Huippuvalmennusyksikkö

Suomen maajoukkueen edus­tajien osaamista kehitetään SkillsFin­landin hyväksymissä huippuvalmen­nusyksiköissä.

Ylä-Savon ammattiopis­tossa toimii seuraavat valmennusyksi­köt 2015-2017:


CNC-sorvaus, CNC-turning, laji nro: 6 CNC-jyrsintä, CNC-milling, laji nro: 7 La­jivalmentaja Jarkko Ruotsalainen

Jokaisen lajin valmennustoi­minnan ohjauksesta ja kehittämisestä vastaa lajin valtakunnallinen lajipäällik­kö.

 

Lisää SkillsFinlandin toiminnasta voit lukea:

www.skillsfinland.com 


Skills_huippuvalmennusyksikko_pieni.jpg
Päivitetty: 12.8.2019 tuija.kokkonen@ysao.fi