Yhteistyöllä työtä - YTYÄ!

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Yhteistyöllä työtä - YTYÄ!

Yhteistyöllä työtä - YTYÄ!

Kesto

1.1.2020 - 31.12.2022

Budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 100 023 €, josta YSAOn osuus 230 742 €

Rahoittaja

Etelä-Savon ELY -keskus

Hankepäällikkö

Hankepäällikkö Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

     VipuvoimaaEU_2014_2020_.jpg             EU_ESR_FI_vertical_20mm_.jpg

Hankkeen toteuttajat:

Iisalmen kaupunki (hankkeen hallinnoija):

  • projektipäällikkö Tiina Juutinen, 040 545 9589, tiina.juutinen@iisalmi.fi
  • projektityöntekijä Päivi Mähönen, 040 610 2012, paivi.mahonen@iisalmi.fi
  • projektityöntekijä Maaria Tikkanen, 040 830 2734, maaria.tikkanen@iisalmi.fi

Ylä-Savon ammattiopisto:

  • hankepäällikkö Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi 
  • rekrytointiasiantuntija Minna Jääskeläinen, 050 3007 102, minna.jaaskelainen@ysao.fi

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on motivoituneen työvoiman ohjaaminen niille aloille, jotka tarjoavat työllistymismahdollisuuksia
ja siten osaltaan vastata yritysten työvoimatarpeisiin.

Tavoitteena on lisätä nuorten aikuisten toisen asteen tutkinnon suorittamista ja lisätä aikuisväestön täsmäosaamista
alueen tarpeisiin, joka edistää työllistymistä.

Työllistyminen tapahtuu suorarekrytointien ja erilaisten yksilöllisten kouluttautumispolkujen kautta. Hankkeen järjestämät erilaiset rekrytointitapahtumat edistävät työllistymistä sekä mahdollistavat työnantajien ja työnhakijoiden välittömän kohtaamisen.

Kohderyhmä 

Hankkeen kohderyhmänä ovat motivoituneet, työkuntoiset ja työhaluiset henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet kohdetoimialojen tarjoamista työmahdollisuuksista; työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt, joilla on kohdetoimialoja ajatellen soveltuvaa taustakoulutusta tai työkokemusta.
Hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset niiltä toimialoilta, joilla työllistymisnäkymät Ylä-Savossa ovat tällä hetkellä
erityisen hyvät kuten teolliset alat, sosiaali- ja terveysala sekä tietyt myynti- ja palvelualan tehtävät.

Päivitetty: 3.4.2020 pia.jalkanen@ysao.fi