Tehokkaan puutavarakuljettajakoulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Tehokkaan puutavarakuljettajakoulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen

Tehokkaan puutavarakuljettajakoulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen

Kesto

EAKR -hanke 1.1.2019 - 31.7.2021
ESR -hanke 1.8.2019 - 31.12.2022

Budjetti

EAKR – Ysao budjetti 1 122 082 €, koko hanke 2 336 723 €
ESR – Ysao budjetti 90 136 €, koko hanke 713 656 €

Rahoittaja

Pohjois-Savon liitto ja Etelä-Savon Ely-keskus

Hankepäällikkö YSAO

Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

     VipuvoimaaEU_2014_2020_.jpg    EU_EAKR_FI_vertical_20mm_.jpg      PSL_vaakuna-ja-teksti_netti.jpg

Tavoitteet:

Kehittämis- ja investointihankekokonaisuuden (ESR/EAKR) tavoitteena on kehittää maakunnassa annettavaa puutavarakuljettajien koulutusta siten, että oppilaitosten ja työnantajien yhteistyön tuloksena alalle valmistuu enemmän ja osaamiseltaan valmiimpia puutavara-auton kuljettajia. Koulutuksen kehittämisen tuloksena opiskelijoiden laaja-alainen osaaminen kasvaa myös mm. alempiasteisen tieverkon kunnossapidon perusosaamiseen.

Kohderyhmä:

Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ja henkilöstö. Puutavarakuljetus- sekä maanrakennusyritykset ja yrittäjät sekä yritysten henkilöstö ja työnjohto.

Tulokset:

Investointihankkeen tuloksena puutavarakuljetuksen oppimisympäristöt vastaavat määrällisesti ja laadullisesti vaatimuksia, joita työelämä osaamiselle asettaa. Hankkeen rahoituksen turvin oppilaitoksille hankitaan nykytekniikan mukaiset koulutusajoneuvot, koulutusta monipuolistavat ja tehostavat ajoneuvo- ja kuormain simulaattorit ja tehostetaan todellisuutta vastaavien harjoitteluympäristöjen käyttöä. Ajoneuvot varustetaan etävalvontalaitteilla, joiden avulla opettajan ja opiskelijan vuorovaikutus ja oppimisen tuki mahdollistetaan.

Koulutuksen kehittämishankkeen tuloksena kuljetusalalla on kuljettajakoulutuksen toteutusmalli, joka mahdollistaa yksilölliset opintopolut siten, että opinnoistaan valmistuva kuljettaja omaa työelämän vaatimukset täyttävän perusammattitaidon. Niin kutsutulla FARMI-koulutusmalilla työelämävalmiudet saavutetaan oppilaitoksen ja kuljetusyritysten yhteistoiminnalla yritysmäisessä oppimisympäristössä. Modernit oppimisympäristöt parantavat myös koulutuksen imagoa ja alan vetovoimaa.

Hankkeen tuloksena maakunnan oppilaitokset pystyvät entistä paremmin kouluttamaan osaavia ammattilaisia puuta jalostavan teollisuuden raaka-aineen kuljetukseen.

Toteuttajat:  

Savon koulutuskuntayhtymä (hallinnoija) hankepäällikkö Karl-Erik Hasa, p.  044 785 4120,
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (osatoteuttaja),
hankeasiantuntija Jani Pitkänen, jani.pitkanen@ysao.fi p. 0400 793 191 

 

 

Päivitetty: 10.9.2021 tuija.kokkonen@ysao.fi