Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Etusivu / Suomeksi / Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Työvalmennuksen osaamisala

Vahvista osaamistasi työvalmentajana ja työelämän asiantuntijana. Koulutukseen on jatkuva haku www.ysao.fi/koulutus

30014457_vaaka.jpg

Kohderyhmä ja tavoite

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat kuntoutumisen, valmennuksen ja työllistymisen asiantuntijatehtävissä. Koulutus palvelee eri hallinnonaloilla työskenteleviä asiantuntijoita.

Kuntoutus- tuki ja ohjauspalvelujen  erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee työvalmennustyössä asiakkaan työpaikalla tai työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimintayksikössä.

Tutkinnon suorittaneen työtehtävät keskittyvät sellaisten henkilöiden kanssa työskentelyyn, jotka tarvitsevat erityistä tukea muutos- ja siirtymävaiheisiin työelämään pääsemiseksi, työelämässä pysymiseksi tai työhön palaamiseksi. 

Hän tekee tiivistä yhteistyötä palvelun tilaajien, toimeksiantajien, työnantajien sekä muiden ammattialojen ja palvelusektorien edustajien kanssa.

Tavoitteellisten vuorovaikutussuhteiden luominen, ylläpitäminen ja kehittäminen ovat olennainen osa hänen ammatillista osaamistaan.

Työtehtävissä korostuu ratkaisukeskeisyys, työelämän ja yhteiskuntarakenteen tuntemus sekä monialaisen perustiedon hallitseminen ja soveltaminen yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa rakennetun työelämätavoitteen saavuttamiseksi. 

Tutkinnon suorittanut käyttää työssään uusinta alan tietoa ja kehittää omaa työtään ja työyhteisön toimintaa.

Toteutus & kesto
• Kesto noin 1,5 vuotta
• Opiskelu toteutetaan joustavasti monimuotokoulutuksena jakautuen lähiopiskeluun (1-2pv/kk) ja etäopiskeluun ja -tehtäviin. 
• Tutkinto tai sen osat suoritetaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti näytöillä

Sisältö

Pakollinen tutkinnon osa

 • Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä, 60 osp

Työvalmennuksen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat:

• Työvalmennus asiakasprosessissa, 40 osp
• Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan yksi.
HUOM. 
Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukemisen voi suorittaa myös erillisenä

• Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 40 osp
• Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, 40 osp
• Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 40 osp 

Hinta 250 €
 Oppisopimusopiskelijalle koulutus on maksuton

Haku Opiskelijavalinnat sekä koulutuksen aloitus tapahtuvat joustavasti huomioiden Sinun tarpeesi. Valinta tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella. 

Lue lisää tutkinnosta
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2432570/reformi/tiedot

Kysy lisää
Marjo Haataja
Marjo Haataja(at)ysao.fi
040 848 5468

Päivitetty: 31.8.2021 minttu.harju@ysao.fi