Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Pixmac000093404569_lanu_FB.jpg

Lähde suorittamaan
Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Erityisohjaajana kykenet kohtaamaan kasvatukseen ja yhteiskuntaan liittyviä erityiskysymyksiä ja haasteita toimiessasi lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi työllisyyteen, asumiseen tai monikulttuurisuuteen liittyvät asiat työskennellessäsi esimerkiksi lapsi- ja perhetyössä, erityisnuorisotyössä, monikulttuurisessa työssä, kansalais- ja järjestötoiminnassa tai lastensuojelun toimintaympäristöissä.

Toimit lasten, nuorten, erityiskasvatuksen sekä perheiden hyvinvoinnin ja elinolojen asiantuntijana monialaisissa työryhmissä hyödyntäen sosiaalisia taitojasi, kuten verkostoitumiskykyä ja yksilöllisen ja yhteisöllisen ohjauksen haasteiden tunnistamiskykyä. Ammattitutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin.

Pääsyvaatimuksena
- soveltuva perustutkinto tai muuten hankittu pätevyys alalle
- vähintään kolmen vuoden työkokemus lasten tai nuorten parissa
(esimerkiksi ohjaus-, hoito- tai suunnittelutehtävissä)
- sekä alan työpaikka
Lisäksi Sinulta edellytetään
- itseohjautuvuutta ja aktiivisuutta
- sekä soveltuvuutta alalle

Esteettömyys ja soveltuvuus alalle on määritelty SORA-lainsäädännössä. Lisää tietoa ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista löytyy: http://www.oph.fi/download/139942_SoRaATeat_39_011_2011_B5.pdf

Toteutus
Valmistava koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Lähiopetusta on pääsääntöisesti 2 päivää/kk, arkisin klo 8.30–15.30. Opintojen aluksi kaikille osallistujille laaditaan henkilökohtainen tutkintosuunnitelma. Koulutuksen laajuus on 40 ov.

Tutkinto on ammatillista lisäkoulutusta, joka on mahdollista suorittaa työn ohessa, omaehtoisena koulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena.

 

Tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa viidessä tutkinnonosassa (kolme pakollista, kaksi valinnaista).

 

Pakolliset tutkinnonosat

1. Ammatillinen toiminta lasten ja nuorten erityisohjauksessa

2. Yksilön ja yhteisön osallisuuden vahvistaminen

3. Kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä

 

Valinnaiset tutkinnonosat

4. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen

5. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen

6. tutkinnon osa toisesta tutkinnosta

7. Yrittäjyys

(yhden valinnaista osista on oltava 4. tai 5.)

Hae koulutukseemme tästä.  Tai osoitteessa www.ysao.fi/koulutus

Kysy lisää!
Kirsi Ruotsalainen, puh. 0400 793 188, kirsi.ruotsalainen@ysao.fi

Oppisopimus
– tämänkin tutkinnon suoritat myös joustavasti oppisopimuksella!
Kysy!
Katja Turunen, puh. 0400 793 365, katja.turunen@ysao.fi sekä
Antti Ronkainen, puh. 040 1778 599, antti.ronkainen@ysao.fi 

 

hae_tasta_painike.jpg

Suvi Eskola, Siilinjärven Ahmon koulun tila Pärkki

Oivalluksia koulutuksesta? Monikulttuurisuus, joka oli mulle harmaa alue ja sukelsin siihen. Nyt se ei ole musta eikä valkoinen vaan kaikkia värejä kuten ihmisyys yleensäkin...

Katso videoilta lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon opiskelijoiden mietteitä

 

 

 

 

Päivitetty: 6.5.2019 sari.komulainen@ysao.fi