Opintojen ohjaus

”Unelmilla ei ole parasta ennen – päivämäärä.”

- Tarvitsetko lisätietoa eri ammateista?

- Tarvitsetko lisätietoa eri koulutuksista?

 - Tarvitsetko apua opiskelun muutostilanteissa?

 - Tarvitsetko apua jatkokoulutuksiin hakeutumisessa?

Opinto-ohjaus oppilaitoksessamme on jatkuvaa ja asiakaslähtöistä toimintaa opiskelijan kasvun ja kehityksen tukena. Jokaisella Ylä-Savon ammattiopiston opiskelijalla on oikeus yksilölliseen, laadukkaaseen ja omiin tarpeisiinsa nähden riittävään opinto-ohjaukseen opintojensa kaikissa vaiheissa.

Opinto-ohjaus tukee ammattiin opiskelevien ura- ja elämänsuunnittelutaitojen muotoutumisessa sekä antaa valmiudet niin jatko-opintoihin kuin työelämään siirtymiseen. Opinto-ohjaajat tukevat myös erityisesti opintoihin liittyvissä muutostilanteissa ja hakuvaiheessa.

Oppilaitoksessamme toimivat alakohtaiset opinto-ohjaajat tiiviissä yhteistyössä ryhmänohjaajien kanssa.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot:

Härkönen Paavo, p. 0400 793146, paavo.harkonen@ysao.fi

- maatalousala, hevostalousala, talonrakennusala, maarakennusala, talotekniikan ala, sisustus- ja verhoiluala

Kortelainen Terttu, p. 0400 793374, terttu.kortelainen@ysao.fi

- kone-, metalli- ja tuotantotekniikka, autoala, logistiikka-ala, tieto- ja tietoliikennetekniikan ala, sähköala, hotelli-, ravintola- ja cateringala, elintarvikeala, hiusala, VALMA

MAHIS-opinto-ohjaaja Vanninen Päivi, p. 0400 793126, paivi.vanninen@ysao.fi

 

- MAHIS-yhteistyöoppilaitokset: Iisalmen lyseo, Kiuruveden lukio, Lapinlahden lukio- ja Kuvataidelukio, Pielaveden lukio, Savon ammatti- ja aikuisopiston Iisalmen toimipaikka,  Sonkajärven lukio, Vieremän lukio, Ylä-Savon ammattiopisto

- http://www.mahis.fi/

 

Tutustu Ylä-Savon Ohjaamon palveluihin p. 040 641 2131 (Pohjolankatu 6 L 5, 74100 Iisalmi)

http://www.po1nt.fi/fi/sivustot/yla-savon-ohjaamo/

Soita Riitta Turpeinen, ohjaamosuunnittelija p. 040 1778 589

 

 

 

Päivitetty: 10.8.2017