Työpaikalla tapahtuva koulutus

Työssäoppimisen määrä on vähintään 30 osaamispistettä, mutta voi olla enempikin. Työssäoppiminen toteutetaan tavallisesti ilman työsuhdetta ja palkkaa, sillä näin säilytät opintososiaaliset etusi. Työpaikalla sinua ohjaa työpaikkaohjaaja ja oppilaitoksen puolesta alasi ammatinopettaja. Työssäoppimisen voi suorittaa myös ulkomailla..

Työssäoppimisesta ja sen toteuttamisesta ja arvioinnista sovitaan aina etukäteen. Oppilas, opettaja ja työpaikan edustaja solmivat kirjallisen yhteistyösopimuksen, jossa kaikkien osapuolten näkemykset on tarkoin huomioitu. Parhaimmillaan työssäoppiminen on aktiivinen ja luonteva tapa työelämäyhteistyön toteuttamiseen kaikkien osapuolten kannalta.
Päivitetty: 8.5.2018 eija.vesterinen@ysao.fi