Työssäoppiminen ja näytöt

 

Ammatillisissa perustutkinnoissa työssäoppiminen on olennainen osa opiskelua.

Työssäoppiminen on koulutuksen järjestämismuoto ja opiskelumenetelmä, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla käytännön työtehtävissä.

Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua, jonka laajuus on vähintään 20 opintoviikkoa eli noin puoli vuotta. Opiskelija oppii työpaikalla osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta, joka on määritelty opetussuunnitelman perusteissa, sekä saa yleisiä valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten.

 

 opiskelijalle-pallukka.gif  opettajalle-pallukka.gif  tyopaikkaohjaaja_pallukka.gif
   työssäoppiminen-TEKSTI-.gif  
 laajennettu-työssäoppiminen-pallukka.gif  ulkomailla_pallukka.gif  tyoturvall_pallukka.gif

Opiskelijalle työssäoppiminen mahdollistaa

  • ajan tasalla olevat työelämävalmiudet
  • vuorovaikutustaitojen kehittämisen
  • ammattiin oppimisen joustavasti erilaisissa oppimisympäristöissä oppilaitoksen ulkopuolella.

Yrityksille työssäoppimiseen liittyvä oppilaitosyhteistyö mahdollistaa

  • aktiivisen yhteydenpidon oppilaitokseen ja alan opettajiin
  • vaikuttamisen opetussuunnitelmatyöhön
  • työssäoppijan työpanoksen hyödyntämiseen
  • työssäoppijan työllistämiseen opintojen päättyessä

Oppilaitokselle työssäoppimiseen liittyvä työelämäyhteistyö mahdollistaa

  • aktiivisen yhteydenpidon alan yritysten ja työelämän kanssa
  • ajan tasalla olevat opettajan työelämätaidot
  • opetuksen kehittämisen.

Työssäoppimisesta ja sen toteuttamisesta ja arvioinnista sovitaan aina etukäteen. Oppilas, opettaja ja työpaikan edustaja solmivat kirjallisen yhteistyösopimuksen, jossa kaikkien osapuolten näkemykset on tarkoin huomioitu. Parhaimmillaan työssäoppiminen on aktiivinen ja luonteva tapa työelämäyhteistyön toteuttamiseen kaikkien osapuolten kannalta.

 
Osaajaksi.gifAmmattiosaamisen näytöt varmistavat ammattitaidon!
    

 

Kaikkiin v. 2006 syksyllä alkaneisiin ammatillisen peruskoulutuksen tutkintoihin sisältyy ammattiosaamisen näytöt. Näyttöjen tehtävänä on varmistaa ammatillisen koulutuksen laatu sekä parantaa koulutuksen ja työelämän vastaavuutta. Näytöissä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa näytöt ajoittuvat koko koulutuksen ajalle, ja ne järjestetään yhteistyössä työelämän kanssa. Myös näyttöjen arviointi tapahtuu työelämäyhteistyössä. Opiskelijat arvostavat työpaikkanäytöissä erityisesti työelämän edustajien ammatillisen osaamisen arviointia.

 

Ammattiosaamisen näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä, mutta on myös mahdollista toteuttaa oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa. Näytöissä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut ammattillisten opintojen työelämän edellyttämän ammattitaidon.

Opiskelijat kokevat, että heidän osaamistaan arvostetaan nyt enemmän kuin ennen.

 

Lisätietoa työssäoppimiseen ja näyttöihin liittyen  http://www.edu.fi/tonet/

  

Päivitetty: 23.12.2014