Hevosalan tutkintotavoitteiset koulutukset

Etusivu / Suomeksi / Hevosalan tutkintotavoitteiset koulutukset

Hevosalan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Keväällä 2017 alkavat koulutukset

Haettavana: www.ysao.fi/koulutuskalenteri

Hevostenvalmentajan ammattitutkinto, Ravivalmentamisen osaamisala (ravivalmentaja) 1.4.2017–31.5.2018

Tutkinnon muodostuminen:

 • Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Hevosalan yritystoiminnan johtaminen ja kehittäminen tai Hevosalan yrityksessä toimiminen
 • Ravivalmentaminen

Kohderyhmä:hevosvarusteiden_kantaja_1JS3505-Edit.png

Koulutus on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille henkilöille, joilla on alan peruskoulutus tai vastaavat tiedot ja taidot sekä kokemus alan käytännön tehtävistä ravitalleilla. Valinnassa ensisijalla 20 vuotta täyttäneet.

Lisätietoja: tuovi.huttunen@ysao.fi, 0400 793 135

 

Hevostenvalmentajan ammattitutkinto, Hevosvarusteiden valmistamisen ja korjaamisen osaamisala (valjasseppä) 1.4.2017–31.5.2018

Tutkinnon muodostuminen:

 • Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Hevosalan yritystoiminnan johtaminen ja kehittäminen tai Hevosalan yrityksessä toimiminen
 • Hevosvarusteiden valmistaminen ja korjaaminen

Kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu yli 20-vuotiaille henkilöille, joilla on hyvät perustiedot ja taidot (valjassepän perusopinnot) sekä käytännön kokemusta erilaisten hevosvarusteiden valmistamisesta ja korjaamisesta, mahdollisesti myös satulatöistä.

Lisätietoja: katariina.kastarinen@ysao.fi, 0400 793 133

 

Tallimestarin erikoisammattitutkinto 1.4.2017–31.5.2018

Tutkinnon muodostuminen:

 • Hevosten hoito ja valmennus
 • Hevosten terveydenhuolto
 • Hevosjalostus
 • Esimiehenä toimiminen
 • Yritystoiminta

Kohderyhmä:

Koulutuksen kohderyhmänä ovat tallimestareina tai tallilla vastuuhenkilöinä toimivat vähint. 20-vuotiaat henkilöt. Hakijalla on oltava työpaikka alalta koko koulutuksen ajan. Suositellaan hevostalouden perustutkintoa ja /tai usean vuoden työkokemusta.

Lisätietoja: sari.karvali@ysao.fi, 0400 792 801

 

Hevostalouden perustutkinto, näyttötutkintona


Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole hevostalouden ammatillista koulutusta. Opiskelijoille tehdään hakeutumisvaiheessa henkilökohtainen näyttösuunnitelma. Hakeminen: www.ysao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja: tuovi.huttunen@ysao.fi, 0400 793 135

 

Syksyllä 2017 alkavat koulutukset

Hakeminen: www.ysao.fi/koulutuskalenteri

Hevostenvalmentajan ammattitutkinto, hevoshieronnan osaamisala 1.8.2017–31.10.2018

Tutkinnon muodostuminen:

 • Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Hevosalan yritystoiminnan johtaminen ja kehittäminen tai Hevosalan yrityksessä toimiminen
 • Hevoshieronta

Kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille henkilöille, joilla on alan peruskoulutus tai vastaavat tiedot ja taidot sekä kokemus alan käytännön tehtävistä ravitalleilla. Valinnassa ensisijalla 20 vuotta täyttäneet.

Lisätietoja: katariina.kastarinen@ysao.fi, 0400 793 133

 kengitysseppa_1JS3587-Edit.png

Kengityssepän ammattitutkinto 1.8.2017–31.12.2018

Tutkinnon muodostuminen:

 • Hevosen tuntemus
 • Kengitysmateriaalin tuntemus ja käsittely
 • Hevosen kengittäminen
 • Hevostalous ja yritystoiminta

Kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu yli 20-vuotiaille henkilöille, joilla on hyvät perustiedot kengittämisestä ja käytännön kokemusta hevosten kengittämisestä useita vuosia.

Lisätietoja: tuovi.huttunen@ysao.fi, 0400 793 135

 

Hevostalouden perustutkinto näyttötutkintona (Nonstop haku ja aloitus)

Kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu yli 18-vuotiaille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet hevosalasta ja hevostalouden ammatillisesta koulutuksesta.

Tutkinnon muodostuminen:

http://bit.ly/visuopshevosala

Koulutuksen tavoitteet:

Opiskelijasta kehittyy koulutuksen myötä hevosalan ammattilainen omalla suuntautumisalallaan. Hevostenhoitaja toimii itsenäisenä työntekijänä ravitallilla, ratsutallilla, hevoskasvatusta harjoittavalla tallilla tai hevospalveluita tuottavassa yrityksessä. Ratsastuksenohjaaja vastaa mm. ratsastuskoulun hevosten hoidosta, ratsastuskoulutoiminnasta ja ratsastuskouluhevosten kouluttamisesta ja hänen taitotasonsa on helppo A-tasolla ratsastuksessa.

