesti ko. tutkinnon mukaisissa työtehtävissä työpaikoilla.

Pakolliset tutkinnon osat:
Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä

Valinnaiset tutkinnon osat (valittava kaksi):
Päiväkoti- ja kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen
Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen
Ravitsemushoidon toteuttaminen
Erityisruokavaliotuotteiden ja -palvelujen kehittäminen

Vaihtoehtoisesti tutkinnonosa
Lähiesimiestyön ammattitutkinnosta tai
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on riittävästi työkokemuksella tai muulla tavoin hankittua aiempaa, tutkinnon vaatimusten mukaista osaamista.

Haku: www.ysao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja: Päivi Honkanen, 0400 792 836, paivi.honkanen@ysao.fi

 

Suurtalouskokin ammattitutkinto

Tutkinto on tarkoitettu ammatti- ja/tai suurkeittiössä ja/tai ravintolassa työskenteleville henkilöille, jotka haluavat täydentää ja syventää osaamistaan sekä suorittaa ammattitutkinnon. Koulutukseen voivat hakeutua sellaiset henkilöt, joilla on vahva työkokemus alalta tai esim. hotelli- ravintola ja cateringalan perustutkinto suoritettuna.

Pakollinen tutkinnon osa
Ruoanvalmistus ammattikeittiössä

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi)
- Ruoanvalmistus suurtaloudessa
- Tilaus- ja juhlapalveluissa toimiminen
- Ruoanvalmistus eri tuotantomenetelmillä
- Erityisruokavalioaterioiden valmistus
- Muun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osa

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena jakautuen lähiopiskeluun 1 päivää kuukaudessa klo 8-15 . Lisäksi etäopiskelua kotona ja työssäoppimista työpaikalla. Hakija voi oman tarpeensa mukaan osallistua muiden ryhmien lähiopetuksen mukaan. Tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa todellisissa työtilanteissa ammatti- tai suurkeittiössä tai ravintolassa.

Haku: www.ysao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja: Päivi Honkanen, 0400 792 836, paivi.honkanen@ysao.fi


Puhdistuspalvelut
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kotityöpalvelujen osaamisala, minna.kastarinen@ysao.fi, 040 1798 165
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, puhdistuspalv. osaamisala, minna.kastarinen@ysao.fi, 040 1798 165
Kotityöpalvelujen ammattitutkinto, minna.kastarinen@ysao.fi, 040 1798 165
Laitoshuoltajan ammattitutkinto, tea.korolainen@ysao.fi, 0400 793 029
Siivousteknikon erikoisammattitutkinto, minna.kastarinen@ysao.fi, 040 1798 165

laitoshuoltajat_miesjanainen_FB.jpg


Kotityö- ja puhdistuspalvelualan koulutus

Kotityö- ja puhdistuspalveluala on toimiala, jolle on ominaista palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti asiakkaan kotona, kodinomaisissa laitoksissa ja hyvin erityyppisissä ja erilaisissa toimitiloissa. Kotityö- ja puhdistuspalveluilla on monia yhteisiä tehtävä- ja toiminta-alueita erityisesti kotitalous-, kiinteistö-, ravitsemis- sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.

Kotityö- ja puhdistuspalvelut tuotetaan julkisten tai yksityisten organisaatioiden palveluina. Alalla on mahdollisuus vaikuttaa oman työn kuvaan ja työtehtävien suoritustapaan sekä työaikaan ja toimipaikkaan. Kotityö- ja puhdistuspalvelualalla on hyvät mahdollisuudet työllistää itsensä myös yrittäjänä tai ammatinharjoittajana.

Kotityöpalvelujen osaamista on mahdollisuus syventää ja laajentaa suorittamalla kotityöpalvelujen ammattitutkinto. Puhdistuspalvelujen osaamista voi syventää ja laajentaa suorittamalla laitoshuoltajan ammattitutkinto. Siivoustyönohjaajan tai siivousteknikon erikoisammattitutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus edetä erilaisiin työnjohdollisin tehtäviin tai suunnittelu- ja esimiestehtäviin.

Kodinhuoltaja

Kotityöpalvelut on kasvava palveluelinkeino. Kotityöpalveluilla tuetaan ihmisten arjessa selviämistä yksityiskodeissa, palvelukodeissa ja erilaisissa asumisyksiköissä. Kotityöpalveluilla tarkoitetaan kodin arjen tehtäviä, kuten kodin siivousta, tekstiilien huoltoa, ruoanvalmistusta ja tarjolle laittoa. Lisäksi palveluina tarjotaan avustamista päivittäisissä toiminnoissa, kuten syömisessä, pukeutumisessa, peseytymisessä, ulkoilemisessa. Kotityöpalvelut sisältävät viriketoiminnan ja vapaa-ajan toiminnan järjestämisen sekä asioimistehtäviä. Tulevaisuuden kasvavia palveluja on erilaisten sähköisten tieto- ja turvallisuusteknologiaan liittyvien palveluiden ja -välineiden käytönohjaus. Kotityöpalvelut kattavat myös asuinympäristön hoitamiseen liittyviä piha-alueen ja parvekkeen hoitotöitä.


