Opintososiaaliset edut

 

Alaikäisen opiskelijan toimeentulosta, elatuksesta ja huolenpidosta vastaavat ensisijaisesti vanhemmat tai huoltaja. Rahoittaakseen opintojaan opiskelijan on myös mahdollista hakea opintoetuuksia Kansaneläkelaitokselta (Kela).

Opintotuki on tavallisin päätoimisen opiskelijan toimeentuloturva. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Opintoraha on veronalaista tuloa. Pankki päättää Kelan takaaman opintolainan myöntämisestä. Opintotuen hakulomakkeita saa opiskelijatoimistosta, Kelan toimistosta ja Internet-palvelusta.

Opintotukea voi hakea (ja se myönnetään) koko ammatillisen tutkinnon opiskeluajalle, silloin kun opinnot ovat päätoimisia. Kelan opintotukea haetaan internetissä http://www.kela.fi/asiointi  

Kun hakemus on käsitelty, tukea koskeva päätös tulee kotiin. Muutosilmoitukset jo myönnettyyn tukeen on suositeltavaa tehdä edelleen opintotuen olosuhdemuutosilmoituksella. 

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana on oikeus saada opintotukea ja muita opintososiaalisia etuisuuksia kuten ateriakorvaus ja koulumatkatuki, silloin, kun opiskellaan koulutussopimuksella. 

Oppisopimusopiskelijan pääasiallinen toimeentulo on työstä saatava palkka. Oppisopimusopiskelija voi saada tutkintokoulutuksen päiviltä opintososiaalista etuutta (päivärahaa), jos työnantaja ei maksa koulupäiviltä palkkaa. Päivärahan lisäksi oppisopimusopiskelija, jolla on alaikaisiä huollettavia, voi saada perheavustusta koulupäiviltä sekä matkakorvausta kodin ja oppilaitoksen välisiin  matkoihin, jos matkan pituus on yli 10km. Lisätietoja oppisopimusopiskelijan opintososiaalisista eduista saa oppisopimuspalveluista.

Aikuiskoulutustuki voi olla mahdollinen päätoimisesti opiskelevalle aikuiselle, joka jää opintovapaalle työstään opintojen ajaksi. Koulutusrahasto myöntää aikuiskoulutustuen. Lisätietoja aikuiskoulutustuesta ja sen saamisen ehdoista löytyy mm. koulutusrahaston sivuilta.

Jos opiskelija on ollut työtön työnhakija ennen opiskelun alkamista ja hän on täyttänyt 25-vuotta, hänellä voi olla oikeus opiskella työttömyysturvalla. Työttömyysturvalla opiskeluoikeudesta pitää hakea ja saada päätös ennen opintojen aloittamista. Työttömyysturvalla opiskelusta lisätietoa antaa TE-palvelut osoitteessa www.te-palvelut.fi

Opintojen aikaseen toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antavat kuraattorit. Lisätietoa löytyy myös Kelan sivuilta osoitteesta www.kela.fi sekä opintotoimistosta.

Koulumatkat

Katso Kelan ohjeistus koulumatkatuesta ja sen hakemisesta www.kela.fi/koulumatkatuki

Linja-autoaikataulut Peltoniemi_Sankariniemi2021.pdf YSAOn ohje Peltoniemen julkisen liikenteen vuoroista
Linja-autoaikataulut Kiuruvesi_2021.pdf YSAOn ohje Hingunniemen kuljetuksesta 

Opiskelija-alennukset julkisissa kulkuneuvoissa 

Opiskelun aikana on mahdollista saada opiskelija-alennusta kuljetuspalveluja järjestävien toimijoiden määrittelemin perustein. Lisätietoa saa opintotoimistosta, Matkahuollosta ja VR:n verkkosivuilta. Opiskelija-alennuksen saa myös SAKKI ry:n tai OSKU ry:n opiskelijakorteilla tai koulun opiskelijatodistuksella.

Lisätietoa

www.sakkiry.fi

www.osku.info

 

Lisätietoja opintotoimistosta:

Iisalmi, Asevelikatu
opintotoimisto(at)ysao.fi 
040 177 2800

 

Päivitetty: 20.9.2021 minttu.harju@ysao.fi