Työpaikkaohjaajalle

Etusivu / Suomeksi / Info / Opiskelijan, huoltajan ja opintoihin ohjaavan info / Työssäoppiminen / Työpaikkaohjaajalle

 Materiaalia työpaikkaohjaajalle

Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjajana

Tpo- opiskelijan arvioijana 

työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana

www.ohjaan.fi

 

Muita Educa-Instituutti Oy:n tulostettaviatai myytäviä oppimateriaaleja:

Perehdy Työssäoppimisen työturvallisuus -PowerPointin avulla työturvallisuusaineistoon ja työssäoppimisen turvaportaisiin

Perehdyttäminen

http://www.opetin.fi/wp-content/uploads/NuMaT_Tuotekortti_web_LOPULLINEN-VERKKOVERSIO.pdf

Työpaikkaohjaajan osaamiskartta http://www.oph.fi/download/146332_Tyopaikkaohjaajan_osaamiskartta.pdf

Mestariohjaaja

https://blog.edu.turku.fi/mestariohjaaja/

 

Tutustu alla oleviin tärkeisiin työturvallisuutta koskeviin lakeihin ja asetuksiin.

Työturvallisuuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

Laki nuorista työntekijöistä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998

Asetus nuorille työntekijöille erityisen vaarallisista ja haitallisista töistä

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060475

Työaikalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605

Lomake Ilmoitus 16-17 nuoren työntekijän käyttämisestä vaarallisiin töihin

 

Päivitetty: 7.11.2017