Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Etusivu / Suomeksi / Lähiesimiestyön ammattitutkinto

700px-Lähiesimiestyön-ammattitutkinto-kuva.jpg

Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Hänellä on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Hänellä on perustiedot esimiestyöstä.

Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittajalla on erityistä osaamista asiakkuuksien vahvistamiseksi, toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tai henkilöstötyön kehittämiseksi omassa työryhmässä. Tutkinnon suorittanut on voinut hankkia valmiuksia myös jonkin lähiesimiestyöhönsä liittyvän kehittämishankkeen suunnittelussa.

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai työryhmänsä vetäjänä.

Tule ja hanki esimiestyön osaamista tulevaisuuden haasteita ja työtehtäviä varten. Koulutukseen on jatkuva haku www.ysao.fi/koulutus

Tarjoamme vankan tietopaketin, osaavat opettajat ja henkilökohtaisen ohjauksen!

Koulutuksen lähipäivien (n. 18 kpl, 1–2 pv/kk) teemat:

Pakollinen tutkinnon osa
Lähiesimiehenä toimiminen
• Tervetuloa! Tietoa koulutuksesta ja ohjausta tutkinnon suorittamiseen
• Osallistuva esimiestyö päivittäisessä toiminnan ohjauksessa ja seurannassa
• Esimiestyön haasteet muuttuvassa toimintaympäristössä ja strategioiden puristuksessa
• Aktiivinen esimies työryhmän ohjaajana, viestijänä ja palautteen hyödyntäjänä
• Talous- ja raportointiosaaminen tavoitteellisen ja tuloksellisen toiminnan perustana
• Työlainsäädäntö ja muut säädökset toiminnan ohjaajina
• Työhyvinvointikorttikoulutus
• Insights – menetelmä itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi
• Työryhmän/henkilöstön osaamisen kehittäminen ja dokumentointi
• Esimiehen oman osaamisen arviointi ja kehittäminen
• Onnistunut perehdytys? Selkeä perehdytyssuunnitelma, ohjaava toteutus ja kehittävä arviointi
• Ratkaisukeskeinen työyhteisö
• Sisäiset ja ulkoiset asiakassuhteet

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 2)
Asiakassuhteiden hoito
• Asiakkuuksien ja asiakassuhteiden tavoitteellinen kehittäminen yhdessä oman esimiehen ja työryhmän kanssa
Toiminnan kannattavuus
• Kannattavan toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi/raportointi yhteistyössä työryhmän kanssa
Henkilöstötyö
• Työryhmän/henkilöstön toiminnan, osaamisen ja työhyvinvoinnin analysointi ja kehittäminen yhteistyössä oman esimiehen kanssa
Kehittämissuunnitelma
• Omaan esimiestyöhön liittyvän kehittämishankesuunnitelman laatiminen ja esittely päättäville tahoille.

Hinta 250 €

Kysy lisää!
Riitta Rönkkö
p. 0400 793 031
riitta.ronkko(at)ysao.fi

Kuuntele Citymarket Iisalmen kauppiaan Harri Piipposen lähiesimiestyön ammattitutkinnosta!


NäppäräNäppi -videolla kerrotaan lähimiestyön ja liiketoiminnan ammattitutkinnoista.

hae_tasta_painike.jpg
Päivitetty: 3.7.2020 sari.komulainen@ysao.fi