Työturvallisuus työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa

Etusivu / Suomeksi / Info / Opiskelijan, huoltajan ja opintoihin ohjaavan info / Työpaikalla järjestettävä koulutus / Työturvallisuus työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa

Tutustu alla oleviin tärkeisiin työturvallisuutta koskeviin lakeihin ja asetuksiin.

Nuori työntekijä  http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija

Laki nuorista työntekijöistä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998

Asetus nuorille työntekijöille erityisen vaarallisista ja haitallisista töistä

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060475

Työturvallisuuslaki http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

Työturvallisuuskeskus https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/toiminta_tyopaikalla/vastuut_ja_velvoitteet/tyohon_perehdyttaminen ja_tyonopastus

 

 

Turvallisuusoppaat 

Turvallisuusoppaita, alakohtaisia oppaita sekä ajankohtaisia tietoja voi tarkastella Opetushallituksen sivuilta. Sivuilla on myös tietoa Ammatillisen oppilaitoksen turvallisuustyön organisoinnista ja johtamisesta.

Hius-ja kauneudenhoitoalan oppimisymparistojenturvallisuusopas

Matkailu-, ravitsemis-ja_talousalan oppimisymparistojen turvallisuusopas

Prosessiteollisuuden alojen oppimisymparistojen turvallisuusopas

Rakennus-, pintakasittely-ja_talotekniikka-alojen oppimisymparistojen turvallisuusopas.

Sosiaali-ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Humanistisen ja kasvatusalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

 

Päivitetty: 19.11.2019 minttu.harju@ysao.fi