Ylä-Savon OHJAAMO

Projektin nimi

Ylä-Savon OHJAAMO -hanke

Kesto

1.3.2015–28.2.2017

Budjetti

211 767 €

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus

Ohjaamosuunnittelija

Riitta Turpeinen, 040 1778 589, riitta.turpeinen@ysao.fi
Laura Ahonen, 040 6416 669, laura.m.ahonen@iisalmi.fi

Hankepäällikkö

Hankepäällikkö Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

 

ysao_ely_iis_kaup_eu_vipu.jpg
ohjaamologo.jpg

 

Hankkeen tavoite

Ylä-Savon Ohjaamo- hankkeen tavoitteena on kehittää nuorille matalan kynnyksen ohjauspaikka ja palvelumalli, jossa eri toimijat osallistuvat nuoren ohjaukseen ja neuvontaan nuoren tarpeiden mukaisesti. Palvelumallin avulla parannetaan ja tiivistetään jo aiemmin luotujen verkostojen toimintaa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, työllistymisen edistämiseksi ja koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Tavoitteena on, että kaikki alueemme nuoret saavuttavat tasapuolisesti tarvitsemansa palvelut paremmin ja kohdennetummin.

Toimintamallin kehittämisessä huomioidaan myös ympäristökuntien nuorten tarpeet ja mahdollisuudet. Yhteistyötä tehdään Kiuruveden, Sonkajärven Pielaveden ja Vieremän toimijoiden kanssa ja heidät kutsutaan Ohjaamo-hankkeen arjen kehittämistyöhön, jolloin tieto siirtyy myös ympäristökuntien käyttöön.

 

Kohderyhmä

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat eri organisaatioiden moniammatilliset verkostotoimijat, jotka tuottavat Ohjaamoon palveluja monipuolisesti vastaamaan nuorten tarpeisiin ns. "yhden luukun palveluna". Välillisenä kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat, jotka tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa koulutus- ja työllisyysasioissa tai tukea elämänhallintaan. Ohjaamossa nuoren tilannetta kartoitetaan ja häntä autetaan tavoittamaan tarvitsemansa palvelut.

Ohjaamotiloihin pyritään saamaan monipuolisesti eri verkostotoimijoita työllistymisen-, koulutuksen, vapaa-ajan-, terveys-ja sosiaalipalveluiden sekä hyvinvoinnin aloilta. Lisäksi tiloissa järjestetään erilaisia teemapäiviä sekä muuta nuorille suunnattua matalankynnyksen toimintaa. Nuoret osallistetaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Keskeistä Ohjaamossa ja ohjaustyössä on nuorisolähtöisyys viranomaislähtöisyyden sijaan. Tila toimii iltaisin nuorten kokoontumispaikkana, jolloin se tulee nuorille tutuksi ja kynnys ohjauspalveluille madaltuu.

Yksi keskeinen keino nuoren syrjäytymisen ehkäisyssä ja työmarkkinoille pääsyssä on koulutukseen hakeutuminen ja tutkinnon suorittaminen. Usein työelämän ulkopuolella olevat nuoret tarvitsevat yksilöllistä ohjausta ja eri elämänalueille ulottuvaa neuvontaa, jotta koulutukseen osallistuminen mahdollistuu. Ohjauksen tarjoaminen näille nuorille ei ole ollut helppoa, joten Ohjaamo-toiminnan kautta olisi mahdollista saavuttaa nuoria, jotka eivät muuten pääse tutustumaan koulutusvaihtoehtoihin. Ohjaamotoiminnan kautta huomioidaan nuoren elämäntilanne kokonaisvaltaisesti ja hyödynnetään muiden nuorten parissa toimivien tahojen osaamista. Näin nuorten ohjaamiselle saadaan uusia innovatiivisia ja hallinnon rajoja ylittäviä työmenetelmiä.

Päivitetty: 3.8.2017 tuija.kokkonen@ysao.fi