Näytöt

Näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisen, työelämän edellyttämän ammattitaidon.

Näytöt järjestetään mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä. Näyttöjä voidaan toteuttaa myös muilla työpaikoilla tai oppilaitosten työtiloissa.

 

Kuka  näytön arvioi?

Näytössä arvioija seuraa opiskelijan työskentelyä ja tekee siitä huomioita. Työpaikan edustajan osallistuminen oppilaitoksessa toteutettaviin  näyttöihin ei ole aina mahdollista, eikä opettaja voi osallistua kaikkiin työpaikalla toteutettaviin  näyttöihin. 

Koulutuksen järjestäjä ja opettaja huolehtivat siitä, että näytön arviointi toteutetaan toimielimen hyväksymällä tavalla.

 

Mikä on arviointikeskustelu?

Näytön jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat tavallisesti opettaja, työelämän edustaja ja opiskelija. Arviointikeskustelussa hyödynnetään työssäoppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa saatuja kokemuksia. Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskelijan tekee aina itsearvioinnin joka on oleellinen osa arviointia.

Joissakin tapauksissa olosuhteet huomioiden arviointikeskustelu voidaan toteuttaa esimerkiksi Skype yhteydellä.

Lisätietoa työssäoppimiseen ja näyttöihin liittyen http://www.edu.fi/tonet/

Päivitetty: 13.6.2018 eija.vesterinen@ysao.fi