Työpaikalla järjestettävä koulutus ja näytöt

 

Ammatillisissa perustutkinnoissa työpaikalla tapahtuva koulutus  on olennainen osa opiskelua.

Työpaikalla tapahtuva koulutus  on yksi  koulutuksen järjestämismuoto ja opiskelumenetelmä, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla käytännön työtehtävissä.

Työpaikalla tapahtuva koulutus on  tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Opiskelija oppii työpaikalla osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta, joka on määritelty opetussuunnitelman perusteissa, sekä saa yleisiä valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten.

 

 opiskelijalle-pallukka.gif  opettajalle-pallukka.gif  tyopaikkaohjaaja_pallukka.gif
   TYÖPAIKALLA  TAPAHTUVA KOULUTUS  
 laajennettu-työssäoppiminen-pallukka.gif  ulkomailla_pallukka.gif  tyoturvall_pallukka.gif

Opiskelijalle työpaikalla järjestettävä koulutus  mahdollistaa

  • ajan tasalla olevat työelämävalmiudet
  • vuorovaikutustaitojen kehittämisen
  • ammattiin oppimisen joustavasti erilaisissa oppimisympäristöissä oppilaitoksen ulkopuolella.

Yrityksille työpaikalla järjestettävä koulutus mahdollistaa  oppilaitosyhteistyön

  • aktiivisen yhteydenpidon oppilaitokseen ja alan opettajiin
  • vaikuttamisen opetussuunnitelmatyöhön
  • opiskelijan  työpanoksen hyödyntämiseen
  • opiskelijan  työllistämiseen opintojen päättyessä

Oppilaitokselle työpaikalla järjestettävä koulutus mahdollistaa  työelämäyhteistyön

  • aktiivisen yhteydenpidon alan yritysten ja työelämän kanssa
  • ajan tasalla olevat opettajan työelämätaidot
  • opetuksen kehittämisen.

Työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta  ja sen toteuttamisesta ja arvioinnista sovitaan aina etukäteen. Oppilas, opettaja ja työpaikan edustaja solmivat kirjallisen yhteistyösopimuksen, jossa kaikkien osapuolten näkemykset on tarkoin huomioitu. Parhaimmillaan työpaikalla järjestettävä koulutus  on aktiivinen ja luonteva tapa työelämäyhteistyön toteuttamiseen kaikkien osapuolten kannalta.

 
 Näytöt varmistavat ammattitaidon!
    

 

Näyttöjen tehtävänä on varmistaa ammatillisen koulutuksen laatu sekä parantaa koulutuksen ja työelämän vastaavuutta. Näytöissä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa näytöt ajoittuvat koko koulutuksen ajalle, ja ne järjestetään yhteistyössä työelämän kanssa. Myös näyttöjen arviointi tapahtuu työelämäyhteistyössä. Opiskelijat arvostavat työpaikkanäytöissä erityisesti työelämän edustajien ammatillisen osaamisen arviointia.

Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla työpaikalla tapahtuvan koulutuksen yhteydessä, mutta on myös mahdollista toteuttaa oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa. Näytöissä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut ammattillisten opintojen työelämän edellyttämän ammattitaidon.

Opiskelijat kokevat, että heidän osaamistaan arvostetaan nyt enemmän kuin ennen.

 

Lisätietoa työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta  ja näyttöihin liittyen  http://www.edu.fi/tonet/

  

Päivitetty: 9.1.2019 riitta.turpeinen@ysao.fi