• Ratsastuksenohjaajaksi erikoistunut saa SRL:n myöntämän kansainvälisen ratsastuksenopettajan työpassin (kansainvälinen taso1).

•Opiskelija, joka on suorittanut hevosharrastepalveluiden tuottaminen suuntautumisvaihtoehdon, voi hakea SRL:n hevosharrasteohjaaja – nimikettä mikäli on suoriutunut määrätyistä tutkinnon osan suorituksista vähintään arvosanalla H2 näyttötutkintotilaisuudessa.

Koulutuksen toteutus:

Lähiopetus on moduloitu tutkinnon osittain suoritettavaksi omissa aikuisopiskelijaryhmissä. Koulutus sisältää myös verkko-opintoja.

Lähijaksoja on yhteensä n. 10 kpl ja lisäksi tutkintotilaisuudet jokaisesta tutkinnon osasta. Opiskelijoille tehdään hakeutumisvaiheessa henkilökohtainen suunnitelma. Koulutus jakautuu lähi- ja etäopetukseen ja työssäoppimiseen.

Työpaikka ja käytössä olevat hevoset: Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena työn ohessa (työpaikka/työssäoppimispaikka hevosalalla välttämätön). Työpaikan/ työssäoppimispaikan hakija hankkii itse (myös oma yritys käy). Työpaikassa tulisi päästä harjoittelemaan mahdollisimman monipuolisesti tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia. Ratsastuksenohjaajaksi aikovilla koulutustyöpaikan täytyisi olla mielellään SRL:n hyväksymä ratsastuskoulu ja opiskelijan oman ratsastustaidon tulisi kehittyä koulutusaikana tutkinnon osaamistavoitteiden mukaisesti. Työssäoppimispaikka ravisuuntautuneilla tulisi olla aktiivisesti toimiva ravitalli. Lisäksi työpaikkaohjaajalle tulee olla riittävät tiedot ja taidot opiskelijan ohjauksessa.

Lisäksi ratsastuksenohjaajilla ja hevosharrastepalveluiden tuottamiseen erikoistuvilla tulee olla vähintään helppo B-tasoinen hevonen/ hevosia käytössään. Ratsastuksenohjaajien soveltuvuuskokeessa estekorkeus on n. 80–90 cm, hevosharrastepalveluiden tuottajilla n. 50–60 cm. Lisätietoja ratsastuksen tasokokeesta: terhi.toikka@ysao.fi.

Lisätietoja: tuovi.huttunen@ysao.fi, 0400 793 135

 

Hevostalouden perustutkinto, erikoistuminen kengittämiseen (1.9.2017- 29.6.2018)

Kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu kengityksestä kiinnostuneille henkilöille, joilla on aikaisempaa kokemusta hevosista ja jonkin verran myös kengittämisestä. Kengitykseen erikoistuminen on hevostalouden perustutkinnon suuntautumisopintoja.

Tutkinnon muodostuminen:

 • Hevosen kengitystarpeen arvioiminen
 • Kengittäminen
 • Kengitysmateriaalin työstäminen ja kengittäjänä toimiminen
 • Peruskengityksen tekeminen

Koulutuksen toteutus:

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jakautuen lähiopiskeluun, verkko-opintoihin ja itsenäiseen etäopiskeluun (kengitysharjoitukset). Lähijaksot (10kpl) ajoittuvat pääasiassa viikonloppuihin.

Lisätietoja: tuovi.huttunen@ysao.fi, 0400 793 135

 

Hevostalouden perustutkinto, Hevosvarusteiden valmistaminen (Valjassepän perusopinnot) (1.9.2017- 30.6.2018)

Kohderyhmä:
Koulutus on tarkoitettu hevosvarusteiden valmistuksesta ja korjauksesta kiinnostuneille henkilöille, joilla on soveltuva ammatillinen perustutkinto (maatalousalan tai hevostalouden perustutkinto) ja/tai riittävä hevosalan osaaminen. Hevosvarusteiden valmistaminen on hevostalouden perustutkinnon suuntautumisopintoja.
Tutkinnon muodostuminen:
• Hevosvarusteiden huoltaminen ja valmistaminen
• Hevosvarusteiden korjaaminen ja valmistaminen
• Hevosvarusteiden valmistaminen ja alan palveluiden tuottaminen
• Varusteiden huollon ja valmistamisen perusosaaminen
Koulutuksen toteutus:
Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, jakautuen lähiopiskeluun, itsenäiseen etäopiskeluun (harjoitustyöt) ja verkko-opintoihin. Lähijaksoja on 9 kpl ja ne ajoittuvat yleensä ma-to.
Lisätietoja: katariina.kastarinen@ysao.fi, 0400 793 133
 

 

 

 

Päivitetty: 7.7.2017