Laajennettu työpaikalla tapahtuva oppiminen

Laajennetulla työssäoppimisella tarkoitetaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen määrän ja ajan laajentamista, ohjauksen ja tuen laajentamista, oppimisympäristöjen laajentamista tai työpaikalla opittavien sisältöjen laajentamista osaamisvaatimuksien ja tavoitteiden mukaisesti.

Laajennetulla työpaikallatapahtuvalla koulutuksella lisätä opiskelijan yksilöllisiä valintoja ja monipuolistetaan opiskelijan mahdollisuuksia työelämälähtöiseen ja käytännönläheiseen ammatilliseen opiskeluun. Tavoitteena on edistää työelämän ajantasaisen ammattitaidon saavuttamista, auttaa ammatillisten perustutkintojen suorittamista sekä edesauttaa siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta työelämään.


 osaajaksi_omalla aikataululla_1.2017.png

Kenelle NOPSA polku?

 • Opinnoissa nopeammin edistyvälle 
 • Opiskelijalle, jolla on työkokemusta, aikaisempia opintoja tai muuta osaamista
 • Opiskelijalle, jonka kesätyö edistää työssäoppimista
 • MAHIS-opiskelijalle
 • Motivoituneelle ja innostuneeelle opiskelijalle

 

Kenelle yrityspolku?

 • Halu opiskella yrityksissä, joihin mahdollisuus myös työllistyä, esim. Ponsse-polku
 • NY-yrittäjyysopiskelijalle tarjoamme mahdollisuuden kokeilla pienimuotoista yritystoimintaa osana oman alan ammatillisia opintoja
 • Vuosi yrittäjänä –ohjelmassa perehdytään yrityksen elinkaareen, kokouskäytäntöihin sekä opiskelijan ideoimien palvelujen ja markkinointimateriaalin tuottamiseen
 • Yritys toimii oikeilla euroilla ja opiskelija saa siitä kertyneen tuoton
 • Opiskelijan on mahdollista verkostoitua paikallisten yrittäjien kanssa ja oppia heiltä

 

Kenelle Ajan kanssa -polku?

 • Jos opiskelijalla on oppimisen esteitä, opintoja voidaan mukauttaa opiskelijan tarpeen mukaan muihin oppimisympäristöihin (työpaja tai jokin yritys), jolloin henkilökohtaisia opiskeluun kohdentuvia järjestelyjä voi olla laajemmin.

 

MAHIKSEN mahikset

 • Ammatillisen perustutkinnon opiskelija: ammatillinen perustutkinto, lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto neljässä vuodessa
 • Lukion opiskelija: lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto neljässä vuodessa
 • Ammatillisen perustutkinnon opiskelija: ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto kolmessa-neljässä vuodessa
 • Ammatillisen perustutkinnon opiskelija: kaksi ammatillista perustutkintoa neljässä vuodessa (lähialat)
 • Kaikki: opintojen laajentaminen ja syventäminen toisen oppilaitoksen opinnoilla

 

Viimeinen opiskeluvuosi oppisopimuksella = x+y

 • Opiskelija etsii työpaikan
 • Oppisopimus = määräaikainen työsopimus   
 • Työaika vähintään 25 tuntia / viikko   
 • Työehtosopimuksen (TES) mukainen palkka   
 • Työtehtävien vastattava tutkinnon vaatimuksia   
 • Työpaikalta nimetään vastuullinen työpaikkakouluttaja, joka ohjaa ja arvioi opiskelijan työssä oppimista   
 • Koulupäivien määrä (tietopuolinen koulutus) on 15 – 20 päivää / vuosi   
 • Opiskelija saa tutkintotodistuksen oman ryhmän mukana valmistujaisjuhlassa

 

 

 

Päivitetty: 8.5.2018 eija.vesterinen@ysao.fi