Opiskeluterveydenhoito

 

Opiskelijaterveydenhuolto on osa kansanterveystyötä. Palvelut on tarkoitettu kaikille ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille heidän kotipaikkakunnastaan riippumatta. Terveydenhuolto pitää sisällään oppilaitoksen terveydellisten olojen valvonnan, opiskelijan terveydenhuollon ja sairaanhoidon sekä hammashuollon. Koululääkäri tekee terveystarkastuksen kaikille ensimmäistä vuottaan ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskeleville.

Opiskeluterveydenhuoltopalvelut järjestää Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä sekä Kiuruveden kaupunki ja Siilinjärven kunta.

Henkilöiden nimet ja yhteystiedot löytyy kohdasta opiskelijahuolto.
 

.

Päivitetty: 17.1.2019 airi.rasanen@ysao.fi