Osaamisen hankkiminen ja palaute osaamisen kehittymisestä

Etusivu / Suomeksi / Info / Opiskelijan, huoltajan ja opintoihin ohjaavan info / Henkilökohtaistaminen / Osaamisen hankkiminen ja palaute osaamisen kehittymisestä

Henkilökohtaisessa keskustelussa selvitetään opiskelijan aikaisemmat opinnot, työkokemus sekä mahdollinen suoritettavaan alaan liittyvä harrastuneisuus. Keskustelun perusteella laaditaan suunnitelma siitä miten opiskelija hankkii puuttuvan osaamisen. 


Opiskelija saa palautetta osaamisensa kehittymisestä tutkinnon suorittamisen aikana. Palautetta antavat opetuksesta vastaavat opettajat sekä muut opetukseen, ohjaukseen ja tukeen osallistuvat henkilöt. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana opiskelija saa palautetta myös työpaikkaohjaajalta. Palaute ei ole arviointia ja eikä siinä käytetä arvosanoja.


Osaamisen kehittymisen arviointi on kannustavaa ja ohjaavaa suullista tai kirjallista palautetta. Palautteella opiskelijaa ohjataan ja kannustetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä kehitetään valmiuksia itsearviointiin. Myös opiskelijoiden vertaisarviointia käytetään palautteen antamiseen.


Kun opiskelijan osaaminen on riittävällä tasolla, hän voi osallistua näyttöön, jossa hän osoittaa osaamisensa.  Suunnitelma puuttuvan osaamisen hankkimisen toteuttamisesta ja aikataulusta kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).

Työpaikalla tapahtuva osaamisen hankkiminen

Osaamisperusteisuus

 

 
Päivitetty: 7.8.2018 sari.komulainen@ysao.fi