SavoFarm 4.0

Projektin nimi

SavoFarm 4.0

Kesto

1.2.2020 - 31.12.2021

Budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti 465 858 €, josta YSAO:n osuus on 219 784 €.

Rahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Hankepäällikkö

Sulevi Komulainen, 040 1772 832, sulevi.komulainen@ysao.fi

PSL_EU_vipuvoimaa.jpg

Hankkeen tavoite

 Hankkeen tavoitteena on lisätä luonnonvara- ja elintarvikealan toimijoiden valmiuksia hyödyntää digitaalisuutta,
automatisaatiota sekä uusinta teknologiaa yritystoiminnan kannattavuuden kohentamiseksi sekä kestävän ja
vähähiilisen toimintatavan saavuttamiseksi.

Hankkeessa kehitetään maatalouden tuotantoprosessien digitaalisen seurannan, prosessinhallinnan sekä täsmäviljelyn ja kestävän maatalouden osaamiskeskittymää. Osaamiskeskittymästä tullaan muodostamaan yritysten, ammattiopiston, ammattikorkeakoulun ja
tutkimusorganisaatioiden yhteinen TKIO-alusta ja yhteistoiminnan tavoitteena on tulevaisuuden verkostoitunut osaamiskeskittymä SavoFarm.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen maaseutuyrittäjät ja Ylä-Savon ammattiopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun
sekä Luonnonvarakeskuksen maatalousalan TKIO-henkilöstö sekä opettajat.

Välillisesti kohderyhmänä on koko pohjoissavolainen elintarvikkeiden alkutuotannon tilat sekä yhteistyöoppilaitoksien
opettajat ja opiskelijat valtakunnan tasolla.

 

Päivitetty: 3.4.2020 pia.jalkanen@ysao.fi