Ammattiopisto tutuksi

Ylä-Savon ammattiopiston opiskelijoita perehdytetään oppilaitoksen toimintatapoihin heti koulutuksen alkaessa. Jotta opiskelu sujuisi oppilaitoksessa mutkattomasti, on laadittu sääntöjä ja ohjeistuksia, jotka koskevat kaikkia opiskelijoita ja henkilökuntaa. Yleiset järjestyssäännöt koskettavat opiskelijoita ja löytyvät seuraavasta linkistä Ylä-Savon ammattiopiston järjestyssäännöt, seuraamukset ja kurinpitorangaistukset.doc

Ylä-Savon ammattiopisto on savuton oppilaitos. Tupakointi ja tupakkatuotteiden esillä pitäminen oppilaitoksen alueella on kielletty.

Siisteys ja turvallisuus

Siistit ja hyvässä järjestyksessä olevat tilat motivoivat työskentelemään ja oppimaan paremmin. On tärkeää, että kaikki Ylä-Savon ammattiopistossa käyttävät tiloja ja välineitä kuin ne olisivat omia eli pitävät niistä hyvää huolta. 

Opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuus on ammattiopistolle tärkeä asia. Turvallisuuteen liittyvistä asioista järjestetään opiskelijoille ja henkilöstölle infoja, ohjeistusta ja turvallisuuskävely.


Vaatteiden ja tavaroiden säilytys

Hyvien tapojen mukaisesti luokkaopetuksessa oppitunneilla ja ruokailussa ollaan sisävaatteissa, ilman päähinettä. Vaatesäilytykseen tarkoitettuja naulakoita on luokissa, auloissa ja pukeutumistiloissa. Tavaroiden säilytykseen on osoitettu omat tilat alakohtaisesti.

WILMA, tiedottaminen ja ilmoitustaulut

Opiskelijoille tiedotetaan ajankohtaisista asioista vastuuohjaajan tunneilla sekä sähköpostin ja WILMAn välityksellä. Kaikki opiskelijat saavat omat käyttäjätunnukset opiskelun alussa ja opiskelijoita velvoitetaan seuraamaan ysao.fi - sähköpostia ja WILMAn tiedotteita, wilma.ysao.fi. Yleisistä asioista tiedotetaan myös ilmoitustauluilla. Opiskelijakunnan ilmoitustauluilla ovat opiskelijoille tarkoitetut ilmoitukset ja opiskelijoiden vapaa-aikatoimintaan liittyvät ilmoitukset.

Opiskelijan salassapitovelvollisuus

Laki ammatillisesta koulutuksesta säätää opiskelijan velvollisuudeksi pitää salassa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestetyssä koulutuksessa saamansa tiedot samalla tavalla kuin vastaavissa tehtävissä työskentelevien työntekijöiden ja viranhaltijoidenkin tulee pitää ne salassa. Myös oppilaitosympäristössä opiskeltaessa opiskelija voi saada tietoonsa asioita, jotka kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin (esim.opiskelijoiden tuottamat palvelut yrityksille tai yksityishenkilöille).

Ajoneuvojen paikoitus

Iisalmessa Asevelikadulla opiskelijoiden käytössä on Sankariniemen urheilukentän vastapäätä sijaitseva paikoitusalue. Ammattiopiston piha-alueen paikoitustilat on varattu henkilöstön ja asiakkaiden käyttöön. Tähtiniemessä, Ahertajankaarrossa, Toivalassa, Peltosalmella ja Hingunniemellä opiskelijoiden ajoneuvopaikoitukseen on erikseen osoitetut alueet. Iisalmessa pysäköintiä valvovat kaupungin pysäköinninvalvojat ja väärästä pysäköinnistä seuraa yleensä pysäköintivirhemaksu.

Päivitetty: 9.6.2020 minttu.harju@ysao.fi