Työpaikalla järjestettävä koulutus

Etusivu / Suomeksi / Info / Opiskelijan, huoltajan ja opintoihin ohjaavan info / Työpaikalla järjestettävä koulutus

Ammatillisissa tutkinnoissa työpaikalla järjestettävä koulutus  on olennainen osa opiskelua. Se on yksi  koulutuksen järjestämismuoto ja opiskelumenetelmä, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla käytännön työtehtävissä.

Työpaikalla järjestettävä koulutus on  tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Opiskelija oppii työpaikalla osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta, joka on määritelty tutkinnonperusteissa, sekä saa yleisiä valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten.

Työpaikalla järjestettävä koulutus toteutetaan solmimalla koulutussopimus tai oppisopimus. Koulutussopimuksella opiskeltaessa opiskelija säilyttää opintososiaaliset etunsa.  Oppisopimuksella opiskeltaessa opiskelija on työsuhteessa ja saa palkkaa.

Työpaikalla opiskelijaa ohjaa työpaikkaohjaaja ja oppilaitoksen ammatinopettaja. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen jaksot voi suorittaa myös ulkomailla.

Työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta ja sen toteuttamisesta sekä arvioinnista sovitaan aina etukäteen. Opiskelija, opettaja ja työpaikan edustaja solmivat kirjallisen koulutussopimuksen tai oppisopimuksen, jossa määritellään keskeiset jakson tavoitteet ja pelisäännöt. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta kehität laaja-alaisesti ammatillista osaamistasi ja vahvistat työelämätaitojasi sekä helpotat pääsyäsi työelämään.


Työelämässä oppimisen Uranuurtajat from Uranuurtajat on Vimeo.

 

Opiskelijalle työpaikalla järjestettävä koulutus  mahdollistaa

  • ajan tasalla olevat työelämävalmiudet
  • vuorovaikutustaitojen kehittämisen
  • ammattiin oppimisen joustavasti erilaisissa oppimisympäristöissä oppilaitoksen ulkopuolella.

 

Yrityksille työpaikalla järjestettävä koulutus mahdollistaa  oppilaitosyhteistyön

  • aktiivisen yhteydenpidon oppilaitokseen ja alan opettajiin
  • vaikuttamisen opetussuunnitelmatyöhön
  • opiskelijan  työpanoksen hyödyntämiseen
  • opiskelijan  työllistämiseen opintojen päättyessä

 

Oppilaitokselle työpaikalla järjestettävä koulutus mahdollistaa  työelämäyhteistyön

  • aktiivisen yhteydenpidon alan yritysten ja työelämän kanssa
  • ajan tasalla olevat opettajan työelämätaidot
  • opetuksen kehittämisen.

 

Päivitetty: 9.9.2020 anttoni.virpi@ysao.fi