Erilaiset oppimisympäristöt

OPETUKSEN TOTEUTTAMISTAPOJA

Lähiopetus 

 • opettaja on läsnä oppimistilanteessa ja ohjaa opiskelijoita heidän henkilökohtaisella opintopolullaan
 • sisältää opetusta, ohjausta, ryhmätyöskentelyä, seminaareja, harjoitustöitä ja teknisten apuvälineiden käyttöä oppilaitoksessa sekä asiakastöitä, vierailuja alan kohteisiin jne.

 

Etäopetus 

 • opiskelija opiskelee itsenäisesti oppilaitoksen ohjeiden mukaan tiettyä aineistoa kotona, työpaikalla tai verkko-opiskeluna ajasta ja paikasta riippumatta
 • tarvittaessa neuvontaa puhelinaikoina, sähköpostin kautta tai verkko-ohjauksessa
 • etäopiskelutunnit näkyvät opiskelijan lukujärjestyksessä.

 

 Monimuoto-opiskelu

 • eri opiskelumuotojen yhdistelmä 
 • voi sisältää esimerkiksi lähiopetusta työ- ja luentosalissa, työharjoitteita oppilaitosympäristössä, ryhmätöitä, kokeita ja työnäytteitä, itsenäisiä tai ohjattuja tutustumiskäyntejä, työssäoppimista ja itsenäistä opiskelua mobiiliteknologiaa hyödyntäen. 

 

Verkkoavusteinen opetus

 • ohjattua verkkoavusteista opetusta, itseopiskelua verkossa tai monimuoto-opetusta, jossa yhdistellään lähiopetusta ja verkkoavusteista opetusta 
 • voi sisältää verkkotyöskentelyn lisäksi lähiopetusta, projektitöitä tai työssäoppimista muissa oppimisympäristöissä.

  

Itsenäinen opiskelu

 • tiettyjen kokonaisuuksien opiskelu tapahtuu itsenäisesti lähiopetuksen ulkopuolella opiskelijan oman aikataulun mukaan
 • esim. pohtiminen, lukeminen, videoiden katselu, tiedonhaku, oppimispäiväkirjojen kirjoittaminen, toiminnallisten tehtävien teko, harjoitteleminen ja työssä oppiminen sekä tehtävien raportointi tai esseiden kirjoittaminen – usein erilaisissa verkko-oppimisympäristössä.
   

Oppimisympäristöt.JPG

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan yksilöllinen opintopolku sen mukaan, millaista osaamista hän tarvitsee ja missä oppimisympäristöissä hän sitä hankkii.


OPPIMISYMPÄRISTÖT

Oppilaitos
 • opettaja ja opiskelija ovat fyysisesti samassa tilassa
 • oppilaitoksen luokkatilat ja eri ammattialojen työsalit (keittiö, leipomo, kampaamo, navetta, hallit ja tallit jne.)

 

Työpaikalla järjestettävä koulutus

 • käytännön työtehtävissä ulkopuolisella työpaikalla järjestettävää koulutusta
 • perustuu koulutus- tai oppisopimukseen
 • tavoitteellista ja ohjattua koulutusta.

 

Harjoitusyritys

 • opiskelijoiden perustamat harjoitusyritykset
 • Nuori Yrittäjyys ry:n yrittäjyysohjelmat: Vuosi Yrittäjänä ja NY 24 h.

 

Virtuaaliset oppimisympäristöt

 • Internetissä toimivia ohjelmistoja ja sivustoja, jotka mahdollistavat materiaalin jaon, keskustelun, erilaisten tehtävien teon, tentit ym.
 • Itslearning- ja  Office 365 –sovellukset toimivat YSAO:n verkkotunnuksilla.

 

Ylä-Savon ammattiopistolla on käytössä Itslearning-verkko-oppimisympäristö sekä Office 365 -ohjelmiston pilvipalvelut. Molempiin ohjelmiin kirjaudutaan YSAO:n kotisivujen Opiskelijoille-valikosta koulun käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. 

Päivitetty: 7.6.2021 riitta.turpeinen@ysao.fi