Wild Food Savo

Projektin nimi

Wild Food Savo

Kesto

1.3.2019 - 31.8.2021

Budjetti

146 475 €, josta YSAO:n osuus 58 900 €

Rahoittaja

Pohjois-Savon ELY-keskus

Hankepäällikkö

Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

 

 ravinnelanta.jpg

Hankkeen hallinnoija:

Savonia ammattikorkeakoulu

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Savoon luonnontuotteiden kerääjien verkosto sekä lisätä
luonnontuotteiden tunnettuutta matkailu- ja ravitsemisalan oppilaitosten keskuudessa. Kerääjien verkoston kokoamiseksi
järjestetään infotilaisuuksia, joissa kerrotaan luonnontuotteiden markkinoista sekä ohjataan poimijakoulutuksiin. Hankkeen
aikana etsitään toimijoita luonnontuotteiden vastaanottopisteiksi, jonne raaka-aineita kootaan isommiksi eriksi edelleen
toimitusta varten.

 

Kohderyhmä

- Luonnontuotteiden kerääjät ja keruutoiminnasta kiinnostuneet henkilöt
- Matkailu- ja ravitsemisalan oppilaitosten opettajat ja opiskelijat

 Päivitetty: 12.4.2021 pia.jalkanen@ysao.fi