Urheiluakatemia

IISALMEN SEUDUN URHEILUAKATEMIA

Tavoitteet

 • Opiskelun ja kilpaurheilun yhteensovittaminen
 • Oppilaitosten ja urheiluseurojen välinen yhteistyö
   

Oppilaitokset

Juhani Ahon ja Kauppis-Heikin koulut (9. luokat), Iisalmen lyseo, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Ylä-Savon ammattiopisto.
 

Hakeminen

Urheiluakatemiaan voivat hakea sekä yksilö- että joukkuelajien urheilijat. Hakulomakkeita saa opinto-ohjauksesta tai tulostamalla se akatemian kotisivulta www.iisalmi.fi/urheiluakatemia.
 

Valintakriteerit

 1. Opiskelu em. oppilaitoksissa.
 2. Opiskelija on urheiluvalmennuksessa ja sitoutunut valmennukseen. Mikäli jossain joukkuelajissa hakijamäärä ylittää maksimaalisen ryhmäkoon, valmennusjaos päättää, ketkä akatemiaan hyväksytään. Näissä tapauksissa valinta tehdään lukuvuodeksi kerrallaan.
 3. Opiskelijalla tulee olla suositus omalta valmentajalta.
 4. Opiskelijalla halu menestyä myös opinnoissa. Peruskoululaisten hakuaika on helmi - maaliskuu. Ammattiopistojen ja Savonia-AMK:n opiskelijoilta hakemuksia otetaan vastaan joustavasti. Hakukaavake palautetaan oman oppilaitoksen kansliaan tai postitetaan koordinaattorille. Ohjausryhmä käsittelee hakemukset ja suorittaa valinnan.

Hakiessa tulee tiedostaa, että akatemia rajoittaa opiskelijan muuta valinnaisuutta. Esimerkiksi toisen asteen MAHIS-opiskelijat eivät voi osallistua urheiluakatemiaan ns. vaihtojaksojen aikana. Rajoitukset selviävät parhaiten oman oppilaitoksen opinto-ohjauksesta.
  

Tukimuodot

 1. Joustava suhtautuminen valmennusleireistä ja kilpailumatkoista johtuviin poissaoloihin.
 2. Valmentautuminen mahdollista kouluaikana, kaksi kertaa viikossa. Valmentautuminen on osa opintoja.
 3. Joukkuelajeissa (mikäli opiskelijoita riittävästi) ohjatut harjoitukset valmentajaopettajan johdolla. Yksilölajeissa omatoimisia harjoituksia henkilökohtaisen ohjelman mukaisesti.
 4. Lajikohtaisten harjoitusten lisäksi kaikille yhteisiä teorialuentoja, vierailuja yms.
 5. Akatemiamaksu 70€, joka sisältää ohjauksen, luennot ja uimahallin vapaan käytön (akatemiakortti) uimahallin aukioloaikoina.
   

Käytännön ohjeita

 1. Harjoitusajat ovat tiistaisin ja torstaisin klo 8-10, jos ei erikseen ole muuta sovittu.
 2. Aamuharjoitusta ei ole tarkoitettu iltaharjoituksen korvaajaksi, vaan se mahdollistaa harjoittelemisen kahdesti päivässä.
 3. Yksilölajeissa urheilijan oman valmentaja laatii harjoitusohjelman, josta toimitetaan kopio koordinaattorille. Joukkuelajeissa valmentajaopettajat suunnittelevat ja ohjaavat yhteiset harjoitukset.
 4. Yksilölajin urheilija pitää harjoituspäiväkirjaa, josta toimitetaan kopio valmentajan allekirjoittamana koulun yhteyshenkilölle neljä kertaa lukuvuodessa (ennen syyslomaa, joululomaa ja hiihtolomaa sekä ennen kevätlukukauden päättymistä). Harjoituspäiväkirjasta tulee selvitä vähintään harjoitusaika ja harjoituksen sisältö.
 5. Harjoitukset ovat osa koulun työsuunnitelman / toimintasuunnitelman mukaista toimintaa. Näin ollen harjoituksissa on voimassa oman oppilaitoksen järjestyssäännöt. Koulun vakuutukset ovat voimassa vain sovittuina harjoitusaikoina.
 6. Opiskelija voidaan erottaa urheiluakatemiasta, mikäli hän on poissa harjoituksista ilman perusteltua syytä tai hän ei täytä enää akatemiakriteerejä (esim. valmentautumisessa tai muussa opiskelussa on selkeitä laiminlyöntejä).
 7. Akatemia mahdollistaa valmentautumisen osin kouluaikana, mutta pääpaino on opiskelussa. Jos akatemiatoiminta haittaa muuta opiskelua kohtuuttomasti, keskustele asiasta oman opinto-ohjaajasi ja valmentajasi kanssa.
   

Lisätietoja

Koordinaattori Jari Hiltunen
puh. 050 517 1437

Ylä-Savon ammattiopiston yhdysopettaja
liikunnanopettaja Jukka Ikonen
puh. 0400 792 849

Päivitetty: 28.1.2015 sari.komulainen@ysao.fi