Maarakennuskoneenkuljettajan osatutkintoon valmistava koulutus, Siilinjärvi

Etusivu / Suomeksi / Maarakennuskoneenkuljettajan osatutkintoon valmistava koulutus, Siilinjärvi

Maarakennuskoneenkuljettajan osatutkintoon valmistava koulutus (nro 673947)

Koulutus antaa valmiudet toimia kuljettajana yhdellä maanrakennuskonetyypillä alan erilaisissa tuotanto- ja kunnossapitotöissä.

Ajankohta 23.10.2017 - 31.7.2018

Koulutuspaikka Takojantie 9, Siilinjärvi Toivala.

Hae koulutukseen 24.9.2017 mennessä! http://koulutukset.te-palvelut.fi

mara ja logo karuselli.jpg 
Pääsyvaatimukset/Kohderyhmä:

Pääsyvaatimuksena edellytetään voimassa olevaa vähintään B-luokan ajokorttia sekä hyvää terveyttä, normaalia kuuloa ja näköä, lisäksi hyvää käsien ja jalkojen motorista toimivuutta. BC-luokan ajo-oikeus sekä teknisen alan ammatillinen koulutus tai maanrakennusalan työkokemus katsotaan eduksi. Lisäksi hakijalla täytyy olla valmiudet epäsäännöllisiin työaikoihin sekä mahdollisuus ja halu "reissutöihin".

Koulutus alkaa 4 viikon ohjaavalla jaksolla (valitaan max. 16 opiskelijaa), jonka jälkeen ammatillinen jakso (valitaan max. 10). Valinta suoritetaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Koulutus antaa valmiudet toimia kuljettajana yhdellä maanrakennuskonetyypillä alan erilaisissa tuotanto- ja kunnossapitotöissä.

 

Koulutus koostuu kahdesta osiosta:

- alkujakso 23.10. - 19.11.2017 (20 tpv).

- ammatillinen jakso ajalla 20.11.2017 - 31.7.2018 (165 tpv).

Ohjaavan jakson jälkeen opiskelijoista valitaan max. 10 hlöä jatkamaan ammattilliseen koulutukseen.

 

KOULUTUKSEN TAVOITE:

On antaa opiskelijalle ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja maarakennuslasta, joita hän voi kehittää jatkuvasti. Hän pystyy toimimaan omatoimisesti, vuorovaikutuksellisesti ja yhteistyökykyisesti eri toimijoiden kanssa. Hän osaa ilmaista selkeästi näkökantansa ja herättää luottamusta toi-minnassaan.

Erityisesti hän huomioi työssään työturvallisuuden ja edistää sen kehittymistä alalla. Hän on tietoinen rakentamisen ja siinä käytettävien materiaalien vaikutuksesta ympäristöön ja osaa vastata asiakkaiden esittämiin kysymyksiin niiden käytön ja hävittämisen yhteydessä syntyvistä päästöistä ja jäteongelmista.

Koulutuksen jälkeen opiskelijalla/tutkinnon suorittajalla on hyvät valmiudet toimia kuljettajana erityyppisillä maarakennuskonetyypeillä alan erilaisissa tuotanto- ja kunnossapitotöissä.

Koulutus antaa valmiudet suorittaa hyväksytysti maarakennuskoneenkuljettajan osatutkinnon näytöillä.

Koulutus antaa perusteet hakeutua myöhemmin muihin maarakennusalan tehtäviin ja erikoistyökoneiden kuljettajaksi.

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

Alkujakson aikana opiskelija perehtyy oppimiseen aikuisena, siihen mitä osaaminen on ja miten oppimista tapahtuu.

Ohjaavalla jaksolla opetus keskitetään pääsääntöisesti maarakennuskoneiden perusharjoittelun oppimiseen. Perusharjoittelu vaiheessa seurataan oppilaan motorististen taitojen kehittymistä maarakennuskoneen kuljettajana. Ohjaavan koulutuksen aikana oppilas saa tuntuman maarakennusalan töistä ja sen vaatimuksista. Lisäksi jaksolla käsitellään työturvallisuusasioita, tehdään tutustumiskäyntejä alan työmaihin, avataan hieman maarakennusalan käsitteitä ja mitä maara-kennusala käsittää.

 

Ammatillisen koulutuksen sisältö

Yleissivistävä:

- mm. asiakaspalvelu, tuottava toiminta, työelämäntietous, työkunnon ylläpito- ja kehittäminen

 

Ammatilliset osiot:

Tutkinnon pakollinen osa:

- maanrakennuskoneiden käyttö.

 

Tutkinnon valinnaiset osat :

- maarakennuskoneen käyttö (eri kone kuin pakollisessa)

- maarakennuskoneen huolto

- 3d koneohjaus

- maa-ainesten kuljetus

- kuljetusalan perustason ammattipätevyys.

Työssäoppiminen ajalla 2.5. - 30.7.2018. Työssäoppimisjaksolla noudatetaan kunkin työpaikan työaikamuotoa ja työaikoja, jotka voivat poiketa edellä mainitusta. Työssäoppimispaikat järjestetään alan yrityksiin yhteistyössä Suomen Infra ry:n piiriyhdistysten kanssa. Työssäoppiminen on mahdollista toteuttaa myös oppilaan kotipaikkakunnalla.

Työssäoppimisesta tehdään kirjallinen sopimus yrityksen, opiskelijan ja oppilaitoksen kesken jossa sovitaan työharjoittelun ehdot ja tavoitteet sekä kunkin osapuolen tehtävät työharjoittelun tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ammatillinen koulutus yhteensä, 165 päivää.

Tehostetun työnhaun jakso:

Niille opiskelijoille, joiden työllistyminen ei näytä onnistuvan työssäoppimispaikkaan tai muualle välittömästi koulutuksen päättymisen jälkeen, järjestetään koulutuksen loppuun kahden viikon mittainen ohjattu tehostetun työnhaun jakso. Tarvittaessa näiden opiskelijoiden työssäoppimisjaksoa lyhennetään vastaavasti.

Päivittäinen opiskeluaika on keskimäärin 7 tuntia. Päivittäinen lähiopiskeluaika voi vaihdella 4-8 tunnin välillä, kuitenkin niin, että viikon opiskeluaika on keskimäärin 35 tuntia. Opetus tapahtuu klo 8-16 välillä.

Työssäoppimispaikat järjestetään alan yrityksiin yhteistyössä Suomen Infra ry:n piiriyhdistysten kanssa. Työssäoppiminen on mahdollista toteuttaa myös oppilaan kotipaikkakunnalla.

Työssäoppimisesta tehdään kirjallinen sopimus yrityksen, opiskelijan ja oppilaitoksen kesken jossa sovitaan työharjoittelun ehdot ja tavoitteet sekä kunkin osapuolen tehtävät työharjoittelun tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tulevaisuuden näkymät: Alalla toimivien keski-ikä on korkea ja heistä useat siirtyvät eläkkeelle työelämästä lähivuosina. Työllistyysnäkymät ovat hyvät.

Lisätietoja koulutuksesta ja sen sisällöstä: vastuukouluttaja Matti Tarvainen, puh. 0400 793 194, s-posti: matti.tarvainen@ysao.fi tai koulutusvastaava Tarmo Voutilainen, puh. 0400 793 187, s-posti: tarmo.voutilainen@ysao.fi

Koulutuksen yhdyshenkilö Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisossa on Ritva Iivarinen puh. 0295 043 564, s-posti: ritva.iivarinen@te-toimisto.fi

 

 

Päivitetty: 1.9.2017