Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Etusivu / Suomeksi / Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Laajenna osaamistasi ja suorita uudistettu kasvatusalan ammattitutkinto. Tässä tutkinnossa on viisi osaamisalaa ja Ylä-Savon ammattiopistolla voit opiskella näistä kahta: Ohjauksen osaamisalaa sekä Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalaa

Koulutukseen on jatkuva haku www.ysao.fi/koulutus

20662706_l.jpg

Ohjauksen osaamisala, 150 osp

Kohderyhmä & tavoite
Kasvatuksen ja ohjauksen ammattitutkinto on tarkoitettu Sinulle, jonka toimintaympäristönä on julkinen sektori, yksityinen sektori, järjestöt sekä muu kasvatus- ja ohjaustyötä tekevä organisaatio.
Tutkinnon suorittaneena työskentelet alan vaativissa syvällistä osaamista edellyttävissä tehtävissä eri-ikäisten kasvatus- ja ohjaustyössä, eri koulutusasteilla ja -muodoissa, eri hallinnon aloilla sekä vapaa-ajan toiminnassa. Osaat ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaat tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Toteutat elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Toteutus & kesto
• Kesto noin 1,5 vuotta
• Opiskelu toteutetaan joustavasti monimuotokoulutuksena jakautuen lähiopiskeluun (1-2pv/kk) ja etäopiskeluun ja –tehtäviin. 
• Tutkinto tai sen osat suoritetaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti näytöillä

Sisältö

Pakollinen tutkinnon osa
• Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi
• Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä, 50 osp
• Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus, 50 osp
• Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 30 osp
• Etsivässä työssä toimiminen, 20 osp 
• Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp
• Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen, 20 osp
• Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp
• Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp

Sekä vaihtoehtoisesti voit ottaa tutkinnon osan tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. 

 

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala, 150 osp

Kohderyhmä & tavoite

Tutkinto on tarkoitettu Sinulle, joka haluat päivittää tai laajentaa ohjausosaamistasi koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja-ammattilaisena.

Tutkinnon suorittaneena osaat toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana voit työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana osallistut eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Osaat edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa.

Toteutus & kesto

• Kesto noin 1,5 vuotta
• Opiskelu toteutetaan joustavasti monimuotokoulutuksena jakautuen lähiopiskeluun (1-2pv/kk) ja etäopiskeluun ja -tehtäviin. 
• Tutkinto tai sen osat suoritetaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti näytöillä

Sisältö

Pakollinen tutkinnon osa
• Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp

Pakolliset tutkinnon osat
• Oppijan ja oppimisen ohjaus, 40 osp
• Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä, 30 osp
• Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 20 osp
• Etsivässä työssä toimiminen, 20 osp 
• Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp
• Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen, 20 osp
• Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp
• Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp

Vaihtoehtoisesti voit ottaa tutkinnon osan tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. 

Hinta 250 €
- Oppisopimusopiskelijalle koulutus on maksuton

Haku Opiskelijavalinnat sekä koulutuksen aloitus tapahtuvat joustavasti huomioiden Sinun tarpeesi. Valinta tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Lue lisää tutkinnon perusteista https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/5116903/reformi/tiedot

 Kysy lisää
Nina Eskelinen
nina.eskelinen(at)ysao.fi
040 674 0590

Päivitetty: 11.8.2021 minttu.harju@ysao.fi