Opiskelijan hyvinvointi

Tutor-toiminta tuo vaihtelua opiskeluarkeen ja on tukena opinnoissa

TAVOITE

opiskelijaviihtyvyyden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä opiskelijoiden osallisuuden lisääminen oppilaitoksen arjessa osana opintoja

MITÄ?

erilaisten tapahtumien ja yhteisen toiminnan järjestäminen sekä harraste-, asuntola- ja vertaistutorointi (mm. Ryhmäytymispäivät, Taitaja9, KasiKurkistus, Hyvinvointivirtaa viikon tapahtumat, Nuorisovaalit ja erilaiset opiskelijajuhlat)

MIKSI?

Tutor-toiminnan kautta on mahdollisuus saada uusia kavereita sekä kivaa tekemistä opiskelun rinnalle. Kaikki tutor-toimintaan osallistuvat opiskelijat koulutetaan tehtäviinsä. Tutor-toiminta on osa opintoja (henkilökohtaistaminen). Siitä saa arvokasta kokemusta ja todistuksen CV:a varten.

MILLOIN?

Milloin vain! Ota yhteyttä! Kaikki tutorit haastatellaan ja koulutetaan, jonka jälkeen pääsee mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan hyvinvointivuosikellon sisältöjä. Tutor-toiminnasta infotaan myöa mm. Osallistuva AMIS-tuokiossa, joissa voi ilmoittautua mukaan. 

 

Opiskelijakuntatoiminta on osa opiskelua!

Ylä-Savon ammattiopistossa on yksi opiskelijakunnan hallitus ja kolme toimipaikkakohtaista opiskelijakuntaa:

Iisalmi, Hingunniemi ja Peltosalmi

Jokaisesta ryhmästä nimetään edustaja toimipaikkakohtaiseen opiskelijakuntaan. Opiskelijakuntien jäsenistä valitaan edustaja YSAOn opiskelijakunnan hallitukseen. Opiskelijajäseniä nimetään mukaan oppilaitoksen päätöksentekoon kuten johtoryhmään sekä muihin työryhmiin ja toimikuntiin.

Opiskelijakunnan tehtävät mm.

- kehittää ja edistää opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia opiskeluolosuhteita

- ottaa kantaa opiskelijoita koskeviin asioihin

- toimia yhteisöllisyyden ja opiskeluviihtyvyyden edistäjinä yhdessä tutoreiden ja henkilöstön kanssa

 

SAKU ry. http://www.sakury.net/ 

SAKU on Suomen ammatillisten oppilaitosten kulttuuri- ja urheilujärjestö. Sinullakin on mahdollisuus päästä osallistumaan vuosittain järjestettäviin kulttuuri- ja urheilukilpailuihin oppilaitoksemme joukkueessa.


Yhteystiedot
 
Hyvinvointiohjaaja 

Miia Bovellan
p. 0400 799 829
miia.bovellan@ysao.fi

Päivitetty: 5.12.2019 minttu.harju@ysao.fi