Työhönvalmennus

Työhönvalmentajilla on kolme päätehtävää: auttaa ja tukea opiskelijoita opintojen etenemisessä ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen onnistumisessa sekä tukea ammattiin valmistujaa siirtymisessä työelämään. 

Työtä tehdään yhdessä opettajien, vastuuohjaajien ja yritysten kanssa. Työtehtävistä ja tavoitteista sovitaan aina tilannekohtaisesti. 

viisiportainen_menetelmä.JPG


1. TYÖHÖNVALMENNUS OPETUKSEN (oppimisen ohjaamisen) TUKENA, TUKI OPISKELUJEN ETENEMISEEN 

Esimerkkejä tuesta, jos luokissa on levottomuutta, erilaisia oppijoita tai jos opintosuorituksia ei kerry riittävästi:

Tunnilla avustaminen
Työparityöskentely opiskelijan kanssa käytännön tunneilla
Tehtäväpiirit
Lukupiirit
Samanaikaisohjaus samalla opetusmateriaalilla samassa tilassa
Rinnakkaisohjaus samalla opetusmateriaalilla eri tilassa


2. TYÖHÖNVALMENNUS TYÖPAIKALLA JÄRJESTETTÄVÄN KOULUTUKSEN TUKENA, YKSILÖLLINEN TUKI TUTKINNON OSIEN SUORITTAMISEEN

Esimerkkejä tuesta, jos työpaikalla järjestettävään koulutukseen ei löydy työpaikkaa tai työssä tapahtuva oppiminen on vaarassa keskeytyä:

Apu työssäoppimispaikan etsimiseen ja tutustumiseen
Työparityöskentely opiskelijan kanssa
Tuki näyttöön valmistautumisessa 


3. TYÖHÖNVALMENNUS AMMATTIIN VALMISTUJAN TUKENA, YKSILÖLLINEN TUKI TYÖELÄMÄÄN SIIRTYMISEEN 

Esimerkkejä tuesta, jos ammattiin valmistuja tarvitsee apua työllistymiseen

Sopivien yritysten etsiminen
Yhteydenotot yrityksiin
Työnantajien rekrytointitarpeiden selvittäminen
Tutustumiskäynnit yrityksiin valmistujan kanssa
Työnhakuprosessissa valmentaminen

työhönvalmennusasiakkaat.JPG

Syksyllä 2018 Ysaon opiskelijoiden apuna työskenteli NAO-rahoituksella kolme työhönvalmentajaa: 
Virpi Asevelikadulla, Orvokki Pemolla ja Inka Ahertajankaarrossa.

 

Työhönvalmentajat ysaolla

Kuvassa:
Virpi Nikkanen

Pemon opiskelijat:
Orvokki Leppänen-Pulkka
040 821 5514
orvokki.leppanen-pulkka@ysao.fi

Ahertajakaarron opiskelijat: 
Inka Keinänen
0400 793 117
inka.keinanen@ysao.fi


Tehdään yhteistyötä!

Ota yhteyttä ja sovitaan tehtävistä ja tavoitteista.

 

  
Päivitetty: 18.12.2018 sari.komulainen@ysao.fi