Näytöt

Näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen.


Näytöt järjestetään mahdollisuuksien mukaan työelämäjakson aikana. Näyttö voidaan voidaan toteuttaa useammassa työpaikassa tai oppilaitoksen oppimisympäristössä.

Kuka  näytön arvioi?


Näytössä arvioija seuraa opiskelijan työskentelyä ja tekee siitä huomioita.  Koulutuksen järjestäjä huolehtivat siitä, että näytön arviointi toteutetaan lainsäädännön mukaisesti.Mikä on arviointikeskustelu?


Näytön jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat opettaja, työelämän edustaja ja opiskelija. Arviointikeskustelussa arvioidaan opiskelijan sen hetkistä osaamista suhteessa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin. Opiskelija tekee aina itsearvioinnin, joka on oleellinen osa näyttöä.

Joissakin tapauksissa arviointikeskustelu voidaan toteuttaa esimerkiksi Skype -yhteydellä.

 

Arviointioppaat (Parasta osaamista-sivusto)

Ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit löytyvät tutkinnon perusteista.

Päivitetty: 8.9.2020 anttoni.virpi@ysao.fi