Toiminnan laatu

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymälle ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017Laatupalkittu_kouluttaja_Ysao2017_tunnus.png

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoituksen osana myönnettävä laatupalkinto jaettiin kolmelle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle 31.10.2017 Turussa Opetus- ja kulttuuriministeriön ja AMKE:n järjestämän ammatillisen koulutuksen seminaarin yhteydessä. Yksi palkinnon saajista oli Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (YSAO). Palkinnon luovutti Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän edustajille Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

- Ammatillisen koulutuksen reformi ja uudistuva lainsäädäntö antavat koulutuksen järjestäjille lisää toimintavapautta rakentaa opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin vastaavaa koulutusta. Lisääntyvä vapaus edellyttää vahvaa laadunhallintaa. Palkinnot myönnetään tunnustuksena toiminnan, sen jatkuvan kehittämisen ja tulosten laadusta sekä esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. - Tässä toiminnassa henkilökunnan ja yhteistyökumppaneidemme merkitys on ollut suuri, painottaa Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen.

Laatupalkinnolla kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminnan laadun arviointiin ja parantamiseen. Tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi ja edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta, vetovoimaa ja tunnettuutta.

Vuoden 2017 ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun erityisteemana oli tiedolla johtaminen. Ammatillisen koulutuksen reformi korostaa tietoperusteisuutta kehittämisen ja päätöksenteon pohjana. Tavoitteen nostaminen tämän vuoden laatupalkinnon teemaksi korostaa sen kehittämisen tärkeyttä koulutuksen järjestäjän kaikissa toiminnoissa ja koko organisaation tasolla.

Laatupalkintoja on myönnetty vuodesta 2001 alkaen. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymälle nyt saatu laatupalkinto on ensimmäinen ja samalla myös ensimmäinen Pohjois-Savoon myönnetty ammatillisen koulutuksen laatupalkinto. Muut vuoden 2017 palkinnon saajat olivat Hengitysliitto ry ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu).

Palkintoperustelut: Ylä-Savon ammattiopisto (koulutuksen järjestäjä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä)

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on Ylä-Savon kuntien ja laatupalkinto2017todistus.pngRautavaaran omistama monialainen koulutuksen järjestäjä, joka ylläpitää Ylä-Savon ammattiopistoa (YSAO). Toimipaikkoja on Iisalmessa, Kiuruvedellä, Siilinjärjellä ja Liperissä. Lisäksi koulutusta järjestetään myös muiden jäsenkuntien alueella ja muualla Suomessa lähinnä aikuiskoulutuksena ja oppisopimuskoulutuksena.
 
Kokonaisopiskelijamäärä oli vuonna 2016 1819, joista ammatillisessa peruskoulutuksessa 1033, oppisopimuskoulutuksessa 261 ja aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäivät 99569. Henkilöstön määrä oli 217.
 
Tiedolla johtamiselle on asetettu selkeät tavoitteet ja johtamisessa on tunnistettu osaamisen ja prosessien johtamisen merkitys. Tiedolla johtamiseen käytetty työvälinepatteristo on Ylä-Savon ammattiopistossa laaja ja perustuu siihen, että tieto on avoimesti saatavilla kaikille. Reaaliaikainen tuloskorttijärjestelmä on keskeinen johtamisen väline. Se on käytössä läpileikkaavasti koko organisaatiossa ja siitä saatavaa tietoa hyödynnetään päivittäisessä työskentelyssä. Pedagogiset ja laadulliset tavoitteet on yhdistetty ja avattu reaaliaikaiseen tuloskorttiin toimenpiteiksi, joiden etenemistä seurataan ja voi seurata. Jaettua johtajuutta toteutetaan viemällä päätöksenteko organisaatiossa niin alas kuin mahdollista. Sitä tukevat myös tietojärjestelmät, joista on saatavilla tarvittava tieto tason mukaisesti kuitenkin tietosuojakysymykset huomioiden. Eri osapuolien kytkeminen tiedolla johtamiseen on varmistettu usean eri kanavan ja menetelmän kautta. Käytössä ovat niin erilaiset sähköiset ratkaisut kuin henkilökohtainen vuorovaikutus henkilöstön ja yrityskumppaneiden kanssa sekä toimiminen verkostoissa.   

Ylä-Savon ammattiopiston tiedolla johtamisessa korostuu jatkuvan parantamisen periaate esimerkiksi ilmiöiden syihin pureutumalla tietoa analysoimalla, yhdistämällä ja sitä vuorovaikutuksessa arvioimalla. Syihin porautuminen johtaa kehittämishankkeisiin, jotka vastuutetaan ja joiden toteutumista seurataan avoimesti. Ylä-Savon ammattiopistossa on tunnistettu kehittämiskohteita, joista yhtenä esimerkkinä on laatuvaihtelu tuloskorttien hyödyntämisen suhteen. Kehittämiskohteeksi tunnistetaan myös tiedon analysoinnista siirtyminen järjestelmän tuottamaan analytiikkaan. Ammattiopistossa seurataan tuloksia systemaattisesti ja tuloskehityksen syihin on paneuduttu.                                                                                                   

Lue lisää http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vuoden-2017-ammatillisen-koulutuksen-laatupalkinnot-kolmelle-jarjestajalle

Lisätietoja
Kuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen, 040 1778 600.

 

Laatuajattelumme perusta on vaatimustenmukaisuus, joka tarkoittaa jatkuvaa suunnitellun toimintamallin ja sen prosessien sekä asetettujen palvelu- ja toimitusvaatimusten arviointia. Hyödynnämme toiminnastamme samaamme palautetta sekä kerättyä ennakointi- ja vertailutietoa kaikkien toimintaprosessien kehittämisessä ja ohjaamisessa.

Kuntayhtymämme toiminnan laadunhallinta perustuu prosessiajatteluun ja jatkuvan parantamisen, PDCA-toimintamallin hyödyntämiseen.

PDCAtoimintamalli_laatu_sivulle.jpg

Laatuympyrän vastuut toimijoittain (ID 26932).jpg

Linkki: YSAOn liiketoimintakäsikirja

Lisätietoja:

Laatupäällikkö Teija Strandman, p. 040 823 9913,  teija.strandman(at)ysao.fi

Linkki: Anna palautetta

 

Päivitetty: 7.8.2018 sari.komulainen@ysao.fi