Yhdessä parasta! Itä

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Yhdessä parasta! Itä

Yhdessä Parasta! Itä

Kesto

17.6.2020 - 30.4.2022

Budjetti

588 000 €, josta YSAO:n osuus 50 000 €

Rahoittaja

OPH

Hankepäällikkö

Hankepäällikkö Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

         OPH uusi logo (ID 19853).jpg

Tavoite:

Hankkeessa kehitetään asiakaslähtöistä ja yhdenmukaista henkilökohtaistamista ja varmistetaan ammatillisen koulutuksen laatua työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa

1. Lisäämällä yhteistyötä ja vertaisoppimista koulutuksen järjestäjien välillä
Koulutuksen järjestäjillä on käytössä pysyvä vertaisoppimisen malli, jonka myötä rakentuu laadukas ja yhdenmukainen työelämässä oppimisen ja henkilökohtaistamisen prosessi. Prosessi kehittyy työelämäpalveluiden ja opetuspalveluiden yhteistyössä ja sen onnistumista mitataan asiakaspalautteilla.
2. Käynnistämällä tai vahvistamalla vertaisvalmentajatoimintaa oppilaitoksissa
Hankkeessa luodaan pysyvä alueellinen ja paikallinen vertaisvalmentajaverkosto.
3. Kehittämällä henkilökohtaistamista ja koulutuksen laadun varmistamista
Varmistetaan pysyvät toiminnalliset muutokset ja parannukset HOKS-prosessissa ja oppi- ja koulutussopimusprosessissa sekä niihin liittyvissä palveluprosesseissa. 

Kohderyhmä

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat koulutuksen järjestäjien opetus- ja ohjaushenkilöstö. Lisäksi kohderyhmänä ovat työelämässä oppimisen palveluprosessiin osallistuvat yhteistyökumppanit.

Valtakunnallista hanketta koordinoi:

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat: 

Valtakunnallinen hanke, jossa mukana 76 koulutuksen järjestäjää.

Päivitetty: 10.9.2021 tuija.kokkonen@ysao.fi