Asiakaspalautteet

Opiskelijamme toimivat laadunarvioijina osallistumalla palautekyselyihin. Oppilaitosmuotoiseen koulutukseen osallistuvat opiskelijat vastaavat ensimmäisenä vuonna Tulokyselyyn, toisen vuonna Olokyselyyn ja viimeisenä vuonna Päättökyselyyn. Näyttötutkinto-opiskelijoille on vastaavat AIPAL-kyselyt. Kyselytulosten oppilaitoskohtaiset yhteenvedot ovat tässä:

Olokysely 2018

Päättökysely 2017

Olokysely 2017

Tulokysely 2016

Päivitetty: 7.8.2018