Henkilökohtaistaminen

Etusivu / Suomeksi / Info / Opiskelijan, huoltajan ja opintoihin ohjaavan info / Henkilökohtaistaminen

Opiskelun alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan ryhmänohjaajan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), joka on sitova. HOPS:aan kirjataan mm. lukusuunnitelma, opiskelun sisällöt, suorittamistavat ja aikataulut. HOPS:aan kirjataan myös yksilölliset valinnat, opiskeluratkaisut ja kahden tutkinnon (MAHIS)opiskeluun liittyvät järjestelyt. Opiskelija saa jokaisen jakson alussa opettajien tekemät opintojaksokuvaukset, jotka ovat HOPS:aa täydentäviä osioita.

HOPS:n toteutumista tarkistetaan jaksoittain ja seurataan koko opiskelun keston ajan. Tarkistustilanteessa arvioidaan edellisen jakson edistymistä ja suunnitellaan alkaneen jakson opiskelu.

Opiskelun alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan ryhmänohjaajan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) Wilmaan. Suunnitelma on sitova, mutta jatkuvasti yksilöllisen opintopolun mukaan ”elävä”. HOPS:aan kirjataan mm. lukusuunnitelma, opiskelun sisällöt, suorittamistavat ja aikataulut. HOPS:aan kirjataan myös yksilölliset valinnat, opiskeluratkaisut ja kahden tutkinnon (MAHIS) opiskeluun liittyvät järjestelyt. Opiskelija saa jokaisen jakson alussa opettajien tekemät opintojaksokuvaukset, jotka ovat HOPS:aa täydentäviä osioita.

HOPS:n toteutumista tarkistetaan jaksoittain ja seurataan koko opiskelun keston ajan. Tarkistustilanteessa arvioidaan edellisen jakson edistymistä ja suunnitellaan alkaneen jakson opiskelu. Opiskelijan oma aktiivisuus ja vastuunotto opintojen etenemisestä on välttämätöntä. Opettajat ja työpaikkaohjaajat ovat oppimisen edistymisen ohjaajina ja tukena.




Päivitetty: 14.3.2018