Työpaikalla järjestettävä koulutus

Etusivu / Suomeksi / Info / Opiskelijan, huoltajan ja opintoihin ohjaavan info / Työpaikalla järjestettävä koulutus

Työpaikalla järjestettävä koulutus toteutetaan tavallisesti ilman työsuhdetta ja palkkaa koulutussopimuksella, silloin säilytät opintososiaaliset etusi.  Työpaikalla voi opiskella myös oppisopimuksella, jolloin työskentelet työsuhteessa ja saat palkkaa.

Työpaikalla sinua ohjaa työpaikkaohjaaja ja oppilaitoksen puolesta alasi ammatinopettaja. Työpaikalla järjetettävän koulutuksen jaksot voi suorittaa myös ulkomailla.

Työpaikalla järjetettävästä koulutuksesta ja sen toteuttamisesta sekä arvioinnista sovitaan aina etukäteen. Opiskelija, opettaja ja työpaikan edustaja solmivat kirjallisen koulutussopimuksen tai oppisopimuksen, jossa määritellään keskeiset jakson tavoitteet ja pelissäännöt. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta kehität laaja-alaisesti ammatillista osaamistasi ja vahvistat työelämätaitojasi sekä helpotat pääsyäsi työelämään.


Päivitetty: 16.11.2018 riitta.turpeinen@ysao.fi