Pakolliset tutkinnon osat
- Ateria- ja kahvituspalvelut
- Ylläpitosiivous

Kotityöpalvelujen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat
- Asiakkaiden avustaminen
- Kodin perussiivous ja vaatehuoltopalvelut
- Kotiruokapalvelut

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 3 osaa)
- Kodin siivous erityistilanteissa
- Perhejuhlapalvelut
- Pienlemmikkieläinten hoidossa avustaminen
- Piha-alueen ja huonekasvien hoito
- Tutkinnon osa Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon toisen osaamisalan pakollisista tutkinnon osista
- Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
- Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Haku: www.ysao.fi/koulutuskalenteri

Toimitilahuoltaja

Puhdistuspalveluala on monipuolinen ja laaja-alaisesti työllistävä palveluelinkeino. Puhdistuspalveluilla tuotetaan toimitiloissa työskenteleville ihmisille hyvinvointia. Puhdistuspalvelut sisältävät ensisijaisesti erilaisten toimitilojen ylläpito- ja perussiivoustehtäviä. Lisäksi työhön kuuluu toimintaympäristöstä riippuen muita palvelutehtäviä. Muut palvelut voivat olla toimitilojen viihtyisyydestä huolehtimista, somistusta, järjestelytehtäviä, tekstiilienhoitoon tai ateria- ja kokouspalveluihin liittyviä tehtäviä sekä asiakkaiden avustamista ja palvelua päivittäistoiminnoissa.

Pakolliset tutkinnon osat
- Ateria- ja kahvituspalvelut
- Ylläpitosiivous
- Perussiivous
- Toimitilapalvelut

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 3)

- Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen
- Kerroshoitopalvelut
- Piha-alueen ja huonekasvien hoito
- Siivouspalvelut erityiskohteissa
- Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut
- Vaatteiden ja tekstiilien huolto
- Tutkinnon osa Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon toisesta osaamisalasta
- Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
- Tutkinnon osa ammattitutkinnosta
 - Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta

Haku: www.ysao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
Tea Korolainen, tea.korolainen@ysao.fi, p. 0400 793 029

Luonnontuotealan ammattitutkinto

lisätietoja täältä!

OPPISOPIMUS

Tutkinnot voi suorittaa myös joustavasti oppisopimuksella! Lisätietoja oppisopimuksestawww.ysao.fi/oppisopimus ja koulutussuunnittelija Sari Tuunela, p. 040 177 8523, sari.tuunela@ysao.fi

 

 

 

 

 

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto näytöin, nuorille tai aikuisille - kokiksi tai tarjoilijaksi usealla taustalla

Syyskuussa 2016 aloitti hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkintoa (näytöin) suorittamaan uusi ryhmä, jossa opiskelijoiden taustat ovat mukavasti hyvin erilaisia. Ryhmässä on 24 opiskelijaa.
Mukana on mm. kaksi yrittäjää, yksi Irlannissa asuva suomalainen ja seitsemän maahanmuuttajaa. Viisi ryhmäläistä suorittaa tutkintoa oppisopimuksen kautta. Osallistujien ikäjakauma on 18 vuoden ja 50+ välillä. Osalla on tavoitteena kokin - ja osalla tarjoilijan tutkinto. Opiskelu kestää n. vuoden vaihdellen opiskelijan taustasta riippuen. Lue lisää 15.11.2016 ilmestyneestä asiakaslehdestä alla olevan linkin kautta!

Puhdistuspalveluala on monipuolinen miehille ja naisille sopiva ala

Hannu Anttonen työskentelee Iisalmen sairaalalla puhdistuspalvelutehtävissä. Iisalmeen v. 1993 muuttanut puolankalainen Hannu on ollut aiemmin työssä valimoalalla parisenkymmentä vuotta.
- Koulutus antoi hyvät eväät alalle erityisesti työssäoppimisen kautta. Koulutus opetti hyvin alan perustaitoja ja oli sosiaalisesti antoisa. Työssäoppimisessa näki monia eri työpaikkoja ja pystyi näin katsomaan mitkä olisivat itselle sopivimpia työpaikkoja. Opiskelun aikana Hannu oli monipuolisesti työssäoppimassa ja tutkintotilaisuuksia antamassa mm. palvelutalossa, sairaalalla, ammattiopistolla perussiivouksessa ja päiväkodissa.

Janne Partanen suoritti laitoshuoltajan ammattitutkinnon työvoimakoulutuksena

Janne valmistui laitoshuoltajaksi 2013 helmikuussa.
Jannen mielestä koulutus antoi hyvät perustaidot- ja tiedot hakeutua alan työtehtäviin, vaikka hänellä ei ollut aikaisempaa työkokemusta alalta. Oli onni, että muusikollekin löytyi oikea ala - olen nyt unelmatyössä Iisalmen kaupungilla Juhani Ahon koulussa laitoshuoltajana. Tämän vakinaisen työn sain koulutuksen suoritettuani alle puolessa vuodessa. Jannesta aikuisopiskelu oli mielekästä ja luokan ryhmähenki oli hyvä, luokasta jäi hyviä ystäviä joiden kanssa pidetään yhteyttä vieläkin.
Päivitetty: 12.2.2018