Asiakaspalautteet

Opiskelijamme toimivat laadunarvioijina osallistumalla palautekyselyihin. Oppilaitosmuotoiseen koulutukseen osallistuvat opiskelijat vastaavat ensimmäisenä vuonna Tulokyselyyn, toisen vuonna Olokyselyyn ja viimeisenä vuonna Päättökyselyyn. Näyttötutkinto-opiskelijoille on vastaavat AIPAL-kyselyt.

Valtakunnallisen Amis-palautteen tulokset, aloittaneet 2018

Päivitetty: 1.3.2019 sari.komulainen@ysao.fi