Asiakaspalautteet

Opiskelijamme toimivat laadunarvioijina osallistumalla palautekyselyihin. Oppilaitosmuotoiseen koulutukseen osallistuvat opiskelijat vastaavat ensimmäisenä vuonna Tulokyselyyn, toisen vuonna Olokyselyyn ja viimeisenä vuonna Päättökyselyyn. Näyttötutkinto-opiskelijoille on vastaavat AIPAL-kyselyt.

Valtakunnallinen Amispalaute, aloittaneet 1.7.2018-30.6.2019
Valtakunnallinen Amispalaute, valmistuneet 1.7.2018-30.6.2019

 
Päivitetty: 27.9.2019 sari.komulainen@ysao.fi