Uukkari

Uukkari

Kesto

1.5.2020 - 30.4.2023

Budjetti

510 486 €, josta YSAO:n osuus 226 835 €

Rahoittaja

Etelä-Savon ELY -keskus

Hankepäällikkö

Hankepäällikkö Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

     VipuvoimaaEU_2014_2020_.jpg             EU_ESR_FI_vertical_20mm_.jpg

 

Hankkeen hallinnoija:

TOIMI -työvalmennussäätiö

Osatoteuttajat:

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Tavoitteet:

Uukkari -hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli, jossa tunnistetaan keskeyttämisvaarassa olevat opiskelijat ja pystytään vähentämään negatiivisen keskeyttämisen määrää, sekä tukemaan tutkintojen suorittamista loppuun. 

Keskeyttämisvaarassa olevat opiskelijat ohjataan hankkeeseen siinä vaiheessa, kun tunnistetaan keskeyttämiseen viittaavia indikaattoreita. Hankkeessa aloittaneet henkilöt haastatellaan ja ongelmien taustalla olevat syyt eli sosiaalinen, terveydellinen, psyykkinen ja taloudellinen tilanne kartoitetaan. Osallistujaa tuetaan asettamaan yksilöllisesti omat tavoitteensa ja heitä ohjataan ja tuetaan etenemään kohti tavoitettaan.

Palvelu toteutetaan matalan kynnyksen palveluna siten, että se on helposti osallistujien saavutettavissa. Osallistujia tavataan TOIMI-työvalmennussäätiöllä, Ylä-Savon ammattiopistolla ja tarvittaessa muussa osallistujalle sopivassa paikassa. Hankkeessa on mahdollista järjestää erilaisia ryhmissä tapahtuvaa ohjausta. Osallistujia ohjataan opintoihinliittyvissä tehtävien tekemisessä ja opiskeluvalmiuksien vahvistamisessa. Hankkeeseen osallistuvilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojaan soveltuvilta osilta työvalmennussäätiön työ- ja oppimisympäristöissä.

Ulkopuolinen arvioija tekee hankkeen toiminnasta vaikuttavuusarvioinnin, jolloin saadaan selville, mitkä hankkeessa testatuista toimenpiteistä ovat vaikuttavia opintojen keskeyttämisten vähentämisessä. Hyväksi todetuista menetelmistä koostuu oppilaitoksen ja työvalmennussäätiön välille toimintamalli, jota toteutetaan hankkeen jälkeen.

 

 

 

Päivitetty: 10.9.2020 anttoni.virpi@ysao.fi