Henkilökohtaistaminen


Mitä henkilökohtaistaminen tarkoittaa?

Se tarkoittaa sitä, että opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon juuri Sinun elämäntilanteesi, aikaisemmin hankittu osaamisesi, todetut oppimistarpeesi ja työssä oppimisen mahdollisuutesi. Ohjaustilanteissa, jotka ovat keskustelutilanteita vastuuohjaajasi ja muiden opettajien kanssa, valitaan sinulle parhaiten soveltuvat koulutuksen järjestämismuodot, oppimisympäristöt, opetus- ja arviointimenetelmät ja ohjaustoimet. Henkilökohtaistamisessa kartoitetaan ammatillisen osaamisen taso ja opiskeluvalmiudet sekä otetaan huomioon myös erilaisesta kulttuuri- ja kielitaustasta tai muusta syystä kuten luki- ja kirjoitushäiriöistä mahdollisesti johtuvat erityistarpeet.

Ammatillisen osaamisen kartoittamisessa selvitetään sinun jo olemassa oleva osaamisesi riippumatta sen hankkimistavasta. Ammatillisen osaamisen tunnistamisessa käytetään erilaisia menetelmiä mahdollisimman monipuolisesti. Henkilökohtaisessa haastattelussa selvitetään aikaisemmat opintosi, työkokemuksesi sekä mahdollinen alaan liittyvä harrastuneisuutesi.

Opintojen henkilökohtaistamisella varmistetaan kaikkien opiskelijoiden opintojen yksilöllisyys (pt, at ja eat) riippumatta siitä suoritetaanko opinnot oppilaitosmuotoisesti, koulutussopimuksella, oppisopimuksella tai tutkintotavoitteisena työvoimakoulutuksena. Jokainen opiskelija saa tarvitsemansa palvelun ja ohjauksen omien osaamistavoitteidensa saavuttamiseksi ja tutkinnon tai sen osan suorittamiseksi. Henkilökohtaistamisella turvataan siten opiskelijan tarpeista lähtevä yksilöllinen ja joustava opintopolku.

Henkilökohtaistamisessa laaditaan Wilmaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suunnitelman tekee ja päivittää vastuuohjaaja yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan/laillisen edustajan ja työpaikan edustajan tai muiden tahojen kanssa. Vastuuohjaaja hyödyntää erityisen tuen asiantuntijan, opinto-ohjaajan ja tarvittavien opettajien asiantuntemusta laatiessaan HOKS:a. HOKS tehdään heti opintojen alussa ja ehdottomasti aina ennen koulutus- tai oppisopimuksen solmimista. HOKS:a päivitetään säännöllisesti ja aina tarvittaessa vähintään tutkinnon osittain tai jaksoittain. Suoritettavan tutkinnon tai tutkinnon osan perusteet määrittävät HOKS:n laadintaa. Urasuunnitelma laaditaan ja päivitetään osana HOKS:a.

 Lisätietoja:

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017

http://minedu.fi/henkilokohtaistaminen

Video: Yksilölliset opinnot ammatillisessa koulutuksessa

http://minedu.fi/tyopaikalla-oppiminen

http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/ammatillisen_koulutuksen_reformi

http://minedu.fi/amisreformi

 


Päivitetty: 25.5.2018