Työpaikkaohjaajalle

 Materiaalia työpaikkaohjaajalle

Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana

www.ohjaan.fi

 

Perehdy Työssäoppimisen työturvallisuus -PowerPointin avulla työturvallisuusaineistoon ja työssäoppimisen turvaportaisiin

Perehdyttäminen

Tuotekortti

Työpaikkaohjaajan osaamiskartta

Mestariohjaaja

Uudet tutkinnonperusteet

 

Tutustu alla oleviin tärkeisiin työturvallisuutta koskeviin lakeihin ja asetuksiin.

Työturvallisuuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

Laki nuorista työntekijöistä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998

Asetus nuorille työntekijöille erityisen vaarallisista ja haitallisista töistä

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060475

Työaikalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605

Lomake Ilmoitus 16-17 nuoren työntekijän käyttämisestä vaarallisiin töihin

 

Päivitetty: 13.6.2018 eija.vesterinen@ysao.fi